albert hartwig on Mon, 1 Jun 1998 15:48:23 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Bionic Technology (nederlands)
O.S.I. Project
(Office of Scientific Investigation)

Beste lezer(es),

Wij leven in een tijd, waarin de wetenschap met een razende vaart
vorderingen maakt. Dingen, die wij een paar jaar geleden nog voor
onmogelijk hielden, zijn nu reeds een feit (in Amerika zijn ze hier veel
verder mee).
Hoe jammer dat door deze stormachtige ontwikkelingen sommige projecten wel
eens in de vergetelheid raken! En van die projecten, daar willen wij het
hier met u over hebben: de BIONISCHE TECHNOLOGIE. Een technologie, die
ongekende mogelijkheden biedt en die eind jaren '70 volop in de
belangstelling stond dankzij n man: kolonel Steve Austin, alias "the Six
Million Dollar Man". Een zware crash met zijn ruimtecapsule maakte bijna
een einde aan zijn leven als astronaut. Gelukkig werd hij gered door
bionische onderdelen: een oog, een arm en twee benen. Door zijn heldhaftig
optreden tegen de georganiseerde misdaad raakte hij in korte tijd zeer
populair, maar helaas.....al bijna twintig jaar werd niets meer van hem
vernomen.
Dr. Steiner en Ing. Wang, twee wetenschappers bekend van hun publicaties in
de 'Readers Digest', bleven altijd geloven in BIONISCHE TECHNOLOGIE. Om
deze tak van wetenschap opnieuw onder de aandacht te krijgen hebben zij
Steve Austin weer opgespoord! Zij vonden hem ouder en verbitterd, in een
trailerpark ergens in Amerika........
Nu was de vraag : hoe bereik je tegenwoordig zoveel mogelijk mensen met zo
weinig mogelijk middelen? Juist ja! Via de pop-muziek.......

Steve Austin, astronaut
a man barely alive
we can rebuild him
we have the technology
we can make him better than he was
BETTER, STRONGER, FASTER..........

BMG/Ariola 74321 519872
F:BM 690


http://home.worldonline.nl/~soundbox/OSI.html
e-mail:soundbox@worldonline.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.