Eric Kluitenberg on Thu, 3 Sep 2009 15:24:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Web Launch Cool Mediators @ De Balie, Amsterdam, Sept. 10, 20.30 uur / hrs


A A N K O N D I G I N G

Web Launch Cool Mediators

cross-media platform voor interactieve publieke discussies

(English version below)

Locatie: De Balie, Amsterdam
Donderdag 10 September, 20.30 uur
Toegang vrij
Live webcast via:
www.coolmediators.net

In het afgelopen jaar heeft het ontwikkelteam van Cool Mediators aan haar nieuwe platform voor interactieve publieke discussies gewerkt. Cool Mediators ontwikkelt methodes en instrumenten waarmee iedereen op een nieuwe manier interactieve publieke discussies kan voorbereiden en uitvoeren. Na afronding van een succesvolle serie pilot-events met verschillende partnerorganisaties (met het platform nog in beta-fase), zijn wij nu gereed om de nieuwe website en haar instrumentarium te lanceren.

De oprichters van de Cool Mediators Foundation Tania Goryucheva en Eric Kluitenberg lichten tijdens de launch toe waarom het platform is ontwikkeld en wat wij ermee hopen te bereiken. De nieuwe website wordt tijdens de bijeenkomst voor het eerst publiek toegankelijk gemaakt en de belangrijkste kenmerken en functies worden gedemonstreerd. Via de nieuwe website kan iedereen die daarin geïnteresseerd is een eigen discussiekanaal opzetten en de mogelijkheden van het systeem verkennen en gebruiken. Daarnaast biedt de Cool Mediators Foundation de mogelijkheid aan om organisaties en initiatieven te ondersteunen die het systeem graag aan hun specifieke wensen en eisen willen aanpassen.

Het Cool Mediators platform is opgezet om on-line en off-line activiteiten met elkaar te verbinden en mensen actief te betrekken bij de gezamenlijke moderatie daarvan. Het biedt organisatoren een uitvoerig instrumentarium om hun publiek en achterban actief te betrekken bij alle niveaus van de realisatie van een publiek evenement: voorbereiding, uitvoering en evaluatie en vervolgdiscussie. Het Cool Mediators platform helpt mensen om direct betrokken te zijn bij de gezamenlijke productie van de inhoud van deze evenementen. Het platform kan daarbij zowel voor open en publieke bijeenkomsten als voor meer besloten, interne, of community- georiënteerde bijeenkomsten worden ingezet.

Om dit mogelijk te maken combineert het Cool Mediators platform on- line discussie functies met live interactieve web cast interfaces die het on- en off-line publiek (in de zaal en op internet) met elkaar verbinden in een gedeeld gesprek, geautomatiseerde archiveringsfuncties en eenvoudige community management en moderatie- instrumenten. Het platform is toegankelijk als reguliere website, maar ook als een volledig functionele widget die eenvoudig in andere web- omgevingen kan worden ingepast.

Cool Mediators streeft ernaar gemeenschappelijke en publieke communicatie te verrijken door geavanceerde en efficiënte methodes te ontwikkelen die de actieve deelname van mensen te stimuleren. Onze benadering is gebaseerd op een open en gezamenlijke bemiddeling met behulp van verfijnde digitale instrumenten. Cool Mediators biedt organisaties ook kosteneffectieve oplossingen aan om gedistribueerde discussies uit te voeren waaraan deelnemers vanaf wijd verspreide locaties kunnen deelnemen.

De web launch wordt tevens live op internet uitgezonden. U kunt die avond de live webcast volgen en direct reageren, commentaar geven en vragen stellen via de Cool Mediators website.

Wees welkom bij de launch: Donderdag, 10 September, 20.30 uur

Cool Mediators Foundation
www.coolmediators.net

Voor verdere vragen kunt u ons bereiken via e-mail: info[at]coolmediators.net.

Cool Mediators is een onafhankelijke organisatie, gevestigd in Amsterdam en wordt ondersteund door het Digitale Pioniers programma van stichting Kennisland en
De Balie in Amsterdam.

------------------------------

A N N O U N C E M E N T

Web Launch Cool Mediators

cross-media platform for distributed interactive discussions

Location: De Balie, Amsterdam
Thursday September 10, 20.30 hrs.(CET)
Admnission free
Live webcast at:
www.coolmediators.net

Over the past year the development team of the Cool Mediators Foundation has been working on its new platform for distributed interactive discussions. Cool Mediators offers a set of digital tools, practical methods and a range of services for the facilitation of interactive public discussions. After concluding a series of successful pilot events with various partner-organizations - with the platform still in beta - we are now ready to launch the new website and its tools.

During the launch the founders of Cool Mediators, Tania Goryucheva and Eric Kluitenberg, will explain why the platform has been built and what we hope to achieve with it. The new website will go public during the event and the principal features of the platform will be demonstrated. The new website will enable anyone who is interested to start their own discussion channel and explore the possibilities of the system. Alternatively the Cool Mediators Foundation can offer support and customization services for organizations and initiatives who would like to adapt the system to their specific needs and requirements.

The Cool Mediators platform is created to bridge online activities and off-line events and engage people in their collaborative management. It provides organizers with an elaborately designed set of tools to engage their communities and audiences in an interactive participatory process at all stages of creating a public event: preparation, execution, follow-up assessment. The Cool Mediators platform helps people to get directly involved in the collaborative production of such events content-wise, which can be both open public happenings as well as internal or community meetings.

To achieve this the Cool Mediators platform combines on-line discussion tools, live interactive webcast interfaces connecting on- and off-line audiences, automated archiving facilities, and basic community management and moderation tools. The platform is accessible both as a regular website as well as a fully functional embeddable widget that can be easily integrated in other web environments.

Cool Mediators seek to enrich communal and public communication by using advanced and efficient methods to foster peoples’ participation. Our approach is based on an open collaborative mediation by means of sophisticated digital tools. Cool Mediators also provides organizations with easy and affordable solutions for managing distributed discussions involving remote participants from distant locations.

The event will be streamed live. You can follow the webcast and react, comment and ask questions via the Cool Mediators website.

Please join us: Thursday, September 10, 20.30 hrs (CET)

Cool Mediators Foundation
www.coolmediators.net

For any enquiries you can contact us via e-mail: info[at]coolmediators.net.

Cool Mediators is an independent not for profit organization registered in Amsterdam, The Netherlands, and is supported by the Digital Pioneers program, Knowledgeland foundation, and De Balie, centre for culture and politics in Amsterdam.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).