Patrice Riemens on Thu, 8 Jul 2010 17:38:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Philkippe Rivière: Technologie en zijn vijandenPhilippe Rivière: Technologie en zijn vijanden

Zouden wij ionen-therapie kunnen hebben als de atoombom niet was
uitgevonden? Zou er wereldwijde elektronische communicatie mogelijk zijn
zonder wereldwijde surveillance? Kon meetkunde verder ontwikkeld worden
zonder de resultaten voor ballistische doeleinden te gebruiken?  Nee dus.
Wetenschap is nooit neutraal, maar altijd, en per definitie, 'duaal' : zij
dient de vrede en de oorlog, zij is én medicijn én gif tegelijk. De
maatschappij gaat met de wetenschap in zee voor voor het goede en voor het
kwade. En soms - zij het zelden - met tegenzin.

"Pieces et Main d'Oeuvre" (PMO, letterlijk: 'arbeid en onderdelen' ) is
een collectief dat sinds 2003 in de Franse stad Grenoble actief is, en
heeft meerdere boeken op zijn naam over allerlei 'opgelegde technologische
ontwikkelingen' (n1). Zij wijzen geschipper en  gedoe met marginale
aanpassingen af en aarzelen niet om, na de zaken tot op de bodem
uitgezocht te hebben, bepaalde technologische domeinen radicaal af te
wijzen en de stopzetting van bepaalde industrieele ontwerpen en
ontwikkelingen te eisen. Soms verklaart het collectief zich zelfs
'tegenstander van onderzoek op zich'.

Of het nu om genetisch gemanipuleerde organismen (GMOs), mobiele
telefonie, of, vooral, nanotechnologie gaat: PMO doet niet aan duistere
complot-theorieen maar werpt juist een cru licht op de manier waarop deze
techno-wetenschappelijke projecten zich ontvouwen, met concurentie-drift
en winstbejag als voornaamste drijfveren. En uiteraard 'de plaats van
Frankrijk in de wereldwijde concurrentieslag' als argument. Het is
namelijk wel zaak om - kukekelukuu! roept de nationale haan - aan top te
blijven, ook al ga je tegen de muur. Het publiek wordt geacht de
'kenniskampioenen' aan te moedigen en te huldigen, uiteraard dik voor de
race te betalen, maar verder aan de zijlijn te blijven en vooral geen
invloed op de regels en op vertrek en aankomstpunt uit te oefenen.

Er zijn natuurlijk critici, maar omdat zij zich beperken tot het wijzen op
de beren op de weg worden ze makkelijk ingepalmd: zij spelen dan de rol
van token tegen-experts, of zelfs van grensrechters, doen mee aan
'burgerfora' en andere publieke debatten met pedagogische doel. Zo worden
bijeenkomsten georganiseerd die de communicatie onderzoekers van Orange
Labs veelzeggend "procedures tot maatschappelijke acceptatie" hebben
genoemd. PMO activisten doen daarentegen niet aan 'opbouwende' kritiek,
die zij voor medeplichtigheid houden. Zij eisen dat we met z'n allen
duidelijk uitmaken of men wel of niet achter technologische wangedrochten
aan gaat lopen. De "techarchie" is de naam die zij hebben gegeven aan de
klasse van ingenieurs die onze toekomst aanstuurt terwijl zij hun tijd
verdelen tussen militair onderzoek, medische macht, chemische industrie en
'groen kapitalisme'.

Zij claimen een aandeel in de verstoringen in de zalen die ertoe geleid
hebben dat het "publiek debat over de nanotechnologieen" begin 2010
roemloos ten onder ging. Hun inspiratiebronnen zijn de geschriften van
Jacques Ellul, alsmede de daden van de Luddieten die in de 19e eeuw de
machines stuk sloegen die arbeiders tot slavernij terugbrachten (n2).
Hierdoor worden ze prompt uitgemaakt voor "eco-terroristen". Daar gaat dan
ook hun laatste boek over, getiteld "Op zoek naar de nieuwe vijand" (n3).

Maar in feite is de enige echte eco-terrorist ooit de Amerikaan Theodore
Kaczynski (de "Unabomber") die tussen 1978 en 1996 bombrieven stuurde aan
academici, ingenieurs, directeurs van vliegmaatschappijen en andere hoge
pieten, met 3 doden en 23 gewonden tot gevolg.  Zijn 'Manifest' uit 1971,
alsmede recentere geschriften zijn in 2009 in het Frans vertaald en
verschenen, voorzien van een inleiding van Jean-Marie Apostolides die
tenmidden van 'de gekte' en het verbitterd gemor van de auteur een, soms
wel degelijk verhelderende gedachtengang tracht bloot te leggen die ook
tot Ellul te herleiden valt (n4). Afgezien van dit pathologisch geval is
de eco-terroristische hypothese, met werve omhelsd door gehypte auteurs
als Jean-Christophe Rufin en Michael Crichton, niet veel meer dan een
politionele wangedrocht en een handige politieke afleidingsmanoeuvre. Als
stok om de onaangepaste hond te slaan wordt zij op dezelfde manier
aangewend als "The Coming Insurection" van de vermaledijde "bende van
Tarnac" (n5).

Tegenwoordig richt PMO zich op een heel andere vorm van - ditmaal uit de
wetenschappelijke wereld ontsproten - terrorisme: dat van bio-wapens. Het
collectief acht bewezen dat de anthrax zendingen in brieven van oktober
2001 een wezenlijk belangrijkere gebeurtenis zijn dan de aanslagen van 11
september van datzelfde jaar. PMO eist dat men ophoudt met halve waarheden
en hele leugens en licht maakt over het onderzoek - veelal geheim of zelfs
clandestien - naar militaire toepassingen van virussen, bacillen en andere
micro-organismes die extreem gevaarlijk voor de mens zijn. Hoe kan je ooit
geloven dat legers deze alleen maar voor 'defensieve doeleinden' aan het
ontwikkelen zijn? Voor PMO is klip en klaar dat de dodelijke enveloppen
met antrax alleen maar uit officiële, maar geheime laboratoria afkomstig
konden zijn, en niet van eco-activistische groepen of leden van Al-Quaida.


uit Le Monde Diplomatique, juni 2010.
Q&D vertaling: Patrice Riemens
??.

n1  zie http://www.piecesetmaindoeuvre.com voor alle publicaties etc.

n2  Kirkpatrick Sale: Rebels Against the Future: The Luddites and Their
War on the Industrial Revolution: Lessons for the Computer Age, Addison
Wesley, 1995.  (Franse editie: 2006! -PR)

n3 zie http://www.piecesetmaindoeuvre.com

n4  http://members.home.nl/gerhardnijenhuis/msp/nl_unabomb.htm (Het
Manifest in Nederlands. Is ook uitgebracht als boek door uitgeverij Ravijn
(mogelijke ins dat een andere vertaling) in 1996 (Arsenaal reeks #3)
pdf op: http://www.xs4all.nl/~ravijn/unabom/unabomber.htm
zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski

n5 zie http://anarchistischkollektief.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
Check out deze een absoluut hilarische video-clip: "UHT-Ultime Hyper
Totale gauche" van La Parisienne Libérée:
http://www.dailymotion.com/video/x7yxwo_uhtultime-hyper-totale-gauche-la-pa_news


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).