Tjebbe van Tijen via Chello on Thu, 18 Oct 2012 16:25:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Hoe GroenLinks het Pacifisme en daarmee de Verkiezingen verloor


Hoe GroenLinks het Pacifisme en daarmee de Verkiezingen verloor

In mijn reeks 'nieuws-tableaus' op Flickr, vandaag deze terugblik:

http://www.flickr.com/x/t/0097009/photos/7141213@N04/8099862521/

POSTER KAMP HOLLAND TARIN KOWT AFGHANISTAN IN HET JAAR 2007 MET FEMKE HALSEMA ALS PLAYMATE... gesignaleerd in het militaire kampement ten tijde van een werkbezoek van Femke aan de troepen. Ik heb even in beeld samengevat hoe de 'pacifistische' achterban van GroenLinks, waaronder ex-PSPers, al vanaf het jaar 2001 toen GroenLinks de Amerikaanse inval in Afghanistan steunde in het parlement, dit beleid nooit hebben willen aanvaarden. De veelpraterij van Femke dramde deze niet-pacifistsiche stellingname er wel door. Later keerde GroenLinks zich tegen deelname aan 'vechtmissies' in Afghanistan, waarop dan weer de naïviteit van Jolande Sap volgde met haar verdediging van de Kunduz 'politionele actie' van Nederland. Regeringsdeelname en de voorwaarde daarvoor dat een regeringspartij sinds WWII altijd geacht wordt de NATO en het daarbijbehorende Atlantische Bondgenootschap te omarmen, zijn de enige uitleg van dit GroenLinks beleid. Nederland kent geen zelfstandige positie in buitenlandbeleid. "Regeren? Ja Graag!" dat was de strategie van partijbestuur en partijleiders, losgeweekt van hun achterban. De afstraffing op 12 september is mede het gevolg van het verkwanselen van de pacifistische principes die tot de grondbeginselen van GroenLinks (zouden moeten) behoren.

Er staan nu 148 nieuws-tableaus on-line. Het overzicht vind je hier:

http://www.flickr.com/photos/7141213@N04/sets/72157630468570982/


Een eerder uitgebreider betoog over de vervreemding van partij en achterban staat op de Limping Messenger:

Voor JOLANDE SAP: niet ieder kruisje is een mandaat – ofwel afstraffing voor aangegaan monsterverbond door GroenLinks (September 14, 2012)

http://limpingmessenger.wordpress.com/2012/09/14/voor-jolande-sap-niet-ieder-kruisje-is-een-mandaat-ofwel-afstraffing-van-aangegaan-monsterverbond-door-groenlinks/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).