Jo van der Spek M2M on Sun, 9 Aug 2009 20:35:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Campagne Free Ahmed Issa, 10-14 augustus [M2M]


beste nettimers,

M2M Radio zal audio en video casten vanuit een open studio op de stoep voor het Paleis van Justitie (Prinsengracht 426, Amsterdam)
tijdens het proces van de Schipholbrand.

Kom langs en neem deel!

Hieronder het persbericht van de campagne.

Jo van der Spek

Stichting M2M, Migrant to Migrant
tel. 0624148872
m2m@streamtime.org
http://m2m.streamtime.org/

All Included
tel. 0659087174
info@allincluded.nl
http://www.allincluded.nl/

Campagne FREE AHMED ISSA

PERSBERICHT
Amsterdam, 7 augustus 2009

Overlevenden van de Schipholbrand eisen vrijspraak voor Ahmed Issa

All Included en M2M organiseren de campagne FREE AHMED ISSA samen met
overlevenden en nabestaanden en in samenwerking met activisten,
kunstenaars en migranten. De strijd tegen vreemdelingenbewaring is een
strijd voor gastvrijheid. In hun manifest roepen zij de overheid op niet
langer weg te kijken, maar mee te kijken met de slachtoffers: "Look with
us, not at us".
De overlevenden zullen zich onder meer manifesteren in een gezamenlijke
slachtofferverklaring, die verwoord zal worden door mevrouw Gladys
Toekaja, de moeder van de overleden Robert Arah. De overlevenden vechten
samen voor erkenning en genoegdoening. Zij vragen vrijspraak voor Ahmed
Issa. "Als Ahmed Issa schuldig is, ben ik ook schuldig". In Blok K waren
namelijk alle rokers samengebracht.

Een mediabus op de stoep van het Paleis van Justitie zal van ma 10 t/m vr
14 augustus dienst doen als open studio van M2M Radio. Hier wordt live
verslag  gedaan van het proces en komen betrokkenen aan het woord. De bus
zal tevens dienen als informatiepunt van de campagne voor pers en publiek.
Het programma van de campagne is als bijlage toegevoegd.
De uitzending van M2M Radio is te beluisteren op internet:
http://m2m.streamtime.org/

Het Gerechtshof van Amsterdam behandelt de Schipholbrand - ma. 10 t/m vr.
14 augustus - in het hoger beroep tegen de Libiër Ahmed Issa Al-J. Ahmed
Issa ging in juni 2007 in beroep tegen zijn veroordeling tot 3 jaar voor
'voorwaardelijke opzet' in de brandstichting. In oktober 2005 verloren elf
migranten zonder verblijfstitel het leven en raakten er 40 levenslang
beschadigd door een verwoestende brand in het Uitzetcentrum Schiphol Oost.
Ahmed Issa zou door het wegschieten van een sigarettenpeuk schuldig zijn
aan de brand. All Included en M2M steunen hem en de overlevenden. Doel van
deze campagne is de schipholbrand weer terug te brengen tot waar die hoort
te zijn: bij de verantwoordelijke overheid. Ahmed Issa wordt door de
overheid als zondebok gebruikt om zelf buiten schot te blijven.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde een jaar na de brand dat
er "geen of minder doden" te betreuren zouden zijn geweest, als de
overheid haar eigen regels had nageleefd. De voorlopige politieke
conclusie was het aftreden van de ministers Donner van Justitie en Dekker
van VROM. Aftreden lijkt moedig, maar is dat niet. Door het aftreden
probeerde de regering juist haar verantwoordingsplicht te ontlopen. Het
kabinet  weigerde aanvankelijk de conclusies van de Raad over te nemen.
Feit is dat Donner al bijna vier jaar als minister van Justitie
verantwoordelijk was voor de bouw van detentiecentra. Hand in hand met
Rita Verdonk voerde hij een overspannen beleid om onze samenleving van
ongewenste vreemdelingen te ontdoen. De brand toonde aan dat dit beleid
tot vergaande nalatigheid heeft geleid voor de brandveiligheid van de
gedetineerden.Pas na zware druk van de Tweede Kamer erkende de regering op
25 oktober 2006 haar eigen falen.

