Michael Gibbs on Mon, 20 Oct 1997 21:19:36 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: vrij media kafe 17


Vrij Media Kafe nr.17, presents:
**FLY BY BEE**

VIDEO SCREENINGS:

Bea de Visser: 'A Breath Hush' (NL, 1996, 8 min.)

Dan Oki: 'Dinamis' (NL, 1996, 8 min.)

Mindy Ran with Bert Schuurman, Marije van Zomeren, Jose Rodrigues: 'Desire'
(NL, 1997, 10 min.)

Lucia King: 'Sea Valves' (NL/GB, 1995, 17 min.)

Olivier Hijmans: 'The Valley' (NL, 1997, 6 min.)

POETRY READING

Eddie Woods


+ open podium & DJ

THE PLACE TO BE!!!

WAAR: VRIJ MEDIA KAFE, Steim, Utrechtsedwarsstraat 134
WANNEER: Donderdag 23 october, 20.00 uur tot laat...
toegang: f. 5,00


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.