Margreet Riphagen on Tue, 27 Oct 2009 00:43:44 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] society of the query conferentie | 13 en 14 november 2009 | TrouwAmsterdam


De registratie voor de 'Society of the Query' conferentie is vanaf nu geopend.Datum: November 13-14 2009

Locatie: Trouw Amsterdam, Amsterdam

Organisator: Institute of Network Cultures

Website: http://www.networkcultures.org/queryMet de Society of the Query Conferentie werpt het Instituut voor Netwerkcultuur een kritische blik op de huidige informatiemaatschappij, en de steeds dominantere rol die de zoekmachine inneemt in onze cultuur. De afwezigheid van een redactioneel principe op het Web versterkt de afhankelijkheid van technologische hulpmiddelen om betekenisvolle content te vinden in de enorme hoeveelheid online data. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de zoekmachine vandaag de dag ons belangrijkste referentiepunt is geworden. Tegelijkertijd leidt de nadruk die zoekmachines leggen op efficiëntie en services de aandacht af van de aard van de technologie en de onderliggende (bedrijfs)ideologieën. Twee dagen lang zal de Society of the Query conferentie onderzoekers, theoretici, kunstenaars, activisten en andere geinteresseerden in dit onderwerp samenbrengen om de belangrijkste kwesties rondom Web search te onderzoeken en om ontwikkelingen op het gebied van kennisorganisatie en informatie-ontwerp van context te voorzien.De conferentie bestaat uit vijf sessies. De eerste dag begint met Society of the Query, waarin ‘zoeken’ op het niveau van de software aan de orde komt en ingegaan zal worden op kennisorganisatie vanuit het theoretisch kader van zowel de geesteswetenschappen als computer science. In de Digital Civil Rights and Media Literacy sessie staat de intermediaire rol van de zoekmachine centraal, en wordt het commercieel gebruik en de opslag van persoonlijke data besproken in relatie tot digitale burgerrechten zoals het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting. De eerste Alternative Search sessie gaat in op de toenemende interesse in alternatieve zoekmethoden op het Web, op het niveau van de gebruiker, de software en het netwerk.De tweede dag begint met de Art and the Engine sessie. Sprekers behandelen de invloed van Google’s alomtegenwoordigheid op de productie en distributie van webgebaseerde kunst, en zullen aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van interfacedesign die de gebruiker zouden kunnen stimuleren in het zoeken, vinden en analyseren van data. Googlization of Everyday Life is gericht op de hegemonie van grote zoekmachines en de impact die de huidige machtsverdeling heeft op de informatiestromen, de toegankelijkheid van online content en het beheer van informationele bronnen. Tenslotte zal de tweede Alternative Search sessie de ontwikkelingen rondom semantisch zoeken kritisch onder de loep nemen, alsmede de toepassing van semantische technologie door o.m. W3C en het Europees cultureel erfgoedproject Europeana.In het afsluitende avondprogramma wordt recht gedaan aan de diversiteit aan artistieke en activistische projecten die de rol van de zoekmachine in de hedendaagse cultuur bekritiseren. Gedurende het gehele evenement zullen computers met de laatste generatie zoeksoftware beschikbaar zijn, zodat bezoekers praktische ervaring op kunnen doen met de onderwerpen die in de sessies besproken worden.Sprekers zijn onder meer: Matthew Fuller (UK), David Gugerli (CH), Siva Vaidhyanathan (US), Florian Cramer (NL), Lev Manovich (US), Christophe Bruno (FR), Joris van Hoboken (NL) en Teresa Numerico (IT).Voor meer informatie zie:  www.networkcultures.org/query.

Programma: http://networkcultures.org/wpmu/query/program/

Spekerslijst: http://networkcultures.org/wpmu/query/program/speakers-list/

Tickets: http://networkcultures.org/wpmu/query/practical-info/tickets/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).