Jo van der Spek M2M on Mon, 14 Sep 2009 08:56:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aank. Theater SCHIPHOLBRANDt DOOR, 15 sept. Brakke Grond


Schipholbrand(t) door

Theateravond in de Brakke Grond
Dinsdag 15 september
Toegang 11 Euro
Reserveren 0624148872
Kassa open vanaf 19.30

SCHIPHOL BRANDt DOOR
Drie eenakters:
Saleh Hassan Faris: De Vierde Oorlog
Caspar Nieuwenhuis en Ben Melis: Donner
Jose Tojo: Ik ben hier
M2M Radio: gesprek achteraf

In de stad wordt elke burger dagelijks geconfronteerd met vreemdelingen. De doorsnee burger voelt zich daar vaak ongemakkelijk in. Of het nu een bedelende zigeunermoeder is of een Zuidkoreaanse zakenman, de vraag is onvermijdelijk: kijk ik haar aan, kunnen we elkaar verstaan, word ik bestolen of kan ik mij verrijken? De talrijke stereotypen staan een antwoord in de weg, met als gevolg dat er meestal niets gebeurt. Zo leeft men langs elkaar een en verdwijnt de vertrouwdheid en geborgenheid die ieder nodig heeft om comfortabel te leven steeds verder uit zicht. Zelfs de eigen buren en familie, die immers ook vaak een weg kiezen die je niet mee wil maken, kunnen vreemden worden. En daarmee wordt het leven alras eenzaam en opgesloten voor iedereen.

Het theater biedt een veilige omgeving om wel te kijken, wel te verstaan en ook te verrijken. Maar de Schipholbrand als thema vraagt het uiterste van het publiek. En tegelijk maakt de brand het voor theatermakers des te urgenter om zich te verstaan met de vreemdeling, de vluchteling, de papierloze migrant die er hoe dan ook is.

Dit is de spanning die vanuit drie persoonlijke invalshoeken wordt belicht tegen de politieke actuele achtergrond van de Schipholbrand: Vanuit Piet Hein Donner, die zijn persoonlijke verantwoordelijkheid onder ogen ziet, oog in oog met een pastoor gaat het om de spanning tussen kijken of vluchten ("Naar het kruis of voor het askruis"). Voor Saleh Hassan Faris in de Vierde Oorlog is het de vraag waar elke politieke vluchteling zich voor gesteld ziet: terug gaan of blijven ("Wanneer kom je?"). Voor Jose Tojo is de identificatie simpel: als marron zegt hij de Schiphol People na: "Ik ben hier". Voor het antwoord op de vraag waarom gaat hij te rade bij artikel 1 van de Grondwet."Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."

De Vierde Oorlog
Spel/regie: Saleh Hassan Faris

Zijn zuster schrijft hem een brief: "Wanneer kom je?" Als de oorlog voorbij is. Maar na elke oorlog komt weer een volgende. En de herinnering aan de vorige, maakt de angst voor de volgende alleen maar groter. Daarom schuilt er tegelijk hoop en wanhoop in. De hoop op het weerzien, maar ook de wanhoop dat het weerzien ook weer de aanzet zal zijn tot een nieuw verlies. Een naakte man, gewikkeld in knisperend plastic folie komt op een bevrijdt zich uit die cocon. Hij is gevraagd iets te zeggen over de oorlog en heeft de vraag doorgegeven aan zijn zuster in Baghdad. De wedervraag is "Welke oorlog?", want er zijn er zoveel. Oftewel wanneer is de oorlog voorbij en begint het leven weer?

Donner: Tekst/regie: Caspar Nieuwenhuis Spel: Ben Melis
Donner: Geconfronteerd met zijn eigen geweten, met zijn schuld wordt zijn sterkste wapen, het woord, de eloquentie bot. Wat is verantwoording? God heeft het laastste woord, maar welke God? De gereformeerde of de katholieke? Donner stelt zijn hoop op mijnheer pastoor aan wie hij probeert te biechten. Maar zijn wanhoop en zijn zelfzuchtige dorst naar redding verhinderen precies de verzoening die hij zoekt. Het woord schiet tekort. God wordt onbenoembaar, een vloek. De vlucht in het kruis, het askruis faalt. Hij kan zijn "asielverzoek" vergeten. En juist daardoor weet de toeschouwer dat ook de minister een mens is, die soms vlucht.

Ik ben hier
Spel/regie: Jose Tojo

De voorstelling Schipholbrand(t) door is onderdeel van een programma waarin verschillende kunstvormen worden ingezet om zichtbaar te maken waar de Schipholbrand voor staat en een scenario te ontwikkelen dat opnieuw leven mogelijk maakt ("To make a life again"). In dit proces zijn niet alleen de Schiphol People en hun naaste omgeving betrokken, het is gericht op de samenleving als geheel. De samenleving als geheel is immers beschadigd en bevangen door de Schipholbrand, het vreemdelingenbeleid en wat niet al. Het programma van M2M en de Schiphol People is te beschouwen als een soort vertaalprogramma, van binnen naar buiten en andersom.

De Stichting M2M, Migrant to Migrant, is een campagne en een communicatieplatform van en voor de Schiphol People, de overlevenden van de Schipholbrand. Papa Sakho, een van hen, heeft naast Jo van der Spek de leiding van M2M Radio. Meer info:
http://www.vertrokkengezichten.net/,  (Nederlandstalig)
http://m2m.streamtime.org (Engelstalig)

Deze productie is tot stand gekomen zonder subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Donaties helpen opns werk voort te zetten. Triodosbank 390271918 St. M2M

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).