kleintje on Wed, 30 Sep 2009 08:56:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kleintje Muurkrant zoekt dringend wat euro's


's-Hertogenbosch, 29 september 2009

Hoi Kleintje Muurkrant abonnee, donateur of sympathisant,

Ook wij schijnen vanwege nieuwe anti-spam-wetgeving voor 1 oktober aanstaande iedereen die voorkomt in ons emailadressen-bestand de vraag te moeten voorleggen of je in de toekomst op de hoogte gehouden wilt worden van verwikkelingen rondom Kleintje Muurkrant te 's- Hertogenbosch. Als je dat niet (meer) wilt dan is terugzenden/replyen van dit mailtje voldoende, eventueel kun je in het onderwerp/subject- vakje het woordje "delete" invullen, dan hoor je nooit meer iets van ons...

Als je toch door ons lastig gevallen wilt worden vragen we je onderstaande oproep even door te lezen, we hebben namelijk een behoorlijk dringend financieel probleem:

<Kleintje Muurkrant gaat weer verder>

Het laatst verschenen papieren Kleintje Muurkrant dateert van juli vorig jaar en had als voorpagina-titel "casino-kapitalisme" en "waar blijft de Hollandse opstand?" De maanden daarvoor schreven we uitvoerige bespiegelingen en voorspellingen over de inmiddels over ons heen rollende economische recessie. Onlangs schreef NRC in een hoofdredactioneel commentaar: "de kredietcrisis is voor een belangrijk deel het gevolg van risicozoekend gedrag dat werd aangewakkerd door een ruimhartige bonuscultuur". In iets andere bewoordingen waarschuwen wij al vele jaren voor dit om zich heen grijpende fenomeen. Ondertussen worden wij allemaal getroffen door de ene na de andere bezuiniging. Zelfs de gloeilamp wordt ons afgepakt en we zullen ons moeten gaan bijlichten met giftige spaarlampen en koudkoelkille led- lampjes.

In de krimpende markt van opiniebladen en kranten bleef Kleintje Muurkrant tot voor kort fier overeind. Helaas liepen we tegen een voor ons zeer rampzalig verlopen juridische procedure aan met een vernietigend vonnis en daar kwam nog een hele bult aan dwangsommen overheen. Vanaf juli vorig jaar waren we gedwongen te stoppen met het maken van een papieren krant en we zijn ook een paar maanden gestopt met de vrijwel dagelijkse digitale berichten op onze website.

<Maar nu is er eindelijk weer eens wat beter nieuws>

We gaan weer verder! We hebben weliswaar op korte termijn een flink aantal euro's nodig om van een mega-claim af te komen (over het precieze hoe en waarom kunnen we helaas vanwege juridische omstandigheden geen verdere mededelingen doen), maar we willen toch verder werken aan het voortbestaan van Kleintje Muurkrant en de digitale berichtgeving. Het plan is om met onmiddellijke ingang weer aan de website verder te werken - er is daar langzamerhand een gigantisch digitaal archief ontstaan - en te starten met een bedelcampagne om de juridische schulden af te betalen om daarna opnieuw - weliswaar iets onregelmatiger - Kleintje Muurkrant op papier uit te kunnen brengen.

Helaas hebben we op redelijk korte termijn veel euro's nodig om verder te kunnen gaan. Sinds 1977 verschijnt die papieren krant nu al en het zou zonde zijn om daarmee te stoppen, vooral omdat we best wel een grote groep mensen rond ons blaadje hebben staan. Helaas heeft de Bossche rechtbank in al haar wijsheid besloten dat we een forse som aan dwangsommen moeten betalen omdat we - volgens hen - bij een vorige juridische procedure ons niet gehouden zouden hebben aan een juiste rectificatie (we zijn daartegen in hoger beroep geweest maar hebben dat verloren). We hebben op redelijk korte termijn ongeveer tienduizend euro nodig en kunnen dan weer een hele poos verder.

<Waarom willen we verder?>

Omdat dat noodzakelijk is, punt. In het steeds schralere media- landschap hebben wij met het Kleintje een aparte positie ingenomen. Nog nooit een commerciele advertentie nodig gehad, relatief lage abonnementskosten, het blad wordt nog steeds gemaakt door uitsluitend vrijwilligers. Helemaal niemand heeft aan Kleintje Muurkrant al die jaren ooit een 'euro'cent verdiend en alle noodzakelijke centen zijn uitsluitend afkomstig van onze trouwe abonnees en giften van solidaire organisaties en sympathisanten.

Sinds begin 1997 maken we naast de papieren krant ook een digitaal Kleintje en dat levert vanaf de start erg veel respons op. Daar willen we heel graag mee verdergaan. Het papieren Kleintje biedt ruimte aan wat langere discussie en/of onderzoeksjornalistieke stukken en daar willen we ook heel graag mee verdergaan. We zijn er van overtuigd dat dit alles hoognodig is. We staan voor een solidaire, horizontaal democratische samenleving en we willen daar vanuit een redelijk radikaal-linkse invalshoek commentaar op geven. Kritisch maar betrokken, sceptisch maar positief.

<Wat (extra) euro's zijn daarbij noodzakelijk!>

Dus, maak alsjeblieft naast je nieuwe abonnementsgeld - 17,50 euro voor het komende jaar - wat extra euro's over op bankrekening 5349231 ten name van Stichting De Stelling Muurkrant Kollektief te 's- Hertogenbosch. Wacht deze keer niet op de accept-girokaart...

Met de digitale versie van 't Kleintje - onze vrijwel dagelijks nieuwe "actueeltjes" - zijn we inmiddels al weer verder gegaan (zie www.stelling.nl/kleintje) .

zeer hartelijke dank vast en goeie groeten, gertjan van beijnum

--

Onafgebroken verschijnt <http://www.stelling.nl/kleintje>Kleintje Muurkrant sinds 1977. Wij willen via het openbaar maken van gegevens en feiten, het geven van achtergrondinformatie en het verspreiden van discussiestukken, het verzet tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren en onszelf en anderen aanzetten tot zelfstandig kritisch denken en handelen. Je kunt een jaarabonnement op de papieren versie van 't Kleintje nemen door 17,50 euro over te maken op bankrekening 5349231 ten name van Stichting De Stelling Muurkrant Kollektief te 's- Hertogenbosch. Op internetadres <http://www.stelling.nl/ >www.stelling.nl is de hele boel - inclusief een zoekmachine op de inhoud van alle digitale jaargangen van het Kleintje - te vinden. Vrijwel dagelijks verschijnen er actuele berichten op de site van Kleintje Muurkrant. Je kunt een gratis papieren exemplaar van 't Kleintje aanvragen door een briefje te sturen naar Postbus 703, 5201 AS, 's-Hertogenbosch en ons ISSN is <http://worldcatlibraries.org/wcpa/issn/0924-7912 >0924<http://worldcatlibraries.org/wcpa/issn/0924-7912>-7912.

Een prettige dag verder en hou vol!

kleintje@stelling.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).