Bjorn Wijers on Thu, 9 Jun 2011 01:11:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Netneutraliteit: alleen puur economisch eigenbelang?


Beste mensen,

Naar aanleiding van het debat vandaag over Netneutraliteit heb ik mijn
gedachten hierover in een kort stukje proberen te ordenen. Ik ben
benieuwd naar jullie reacties en gedachten over netneutraliteit.

== Netneutraliteit: alleen puur economisch eigenbelang? ==

Vandaag stemde Minister van Economische Zaken Verhagen in met een motie
om de vrije toegang tot Internet te garanderen in de wet. Met deze
voorgestelde wetgeving zou het voor telecomproviders zoals Vodafone en
KPN niet meer mogelijk moeten zijn om klanten te blokkeren dan wel
hogere tarieven in rekening te brengen voor het gebruik van bepaalde
diensten op of via Internet, zoals bijvoorbeeld bellen via Skype of
videos bekijken op YouTube.

De intentie om Internet open en vrij toegankelijk te houden is zeer
lovenswaardig en wordt ook zeker door mij van harte toegejuicht, maar
zoals het het NOS Acht Uur netneutraliteit beschreef gaf mij wel een
wrang gevoel: 'Bellen en sms-en via Internet blijft gratis'.
Is dat nu netneutraliteit? Gratis bellen en sms-en via Internet? Is
economisch eigenbelang dé reden dat netneutraliteit zo breed wordt
gesteund door politici vanuit vrijwel alle partijen?

Het belichten van een essentieel vraagstuk zoals toegang tot open en
vrije communicatie vanuit vooral een economische perspectief komt op mij
over als te kortzichtig. Ik mis het ethische en morele perspectief in de
discussie (en ook in vele andere discussies in de Nederlandse politiek,
maar dat terzijde).
Vanuit een ethische en morele perspectief zou namelijk de wenselijkheid
van het (inhoudelijk) doorlichten van communicatie ter discussie kunnen
worden gesteld. Los dus van mogelijke heffingen of blokkades die hier
uit voortvloeien. Dat is in mijn optiek de essentie van netneutraliteit.
Daarbij wordt echter ook de door de overheid ingestelde bewaarplicht
(van verkeersgegevens) ter discussie gesteld.
Ik vind het opmerkelijk dat, zover als ik heb kunnen nagaan, deze twee
ogenschijnlijk losse vraagstukken door niemand met elkaar in relatie
zijn gebracht. In essentie gaan beide vraagstukken namelijk om het
doorlichten van communicatie op of via Internet. In het geval van de
bewaarplicht zelfs het opslaan van (verkeers)gegevens.

Door de nadruk op het economische perspectief en daarmee het uit het oog
verliezen van de ethische en morele aspecten lijken we de kans te hebben
gemist om de essentie van netneutraliteit - open en vrije communicatie -
te beschermen met de beoogde wetgeving, tenzij we bij het opstellen van
de beloofde wetgeving alsnog de essentie van netneutraliteit van alle
mogelijke kanten belichten en niet slechts het economische aspect in de
discussie centraal stellen.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).