Stoffel Debuysere on Sun, 6 Sep 2009 20:55:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ACCELERATED LIVING conferentie // 15 oktober 2009 // Utrecht, NL


ACCELERATED LIVING

CONFERENTIE

In de context van het programma “accelerated Living”, onderdeel van het IMPAKT FESTIVAL 2009, 14-18 oktober 2009, Utrecht, NL. Het volledige programma (incl. Expo, screenings, performances, lectures) vind je op www.impakt.nl. Preview: www.diagonalthoughts.com

Donderdag 15 oktober 2009 / Filmtheater ‘t Hoogt / 10:00 – 18:30

gratis ingang. Gelieve op voorhand te registreren via rsvp@impakt.nl (vermeld naam + contactgegevens).

Recent schreef de Italiaanse mediafilosoof Franco Berardi aka Bifo in zijn ‘Post-Futuristisch Manifest’ (2009) dat “de alomtegenwoordige en eeuwige snelheid reeds achter ons ligt, op het Internet, zodat we op zoek kunnen gaan naar ons eigen ritme”. Het voorbije decennium heeft de revolutie van informatie- en communicatietechnologieën en de verspreiding van neoliberale globalisering onmiskenbaar geleid tot een nieuwe temporele dynamiek, zowel van onze persoonlijke levens als de maatschappij als geheel. Het ontstaan van communicatienetwerken die zich over tijd en ruimte uitstrekken heeft ons doen inzien dat de klok – die eeuwenlang ons sociale leven heeft beheerd en beheerst - geen absoluut beginsel is op basis waarvan we tijd synchroniseren en communiceren, maar een menselijke constructie die weinig van doen heeft met onze eigenlijke ervaring van en in tijd. Hedendaagse wetenschap en technologie hebben een conceptie van tijd mogelijk gemaakt die weliswaar nog gefundeerd is op kloktijd, maar dit evengoed hebben opgeblazen in ontelbare verschillende tijdsfracties en snelheden die het menselijke begrip te boven gaan. We bevinden ons in verschillende tijdszones tegelijk, voortgestuwd door een variëteit van interne en externe tijdsmechanismes en talloze ritmes, die continu connecteren, samenvallen, in elkaar opgaan en uit elkaar drijven. Hoe kunnen we vat krijgen op de temporele complexiteit die ons omgeeft en indringt? Wat voor ecologieën van tijd en snelheid hebben zich onder invloed van nieuwe technologieën gevormd en wat is de impact op ons lichaam en onze zintuigen? Deze conferentie brengt een aantal internationale denkers samen die nieuwe perspectieven bieden op onze hedendaagse ervaring van tijd en snelheid.

In samenwerking met de Master Nieuwe Media & Digitale Cultuur, Departement Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht. Introductie en moderatie door Ann-Sophie Lehmann & Mirko-Tobias Schäfer

Participanten: Mike Crang, Dirk de Bruyn, Charlie Gere, Steve Goodman, Carmen Leccardi, Glenn Kaino, Sybille Lammes, Stamatia Portanova, Jon Thomson & Alison Craighead, John Tomlinson.

Mike Crang (UK) is verbonden aan de Universiteit van Durham, waar hij zich vooral toelegt op het domein van de culturele geografie. Onderzoeksthema’s zijn de verhouding tussen het sociale geheugen en identiteit en de relaties tussen ruimte en tijd. Hij verzorgde jarenlang de redactie van het tijdschrift Time & Society en werkte in 2005 mee aan het onderzoek Multispeed Cities and the Logistics of Living in the Information Age.

Dirk de Bruyn (NL/AUS) doceert animatie en digitale cultuur aan de Deakin Universiteit in Melbourne, Victoria. De voorbij decennia produceerde hij talloze films, video’s en performances, die vaak uitdrukking geven aan gevoelens van trauma en disoriëntatie. Zijn recent onderzoek focust op het functioneren van geheugensystemen en perceptuele strategieën in een toestand van sensorische exces.

Charlie Gere (UK) doceert New Media Research aan het Institute for Cultural Research, Universiteit van Lancaster, en is voorzitter van het ‘Computers and the History of Art’ (CHArt) genootschap. Hij is vooral geïnteresseerd in de culturele betekenissen van technologie en media, in relatie tot kunst en filosofie. Zijn boek Art, Time and Technology (2006) exploreert artistieke reacties op de toenemende snelheid van technologische ontwikkelingen en verrichtingen.

Steve Goodman (UK) leidt de masteropleiding ‘Sonic Culture’ en doceert muziekcultuur aan de School of Humanities & Social Sciences, Universiteit van Oost-Londen. Hij werkt momenteel aan Sonic Warfare, een theoretisch onderzoek van de intersectie tussen oorlog en klankcultuur. Hij is lid van de Ccru (Cybernetic Culture Research Unit) en is, onder de naam Kode9, een van de protagonisten in de hedendaagse breakbeatcultuur.

Carmen Leccardi (IT) is Professor Culturele Sociologie aan de Universiteit van Milaan-Biocca. Haar onderzoeksdomeinen zijn de sociologische studie van tijd, jeugdcultuur en gender. Recente publicaties zijn Il tempo della società (tijd in de maatschappij, 2006) A New Youth? Youth, Generations and Family Life (2006). Sinds 1999 is ze een van de redacteurs van het tijdschrift Time & Society.

Glenn Kaino (US) is niet voor één gat te vangen. Ex-creatief directeur van Napster, grondlegger van ueber.com, stichter van de Deep River Gallery in L.A., beeldend kunstenaar…: net als Andy Warhol overbrugt hij moeiteloos de grens tussen kunst en entertainment, daarbij gebruik makend van een veelheid van media en culturele referenties. Zijn installatiereeks ‘Time Machines’ is het resultaat van zijn fascinatie voor de complexiteit van tijd.

Sybille Lammes (NL) is assistent professor aan het Departement Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit van Utrecht. Haar interesse gaat uit naar SF film, games en digitale cartografie. Recente onderzoeksprojecten focussen op de functie van games als culturele ruimtes en de impact van digitale kaarten op de betekenis van media en cartografie.

Stamatia Portanova (IT) behaalde haar doctoraat in het domein van ‘Digitale Cultuur’ aan de Universiteit van Oost-Londen en is verbonden aan het departement ‘Engelse taal en literatuur’ aan de Universiteit van Napels “L’Orientale”. Ze is lid van The Sense Lab (Concordia University, Montreal) en zetelt in de redactieraad van het online magazine Inflexions. Momenteel legt ze de laatste hand aan een monografie over de relatie tussen choreografie, wetenschap en filosofie.

Jon Thomson en Alison Craighead (UK) werken sinds het begin van de jaren 1990 samen aan een eigenzinnig oeuvre, gesitueerd in de schemerzone tussen beeldende kunst en online media. Het gros van hun werk onderzoekt de invloed van nieuwe technologieën op onze ervaring van tijd en de perceptie van de wereld rond ons heen. Thomson doceert aan de Slade School of Fine Art in Londen, Craighead is verbonden aan de Universiteit van Westminster en Goldsmiths, Universiteit van Londen.

John Tomlinson (UK) is Professor Culturele Sociologie en Directeur van het Instituut voor Culturele Analyse in Nottingham (ICAn). Hij publiceerde verschillende boeken over thema’s zoals globalisering, cosmopolitisering en culturele moderniteit, waaronder Globalization and Culture (1999). Zijn recente publicatie The Culture of Speed: The Coming of Immediacy (2007) exploreert de plaats van snelheid binnen de hedendaagse telegemedieerde cultuur.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).