michelle on Wed, 9 Sep 2009 12:43:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Waag Society lab @ PICNIC


Nog een paar weken en dan vindt de derde editie van PICNIC plaats. Van 23 tot en met 25 september is de Westergasfabriek dé ontmoetingsplek voor creativiteit, technologie, nieuwe media, entertainment, wetenschap, kunst en onderwijs.

Naast het congres zijn er tal van festival activiteiten. Waag Society verzorgt dit jaar een groot deel van de programmering van PICNIC ’09, PICNIC YOUNG voor scholieren en docenten, Pitch@PICNIC voor startende ondernemers en investeerders en PICNIC Labs voor ontwerpers en ontwikkelaars.

PICNIC YOUNG
Op woensdag 23 september start PICNIC YOUNG.
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen experimenteren met creatieve technologie in interactieve workshops. Tijdens de workshops delen ze hun creativiteit met elkaar en professionals. De workshops richten zich op talentontwikkeling, leren excelleren door ontwerp en creatie.

De workshops zijn gratis voor leerlingen. Meer informatie zie www.picnicyoung.nl

Voor docenten zijn er de seminars 'Out of the box learning' en 'Connected classrooms' met inspirerende lezingen, verrassende acts en sprankelende voorbeelden van vooraanstaande nationale en internationale initiatieven.

Sprekers tijdens de seminars zijn onder andere; Kati London, verbonden aan Area/Code Games (USA), Richard Santfort, senior researcher Nesta Future Lab (UK) en Katie Salen (USA), assiociate professor design and technology Parsons Design School.

PICNIC Labs
Evenals vorig jaar organiseert Waag Society een aantal Labs tijdens het PICNIC event eind september op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Dit jaar wordt ook een eendaagse EcoMap Lab gehouden. In de Labs worden een aantal internationale denkers en doeners bij elkaar gezet in een co-creatie proces, waarbij de gebundelde expertise en ervaring wordt gebruikt in een speelse setting. Dit jaar zullen er Labs worden gehouden op het gebied van duurzaamheid, de steden van de toekomst (augmented cities) en alternatieve betaalsystemen.

De PICNIC Labs bestaan telkens uit drie onderdelen: een plenaire sessie (THINK), een hands-on intensieve maaksessie (MAKE), waarvan vervolgens de resultaten worden gepresenteerd aan het brede publiek (PITCH).


MONEY LAB @ PICNIC 09 /23 september
Samen met Imagine IC organiseert Waag Society een Money Lab op 23 september, waarop een aantal experts op geldgebied en alternatieve daarvoor een presentatie zullen geven. Sprekers zijn onder andere: Christian Nold en Anthony Citrano. ‘s Middags zijn er hands-on sessies over concepten voor nieuwe betaalmiddelen en zal de Bijlmer Euro verder worden ontwikkeld.

In het Bijlmer Euro project wordt geld voorzien van RFID tags, waarmee het geld van de lokale bewoners herkend kan worden door bijvoorbeeld winkeliers. Hoe zou dit iets kunnen opleveren voor de gemeenschap? Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een bijdrage kunnen leveren op de strategische vragen die dit oproept.

Meer informatie zie http://waag.org/news/58292

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de Money Lab, kan zich hiervoor opgeven bij evelyne@imagineic.nl.AUGMENTED CITY LAB @ PICNIC 09/ 23 september
7scenes, SPRXMobile (de mensen achter Layar) en Waag Society hosten gezamenlijk de Augmented City Lab op woensdag 23 september. Het Augmented City Lab richt zich op scenario's voor de nabije toekomst van mobiele locatiegevoelige diensten en technologieën. Deze zullen een belangrijke rol gaan spelen in de manier waarin we stad ervaren en leggen tal van nieuwe mogelijkheden bloot op het gebied van toerisme, cultureel erfgoed, transport en entertainment. In een publieke 'show&tell'-sessie worden een aantal van deze nieuwe technologieën getoond en besproken met een panel van nationale en internationale experts op dit gebied. Daarna volgen nog een aantal besloten creative prototyping sessies waarin verschillende teams trachten nieuwe concepten te ontwikkelen voor de stad Amsterdam. Deze worden later aan het algemene publiek van PICNIC gepresenteerd.

Sprekers zijn: Ben Cerveny, Stamen – Data visualisations. Raimo Klein, SPRXMobile – Layar ,Kevin Slavin, Area/Code – Play and the City, Rick Batelaan, City of Amsterdam – Personal Travel Assistant, Frank Kresin, Waag Society – Location-based Heritage.


Meer informatie zie: http://waag.org/news/57931

Wie geïnteresseerd is om de prototyping sessies bij te wonen kan een e-mail sturen aan: ronald@waag.org.


ECOMAP LAB @ PICNIC 09 / 25 september
Op vrijdag 25 september vindt de EcoMap Lab plaats. Dit Lab wordt georganiseerd door FING, AIM en Waag Society. Er zal worden gekeken naar manieren om het milieu (bijvoorbeeld energie, afval en mobiliteit) in kaart te brengen, de hiervoor benodigde data te verzamelen en te visualiseren met als doel een gedragsverandering en een verkleining van de CO2-emissies. Daarvoor zullen alternatieve meetnetwerken worden gebruikt, waaraan mensen zelf actief kunnen deelnemen. Gebaseerd op internationale voorbeelden worden prototypen ontwikkeld.

Sprekers zijn: Daniel Caplan- FING, Usman Haque - Pachube

Drew Hemment- FutureEverything, René Post – Geluidsnet en Nerea Calvillo - In the Air Madrid.


Er is een beperkte capaciteit. Wie geïnteresseerd is in deelname aan EcoMap Lab, kan een mail sturen aan frank@waag.org.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).