pers | flux-s on Fri, 14 Aug 2009 15:35:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] flux-s | Nieuw kunstenfestival | New arts festival


--------------------------------------------------------------------------------
Deze e-mail nieuwsbrief werd in grafisch HTML formaat verzonden.
Als u deze tekstversie ziet, verkiest uw email programma "gewone tekst" e-mails.
U kan de originele nieuwsbrief online bekijken:
http://ymlp70.com/zCvr78
--------------------------------------------------------------------------------


10-13 september 2009

Strijp-S
Eindhoven

PERSBERICHT
Nieuw internationaal kunstenfestival op Strijp-S (Eindhoven)

EINDHOVEN, 13 augustus 2009 - Van 10 t/m 13 september vormt de
markante architectuur van het industrieel erfgoed op Strijp-S in
Eindhoven de setting en het podium voor flux-s, een nieuw
kunstenfestival met beeldende kunst, performance, nieuwe media,
muziek, architectuur, poÃzie en letteren, interventies en
experimenteel theater. flux-s reageert en anticipeert op de
toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van dit terrein en
begeleidt zo de transformatie naar een nieuw cultureel stadshart â
the creative city â van Eindhoven. Veertig installaties,
performances, uitvoeringen en optredens van internationale kunstenaars
en artiesten nodigen uit de blik te verruimen en Strijp-S op een
intense en verbeeldende manier te ervaren. Tijdens de eerste editie
van dit (grotendeels gratis) vierdaagse evenement met veel
site-specific werk staan verkenning en beleving van de nieuwe ruimtes
centraal. Meer informatie op flux-s.nl ( http://flux-s.nl ).

Lees voor meer informatie het volledige persbericht in de bijlage,
of klik hier voor de pdf van de programmaflyer (
http://www.flux-s.nl/upload/3.Fluxs_Booklet_web.pdf ).

NOOT VOOR REDACTIE
Meer informatie, beeldmateriaal en video is beschikbaar op flux-s.nl.

Neem voor alle vragen en interviews contact op met:
Nicole de Boer | Communicatie, nicole@flux-s.nl, GSM +31 624808928.

-------------------------

PRESS RELEASE
New international arts festival at Strijp-S (Eindhoven)

EINDHOVEN (NL), August 13, 2009 - From September 10th to 13th, the
striking industrial architecture at Strijp-S will set the stage for
flux-s, a new international arts festival which will present visual
arts, performance art, new media, music, architecture, poetry and
literature, interventions and experimental theatre. flux-s responds to
and anticipates the future development of, and changes in, this
terrain, thereby guiding its transformation into the new cultural
heart â the creative city â of Eindhoven. Forty installations,
performances, and concerts by internationally acclaimed artists will
encourage the public to broaden its horizons and to experience
Strijp-S in an intense and imaginative manner. The first edition of
this (for the greater part free) four-day event, which includes many
site-specific works, centres on the exploration and perception of the
new spaces. For more information, please check flux-s.nl (
http://flux-s.nl ).

Read the full press release (attachement) for more information.

EDITORS
Further information, image material and videos are available on
flux-s.nl. For any questions and interviews, please contact:
Nicole de Boer | Communication
nicole@flux-s.nl, GSM +31 624808928

-------------------------

_____________________________
Uitschrijven / Gegevens wijzigen: http://ymlp70.com/u.php?YMLPID=geummbegsgejehg
Powered by  YourMailingListProvider

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).