Patrice Riemens on Thu, 26 Oct 2017 17:32:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Luc Sala: kleurnet online


FYI & E
Misschien bent u wel een van de 16.000!
Groet vanuit Christiania, p+2D!

-------- Original Message --------
Subject: kleurnet online
Date: 2017-10-26 15:34
From: Luc Sala <luciussala@gmail.com>


ONLINE TOEGANG TOT 16.000 INTERVIEWS MET AMSTERDAMMERS EN BEZOEKERS VAN
AMSTERDAM DIE IETS TE MELDEN HADDEN IN DE LAATEEUWSE JAREN.

Veel Amsterdammers zullen zich het televisiekanaal Kleurnet herinneren,
ooit spraakmakend kritisch met een duidelijke multiculturele signatuur.
Het is nu mogelijk om online te zoeken in de video-archieven van de
lokale televisiezender Kleurnet, ooit een onafhankelijke en
niet-gesubsidieerde lokale multiculturele zender. Kleurnet bezit
waarschijnlijk het meest uitgebreide en digitaal toegankelijke
video-archief ter wereld over een stedelijke regio,

Dit materiaal is nu doorzoekbaar en online op Youtube via de kleurnet
kanalen (zoekwoord kleurnet). Voor veel organisaties en mensen kan dit
archief een brede informatiebron zijn, bijvoorbeeld om eens te zien wat
een familielid of bekende in die tijd had te zeggen,

Het gaat in totaal om plm. 7000 video's van gemiddeld zo'n 20-30
minuten. Op Youtube is via steekwoorden gepoogd het toegankelijk te
maken. Via de programma’s en interviews met ook buitenlandse bezoekers
komt een beeld nar voren van Amsterdam als globale ontmoetingsplaats van
cultuur, techniek en wetenschap. Als voorbeeld: zoek op youtube naar
vanderlaan en kleurnet dan komt www.youtube.com/watch?v=cw70fAjUDHo [1]
naar voren. een interview met Eberhard uit 1998.

Dit materiaal vormt een belangrijke historische verzameling, uniek in de
wereld, ook al omdat Kleurnet destijds een heel duidelijk multicultureel
profiel had, met bijdragen van vele etnische en culturele minderheden,
zoals van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse Amsterdammers,
maar ook van rafelranden zoals Daklozen-TV. Azart, en allerlei culturele
initiatieven. Het materiaal is veel diepgaander dan wat bijvoorbeeld AT5
of TVNH heeft gemaakt; het ging om lange interviews (3 uur nieuw
materiaal per dag) gemaakt op een manier die toen uniek was en zonder
subsidie. Vaak kritisch en met een duidelijk onafhankelijk profiel,
reden waarom in 2001 het kanaal (toen op de kabel) ook werd gewipt via
bestuurlijk manipulatie vanuit het stadhuis. Maar nu is het dus weer
toegankelijk!

Kleurnet zet z'n archieven (uiteindelijk 7000 programma's, nu al plm
2500 online) gratis en zonder reclame op Youtube, Daarmee wordt een
uniek video-archief openbaar van de laateeuwse jaren in Amsterdam en
Nederland als multiculturele smeltkroes. Een deel van de programma's is
Engelstalig, zoals het Youtube kanaal Kleurnet Aspect Art over musea en
exposities en dat materiaal ook nu nog interessant. Daarnaast zijn de
vele duizenden interviews met bekende en onbekende Amsterdammers, maar
ook met wereldleiders en internationale cultuurdragers, waarmee zich een
ongekend panorama ontvouwt over wat er speelde in die tijd, van
historisch belang..

met vr. groeten, Luc Sala                  0654987876
www.lucsala.nl [2]  luciussala@gmail.com

PS: voor het doorzoeken is naast Youtube ook www.lucsala.nl/video.htm
[3] te gebruiken, daar staan de filenamen met vaak de namen van de
betrokkenen (soms niet voluit) en dat kan doorzocht worden met bv word.
Probeer eens iemand te vinden!!

--

_Luc Sala [4]_ -

 		 [5]
 		Virusvrij. www.avg.com [5]Links:
------
[1] http://www.youtube.com/watch?v=cw70fAjUDHo
[2] http://www.lucsala.nl/
[3] http://www.lucsala.nl/video.htm
[4] http://www.lucsala.n
[5] http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-email&amp;utm_content=webmail
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).