Patrice Riemens on Thu, 20 Aug 2009 10:02:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] PVV van Wilders schuwt het dagelijks bestuur


On Wed, Aug 19, 2009 at 01:42:11PM +0200, Tjebbe van Tijen via Chello wrote:
> Wilders vermijdt dat wat het Fortuyn-effect genoemd had kunnen 
> worden, ware het niet dat de moord op Pim Fortuyn een zodanige term 
> niet heeft doen ontstaan. Bewegingen stoelend op de populariteit van 
> ??n leider brengen met een overweldigende verkiezingsuitslag in zicht 
> een toevloed van door opportunisme gedreven nieuw kader zonder een 
> andere discipline dan hun eigen carri?rezucht. Deelname in meedere 
> gemeenteraden door de PVV had de zwakte van dit opportunisme al snel 
> blootgelegd. Plaatselijk gouvermenteel zijn betekent compromissen 
> sluiten en kan de huidige landelijke oppositierol van de PVV in 
> discrediet brengen. Is niet het compromisloze in Wilders zijn 
> grootste aantrekkingskracht? Algemene deelname aan 
> gemeenteraadsverkiezingen had ook tot deelname aan het dagelijks 
> gemeentebestuur onder het oog van de plaatselijke bevolking kunnen 
> leiden. In dat proces wordt pas duidelijk wat de idee?n van Wilders 
> en zijn PVV werkelijk waard zijn. Dat inzicht heeft de PVV door haar 
> zeer beperkte deelname aan de raadsverkiezingen ons doelbewust 
> onthouden.
> 
k

In zoverre dat elke politieke beweging vrij is om haar eigen koers, taktiek en strategie te bepalen kan je deze, vanuit hun oogpunt 
wel verstandige, keuze van de PVV/Wilders niet verwijten. Dagblad Trouw had m.i, een interessantere gezichtspunt toen het schreef dat 
het grootste probleem van de PVV gebrek aan betrokkendheid met lokale issues is, en dus daardoor van lokale worteling mist. Ook de SP 
heeft daar mee te maken, maar omdat die partij, itt Wilders' PVV, juist kiest voor opbouw van onderop, gaat het gestaag vooruit, maar 
langzaam. De SP doet nog steeds in heel veel gemeenten niet mee ana de verkiezingen, bij gebrek aan een actieve, betrokken lokale 
afdeling. Wilders, met zijn top down aanpak, zal gewoon nooit echt mee kunnen doen. En dat is goed nieuws. Nix telleursteeling dus. 

Cheers, patrizio en Diiiinooos!
 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).