Michael Gibbs on Sun, 6 Apr 1997 13:52:52 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Grafisch Atelier Haarlem


Aankondiging: Vernieuwde web site van het Grafisch Atelier Haarlem, met
informatie over  de cursus 'bladzijden maken voor Internet', en de workshop
'van Photoshop naar zeefdruk'. Tevens uitgebreide informatie over het huren
en gebruik van computers in het atelier.

http://www.xs4all.nl/~grafitel

Michael Gibbs
Overtoom 444
1054 JW Amsterdam
The Netherlands

tel. (0)20 6836665
fax  (0)20 6181802

home page: http://www.xs4all.nl/~nondes
editor: Why not Sneeze? http://www.ccc.nl/sneeze/


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.