T Y P Genootschap Kunst&Macht on Sun, 5 Jul 1998 23:17:36 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: TYP PAYDAY II in BABY. Maandag 6 juli 20:00


Waarde Nettimers!              Maandag 6 juli 1998


TYP is een stap verder. TYP is bereikbaar via het WWW (typ.nl), TYP is op
papier, (TYP, typografisch papier TXT-ONLY is uit), TYP is op CDROM,
(verkrijg ze via typ.nl) en TYP is in het clubhuis via Hotline:
typ.tv3000.nl, 194.109.81.64, met NETscrawl. En TYP is er ook nog op
avonden her en der, onder u en elkaar.
Nu is TYP weer in Baby, TYP PAYDAY II, Keizersgracht 676, Maandag 6 juli
20:00 uur. Weest welkom, het is feestelijk, maar de inleidende woorden, met
een blik voor- en achteruit, beloven op z'n minst vragen op te roepen over
hoe of of nu verder op het Internet. Vooral nu het papieren nummer en week
na verschijnen bijna door de oplage heen is (weliswaar zo goed als oneindig
verkrijgbaar via het web. Wint het papieren fetisj het van het Web? Uw
verslaggevers ter plaatse zullen het u laten weten.
Behalve dat een terugblik op de Wilde Weg CDROM en een stiekumme blik
vooruit naar de DAAROM (Design And Art ROM). Kom op tijd! Om 21:45 uur is
er alweer de rondvraag.

Alles Kap
mediamaster TYP
00 31 20 6628831
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.