Geert Lovink on Mon, 15 Jun 1998 16:42:32 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Uitnodiging voor studiedag rond globalisering en MAI


Date: Mon, 15 Jun 1998 13:58:15 +0000
Subject: Uitnodiging voor studiedag rond globalisering en MAI
From:          "Fabel v.d. Illegaal" <lokabaal@dsl.nl>

Uitnodiging studiedag rond globalisering en het MAI

Beste mensen,

Hierbij nodigen we je uit voor een "MAI niet gezien!"-studiedag op
zaterdag 27 juni 1998 in het gebouw van de VAK-groep, Lauwerecht 55 in
Utrecht (Lauwerecht ligt in het verlengde van de Bemuurde Weerd en de Oude
Gracht). De deur staat open vanaf 10.30 uur. Het programma begint om 11.00
uur en zal duren tot omstreeks 21.00 uur. Er zal een
biologisch-veganistische maaltijd verzorgd worden. 

De studiedag is bedoeld voor iedereen die tegen het Multilateraal Akkoord
over Investeringen (MAI) actief is, of dat wil worden. Op de laatste
landelijke vergadering op 9 mei in Utrecht bleek dat bij lokale anti-MAI
werkgroepen de behoefte leeft om de globalisering van de economie, het MAI
en wat we ertegen kunnen doen, verder uit te diepen. Bij de landelijke
vergaderingen is daar te weinig tijd voor.  Daarom hebben we toen besloten
om een studiedag te organiseren.  Tijdens de studiedag willen we in
werkgroepen verschillende thema's bespreken. Het programma is opgesplitst
in twee hoofdonderdelen. 

In het eerste onderdeel willen we inhoudelijk ingaan op de globalisering
en het MAI. Het doel is om deze complexe materie behapbaarder en
inzichtelijker te maken, voor onszelf en voor voorlichting naar anderen
toe. 1. Hoe liggen de verhoudingen in de wereldeconomie en wat zijn de
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van globalisering (de steeds
verdergaande machtsconcentratie bij multinationale ondernemingen en
supra-nationale instituties)? 2.  Hoe passen multilaterale handels- en
investeringsverdragen als het MAI hierin? 3. Wat zijn de gevolgen van de
globalisering voor sociale rechten, milieu, lokale economie e.d.? 4. Wat
is de achtergrond en ontstaansgeschiedenis van het MAI? 5. Wat zijn de
belangrijkste kenmerken en onderdelen van het MAI? 6. Wat zouden concreet
de directe gevolgen zijn van invoering van het MAI? 7. Wat zijn indirecte
gevolgen van het MAI en vergelijkbare ontwikkelingen? 

In het tweede onderdeel willen we praten over welke doelstellingen en
strategieŽn we kiezen voor de campagne tegen globalisering en het MAI.  1.
Hoe verhoudt de campagne tegen het MAI zich tot het opbouwen van verzet
tegen globalisering en het kapitalisme in het algemeen? 2. Hoe kunnen we
tegenmacht organiseren om daadwerkelijk in te grijpen in de
maatschappelijke verhoudingen? 3. Wie zien we als (potentiŽle) 
medestanders? Met wie willen we samenwerken (gezamenlijke structuren
opbouwen), met wie willen we verbreden (deelcoalities sluiten) en wie
willen we alleen maar informeren? Hoe zien we onze verhouding tot grote
non-gouvernementele organisaties, lokale en landelijke politiek, midden-
en kleinbedrijf e.d. en in hoeverre richten we de campagne ook op hen, en
wat verwachten we daar dan van? 4. Welke middelen vinden we nodig (eigen
materiaal uitbrengen, directe acties, bijeenkomsten organiseren e.d.) en
hoe kunnen we die ontwikkelen? 5. Waar zijn we vůůr? Hoe kunnen we onze
alternatieven (op korte en op langere termijn) voor het kapitalisme meer
handen en voeten geven? 

Kortom: het kan een heel verhelderend en inspirerend dagje worden. Dus
stel je vakantie nog even uit en kom met je lokale MAI-groep 27 juni naar
Utrecht om een gezamenlijke vuist te maken tegen het MAI en tegen de
globalisering! Meld je liefst even aan als je wilt komen. Dan kunnen we
beter inschatten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.  Bovendien kunnen we
je dan kort vantevoren nog wat extra informatie opsturen. 

Met vriendelijke groet,
Anti-MAI campagne
Koppenhinksteeg 2
2312 HX Leiden
Tel: 071-5127619
Fax: 071-5134907
E-mail: lokabaal@dsl.nl
Website: www.stelling.nl/mai
Mailinglijst: mailijst@dds.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.