ravage on Thu, 17 Sep 2009 16:27:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Protest tegen ID-vingerafdruk


Protest tegen invoering ID-vingerafdruk

Vanaf 21 september wordt het de burger verplicht gesteld vier
vingerafdrukken achter te laten bij de aanvraag van een paspoort. Een
inwoner van Zutphen wenst onder het mom van "ik ben geen misdadiger"
hier vooralsnog niet aan mee te werken en roept op tot actie.

Het zal de meeste inwoners van dit land volledig zijn ontgaan, en er
schijnt ergens een huis-aan-huis voorlichtingsfoldertje te circuleren,
maar binnenkort kom je niet langer in het bezit van een
vingerafdrukloos ID-document. Wie vanaf 21 september een nieuw
paspoort, ID-kaart of ander reisdocument aanvraagt, moet voortaan
verplicht vier vingerafdrukken laten afnemen. Omdat Brussel (lees: de
VS) dat wil.

Alle vingerafdrukken worden opgeslagen in de
'reisdocumentenadministratie' van de overheid. Twee vingerafdrukken
komen ook op de RFID-chip van je reisdocument te staan. Daarop staan
verder je pasfoto, naam, paspoortnummer, nationaliteit, geboortedatum,
geslacht, geldigheidsdatum en burgerservicenummer (het voormalig
sofinummer).

Gerrit Jan Riedstra uit Zutphen ziet de toevoeging van zijn
vingerafdrukken absoluut niet zitten. "Het gaat mij te ver. Ik moet al
verplicht een identiteitsbewijs op zak hebben. De chip die daarin is
verwerkt, kan op afstand worden afgelezen door degene die daarvoor de
apparatuur heeft. Camera's volgen mijn doen en laten. Vroeger was ik
een burger, nu ben ik misschien wel een verdachte."

Hij komt dan ook in verzet. Hoewel Riedstra het afgelopen voorjaar nog
zijn paspoort voor vijf jaar heeft verlengd, is hij van plan op
vrijdag 18 september, de laatste dag dat de burger nog in bezit kan
komen van een vingerafdrukloos document, dit opnieuw te laten doen. Op
een tijdelijke website roept hij medeburgers op zijn voorbeeld te
volgen.

Dat hij daarbij opnieuw 50 euro moet uitgeven, de kosten voor een
nieuw paspoort, heeft Riedstra er wel voor over. "Stel dat meer mensen
op de achttiende hun paspoort laten verlengen, bereiken we twee
dingen: dat gedoe met die vingerafdrukken laat voor ons nog vijf jaar
op zich wachten, en het ambtelijk apparaat zal het door de plotselinge
aanloop best druk krijgen", zegt Riedstra.

Riedstra benadrukt dat hij niet tegen controle is, anders was hij wel
eerder in actie gekomen tegen de invoering van de RFID-chip in het
paspoort. "Ik vind controle tot op zekere hoogte helemaal niet erg.
Criminaliteit moet worden bestreden tenslotte. Die vingerafdrukken
moeten wat mij betreft blijven vallen in de categorie
misdaadbestrijding. Als de vingerafdruk er ook nog wel bij kan, waarom
dan niet je gehele DNA-profiel?"

De verplichtstelling van vingerafdrukken in een ID-bewijs heeft in de
aanloopfase tot meerdere kritische geluiden geleid. Zo meldde het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in 2007 dat de nieuwe
reisdocumentenadministratie vooral lijkt te worden ingevoerd om
strafbare feiten op te sporen, waaronder terrorisme. Deze database is
in aanleg een nationaal opsporingsregister. Volgens het CBP een
'ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer omdat ook de gegevens
van niet verdachte burgers zijn opgenomen.'

In een open brief aan de politiek heeft de organisatie Vrijbit laten
weten ernstig bezwaar te maken tegen de voorgenomen opname van de
vingerafdrukken in paspoort/ID kaart en instellen van één centrale
elektronische overheidsdatabase. 'Wij zijn van mening dat de overheid
ernstig te kort is geschoten inzake democratische besluitvorming over
het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van
identiteitsdocumenten en bevolkingsregister.'

Bron: http://www.ravagedigitaal.org/2009nieuws/september/13/nws.php

meer lezen:
http://verdachte.web-log.nl/vingerafdrukken/
http://www.vrijbit.nl/bezwaren/item/698-vrijbit-maakt-andermaal-bezwaar-tegen-opname-vingerafdrukken-in-id-bewijs

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).