Ahmed Issa  is de enige veroordeelde in het hele schipholdossier terwijl
de politiek verantwoordelijken vrijuit gaan. De advocaat van Ahmed Issa,
E. Damman, spreekt van een politiek proces. De Hoge Raad besloot dat
Donner en Verdonk niet te vervolgen omdat ze 'in dienst van de overheid'
handelden. Tegen overige overheidsinstanties of -personen  zou, hoewel er
"heel veel zaken niet op orde" waren, onvoldoende basis zijn om te
vervolgen. Eind  2008 verklaarde het Europese Hof voor de Mensenrechten de
aanklacht van het Comité Rechtsherstel tegen Donner en Verdonk  wegens
wrede en onmenselijke behandeling wel ontvankelijk.

De wijze waarop de overheid haar verantwoordelijkheid voor de brand en de
slachtoffers invult, is schrijnend voor de overlevenden, de slachtoffers
en hun nabestaanden. De overheid schuift de verantwoordelijkheid van zich
af. En de politiek doet er verder het zwijgen toe.

Nederland is wat betreft vreemdelingendetentie het meest repressieve land
in de Europese Unie. De afgelopen drie jaar verschenen vijf vernietigende
rapporten over de mensenrechten in Nederlandse vreemdelingendetentie van:
het Europees Parlement in 2007, het Comité ter Voorkoming van Foltering
van de Raad van Europa, van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en
Jeugdbeleid, Amnesty International in 2008 en de Raad van Europa in 2009.

De ramp is niet veroorzaakt door een sigarettenpeuk, maar door het
criminaliseren van migranten door de politiek. All Included en M2M zien de
schaamteloze veroordeling en behandeling van Ahmed Issa als een
voortvloeisel van het afschrikkingsbeleid waar het migratiebeleid op is
gebaseerd.

We are here
to make a life again
together as one
with Ahmed Issa

Voor meer informatie:
Jo van der Spek (M2M),  tel 062414887 m2m@streamtime.org
Vincent de Jong (All Included), tel 06-59087174 info@allincluded.nl

campagne-site: http://www.vertrokkengezichten.net/


PROGRAMMA

MAANDAG 10 t/m VRIJDAG 14 AUGUSTUS
Hoger beroep Schipholbrand: de Staat tegen Ahmed Issa
09.30 uur Paleis van Justitie, Pinsengracht 426, Amsterdam

Live radioverslag door M2M Radio: vanuit de mediabus op de stoep van het
Paleis van Justitie
http://m2m.streamtime.org/
vanaf 09.30u de aanklacht, de pleidooien, de slachtofferverklaring, het
requisitoir. Daarnaast getuigenissen van overlevenden, commentaren,
interviews en debat (in het nederlands, engels en arabisch). De bus zal
dienen als open studio en als informatie- en actiecentrum van de campagne
Free Ahmed Issa voor pers en publiek..

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
Gezamenlijke Slachtofferverklaring van de overlevenden en nabestaanden,
door Mevrouw Gladys Toekaja, moeder van Robert Arah (Suriname - Schiphol
Oost ? 26 oktober 2005). Aanvang: 09.30u

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Beam the Palace
Licht en beeldprojectie tijdens de procesweek op de gevel van het Paleis
van Justitie. Aanvang: 22.30u.

Expositie
"Dwalen door Nederland", gecombineerde video-installatie van filmmaker Tim
Snijders en beeldend kunstenaar Sjors Knol, als onderzoek naar de
bureaucratie en de rituelen rondom het verkrijgen van het
staatsburgerschap.

DINSDAG 15 SEPTEMBER
Schipholbrand(t) door
theatervoorstelling met dire monologen: Donner, Un De! (Wij zijn hier!) en
De Vierde Oorlog m.m.v. Saleh Hassan Faris, Caspar Nieuwenhuis en  Jetty
Mathurin.
20.00 u Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam

HALF OKTOBER
Illegaal Tribunaal
Eerste doordenking Schipholbrand
o.l.v. filosoof Ernst van den Hemel en essayist Willem van Weelden

23 en 24 OKTOBER
Reprise theateravond Schipholbrand(t) door (voorafgaand aan de
schipholherdenking op 26 oktober)
Theater Frascati,  Nes 41, Amsterdam

26 OKTOBER
Vierde Herdenking Schipholbrand
Bij het Detentiecomplex Schiphol Oost
Ten Pol 64, Oude Meer


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).