Oana Mateescu on Fri, 13 Jul 2001 16:02:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Competitie Deschisa Cultural PoliciesFundatia CONCEPT  anunta competitia deschisa pentru componenta POLITICI
CULTURALE din cadrul Arts and Culture Network Program.

Scop: promovarea schimbarilor structurale pe termen lung in domeniul
politicilor culturale ( proiecte care propun dezvoltarea si implementarea
diferitelor modele si activitati culturale trans - frontaliere).

Vor fi luate in considerare proiecte care vizeaza:
	*	Politicile legislative si fiscale in domeniul culturii ( cum
ar fi : legile copyright-ului, protectiei patrimoniului, asociatiilor si
organizatiilor non-profit, privatizarea in cultura, regionalizarea
politicilor culturale etc);
	*	Transformarea infrastructurilor existente in altele mai
flexibile, care se pot auto-sustine;
	*	Propunerile de modele antreprenoriale si de fundraising
pentru institutii si evenimente culturale;
	*	Educatia si training-ul managerilor si antreprenorilor
culturali( inclusiv formarea formatorilor);
	*	Stabilirea si dezvoltarea unor structuri artistice noi sau a
unor centre de resurse pentru politici culturale;
	*	Comunicarea trans-frontaliera sau subiectele interculturale.

Competitia este deschisa si revistelor culturale pentru proiecte care
vizeaza:
	*	Cooperarea regionala: schimburi de experienta, promovare
comuna, activitati si distributie trans-frontaliera;
	*	Cooperarea intre reviste pe baza unor teme de dezbatere
importante pentru obiectivele programului;
	*	Portaluri, suplimente, locuri de discutie.

Bugetul maxim care poate fi solicitat este de 20 000 USD.

Dosarele de inscriere se vor completa in limba engleza si se vor depune in
doua exemplare si in format electronic conform formularului de inscriere,
care poate fi obtinut de la sediul Fundatiei CONCEPT. Dosarele incomplete nu
se vor lua in considerare.

Asistenta pentru completarea dosarelor poate fi solicitata in perioadele 9 -
27 iulie 2001, respectiv 3 - 6 septembrie 2001.

Data limita de depunere a dosarelor este 7 septembrie 2001, ora 17.00.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Fundatiei CONCEPT din:
Bucuresti, Strada Pictor Constantin Stahi, NR. 14, Cod 70764, Sector 1, Tel:
+ 40-1-3137872, + 40-1-3111252, Fax: 40-1-3111253, E-mail:
info@concept.osf.ro <mailto:info@concept.osf.ro>, luni-joi: 13.00-17.00.

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://extra.waag.org/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://extra.waag.org/pipermail/nettime-ro