Simone van der Hof on Fri, 12 Mar 2010 21:22:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DANAH BOYD AND NINE LUDWIG (HYVES) -- SYMPOSIUM: PRIVACY AND SOCIAL NETWORK SITES


* PLEASE DISTRIBUTE WIDELY* | *Apologies for cross-posting*


-- SYMPOSIUM: PRIVACY AND SOCIAL NETWORK SITES - WITH DANAH BOYD AND NINE LUDWIG (HYVES) --

On 7 April the Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) of Tilburg University will host an afternoon symposium on privacy in social network sites. 

Our keynote speaker is dr. danah boyd, who is one of the most renowned researchers in the field of social network sites and their (youthful) populations. Dr. boyd was one of the first social scientists who turned to in-depth social-scientific research of this new and blooming online phenomenon. In the past years her research has focused on the ways in which young people use social network sites such as Facebook and MySpace to construct and express identities and manage relationships with others. Dr. boyd currently conducts research on social media at Microsoft Research New England, is a fellow at Harvard University's Berkman Center for Internet and Society, and a Visiting Fellow at TILT. The title of dr. boyd's talk, a one-hour presentation, is 'How social media is reworking privacy and publicity'. For more information on dr. danah boyd, please see www.danah.org

Two other speakers will respond to dr. boyd's lecture. These are:
- Nine Ludwig, responsible for community communications in the Dutch social network site Hyves (www.hyves.nl), which is immensely popular in the Netherlands. Ms. Ludwig will talk about privacy from the perspective of a provider, and explain how Hyves attempts to improve privacy protection in its network.
- Prof. dr. Ronald Leenes of the Tilburg Institute for Law, Technology and Society, who is the founder of the most recent sprig on the tree of social network sites: a privacy-enhanced social network site called Clique (http://clique.primelife.eu/), in which two years of social-scientific analysis of privacy issues in existing social network sites such as Facebook, MySpace and Hyves were translated into concrete implementations for improved privacy protection.

The afternoon will be chaired and moderated by dr. Bibi van den Berg of the Tilburg Institute for Law, Technology and Society. All lectures and the discussion at this symposium will be in English.

The program for this symposium is as follows:
- 14.15: Room open to the public
- 14.30-15.30: Keynote lecture by  dr. danah boyd
- 15.30-16.00: Coffee/tea break
- 16.00-16.30: Short lectures by Nine Ludwig and prof.dr. Ronald Leenes 
- 16.30-17.00: Panel discussion with the audience
Following the afternoon program there are drinks and there is an opportunity to mingle with the speakers.

The symposium will be held on the campus of the University of Tilburg. For a map and directions, please see http://www.plattegronduvt.nl/eng/photo.html. The room number of the symposium will be announced shortly on the TILT website. Please see http://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/tilt/

**Note: Attending this symposium is free of charge. However, the number of seats for this symposium is limited. Those who wish to participate must register in advance! Please send an e-mail to Ms. Vivian Carter (v.carter@uvt.nl) to do so.**------

*VRIENDELIJK VERZOEK DIT BERICHT IN UW NETWERK TE VERSPREIDEN* *excuses voor eventuele dubbele ontvangst*


-- SYMPOSIUM: PRIVACY EN SOCIAL NETWORK SITES - MET DANAH BOYD EN NINE LUDWIG (HYVES) --

Op 7 april aanstaande organiseert het Tilburgse Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT) van de Universiteit van Tilburg een middagsymposium over privacy in sociale netwerk sites.

Onze keynote spreker is dr. danah boyd, één van de meest bekende onderzoekers op het gebied van sociale netwerk sites en hun (jeugdige) populaties. Dr. boyd was één van de eerste wetenschappers die diepgravend wetenschappelijk onderzoek deed naar dit nieuwe en bloeiende fenomeen. In de afgelopen jaar heeft haar onderzoek zich gericht op de manieren waarop jonge mensen sociale netwerk sites als Facebook en MySpace gebruiken om uitdrukking te geven aan hun identiteit, deze te ontwikkelen, en hun relaties met anderen te onderhouden. Dr. boyd doet momenteel onderzoek naar sociale media bij Microsoft Research New England, is fellow aan het Berkman Center for Internet and Society aan Harvard, en Visiting Fellow aan het Tilburgse Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT). De titel van dr. boyd's lezing, die een uur zal duren, is 'How social media is reworking privacy and publicity'. Voor meer informatie over danah boyd, zie www.danah.org

Twee andere sprekers zullen reageren op dr. boyd's lezing. Dit zijn:
- Nine Ludwig, verantwoordelijk voor communicatie binnen de community van het in Nederland immens populaire sociale netwerk Hyves (www.hyves.nl). Mevrouw Ludwig zal vertellen over privacy vanuit het perspectief van een provider, en zal uitleggen hoe Hyves probeert privacy-bescherming te verbeteren binnen het eigen netwerk.
- Prof. dr. Ronald Leenes van het Tilburgse Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving (TILT), de oprichter van de meest recente twijg aan de boom van sociale netwerk sites: een site met de naam Clique (http://clique.primelife.eu/) waarin allerhande privacy-beschermende mechanismen zijn opgenomen. Na twee jaar sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar privacy problemen in bestaande sociale netwerk sites zoals Facebook, MySpace en Hyves zijn de resultaten vertaald naar concrete mechanismen voor betere bescherming van de privacy, die zijn verwerkt in Clique.

De middag wordt voorgezeten en gemodereerd door dr. Bibi van den Berg, eveneens werkzaam bij TILT. Let op: alle lezingen en de discussie tijdens dit symposium zijn in het Engels!!

Het programma voor dit symposium is als volgt:
- 14.15: Zaal open voor het publiek
- 14.30-15.30: Grote lezing door  dr. danah boyd
- 15.30-16.00: Koffie-/theepauze
- 16.00-16.30: Korte lezingen door Nine Ludwig en prof.dr. Ronald Leenes 
- 16.30-17.00: Paneldiscussie met de zaal
Aansluitend op het middagprogramma is er een borrel en kan men de sprekers ontmoeten.

Het symposium wordt gehouden op de campus van de Universiteit van Tilburg. Voor een routebeschrijving en plattegrond, zie http://www.plattegronduvt.nl/photo.html. Het zaalnummer voor dit symposium zal binnenkort bekend gemaakt worden op de TILT website: http://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/tilt/

**Let op: Deelname aan het symposium is kosteloos. Echter, het aantal plaatsen voor dit symposium is beperkt. Diegenen die willen deelnemen, moeten zich vooraf registreren! Gelieve een e-mail te sturen aan Mevr. Vivian Carter (v.carter@uvt.nl) om u aan te melden.**
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).