vladimir bulat on Tue, 7 Dec 2004 10:24:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Contra Academiei de Arta  
In "Cotidianul" de azi:)))))

Nonconformiști contra Universității de Artă

Daniel Gontz, Ștefan Cosma și Vlad Nancă au renunțat să mai urmeze
cursurile Universității de Artă. Doi dintre ei susțin că instituția nu
le-ar fi oferit decît o diplomă cu care nu prea aveau ce face. Din
călătoriile pe care le-au făcut în rezidențe de creație și festivaluri prin
diferite state occidentale au avut de cîștigat mai mult decît din cei patru
ani sacrificați pe băncile școlii. 
Nu se poate artă fără bani.

Daniel Gontz - 26 de ani - a plecat de la secția Foto-Video a Universității
de Artă, în anul 2000, după primul semestru de studii. A dat, apoi, examen
de admitere la Academia de Artă din Viena. A renunțat din cauza situației
dotării tehnice, care nu era prea roză la București. „Nu poți să faci
editare video cu 2-3 calculatoare la 60 de oameni. Dacă nu există un real
sprijin în școală pentru aceste lucruri, e foarte greu să înveți ceva. Nu
există buget pentru proiecte. Profesorii au uitat de ce sînt acolo, iar cei
care nu au uitat nu au cum să facă mai mult. Am păstrat, totuși, legătura
cu profesorul de fotografie Iosif Kiraly“, explică Daniel. 

„Conducere oligarhică“

Unii artiști sînt nevoiți să abandoneze facultatea pentru stagiile de burse
în străinătate. Vlad Nancă - 25 de ani - a fost nevoit să renunțe în urmă
cu doi ani. După rezidențe în Spania și Franța, a încercat să repete anul
II de două ori. Cînd a reînceput a treia oară, prietena lui se pregătea să
nască. A decis c㠄familia este mai importantă decît studiile. Cel puțin
pentru o vreme“. „Pentru menținerea standardului internațional,
universitatea ar trebui, în opinia lui Vlad, să ofere o mai mare varietate
de cursuri, să aibă invitați profesori din străinătate, să se predea mai
multă teorie și istorie a artei contemporane. Ar trebui să se renunțe la
atitudinea oligarhică a conducerii. Instituția să știe să-și păstreze
studenții de valoare“. 

„Institute cu ritm învechit“ 

Tot în 2000, Ștefan Cosma – 27 de ani - a plecat din Universitatea de Arte,
la un stagiu de pregătire în Italia, la Fabrica, Centrul de cercetare al
firmei United Colours of Benetton. Cînd s-a întors, diferența era prea mare
între ceea ce se făcea acolo în materie de artă și nivelul de aici. Nu ar
mai continua studiile în România pentru c㠄toate institutele superioare
mențin un ritm învechit. Secțiile de pictură și grafică din cadrul
Universității de Artă sînt pline de «marii maeștrii» care își impun stilul
studenților, nefiind deloc deschiși către ultimele noutăți în domeniu. În
general, artiștii care au abandonat studiile sînt activi pe scena
românească și au participări frecvente pe plan internațional. Arta este o
meserie în care nu este atît de importantă diploma. Mai important este
portofoliul de lucrări“. 
„Nici azi situația nu e schimbată“

Ciprian Dicu, student în anul II secția Foto - Video a Universității de
Artă recunoaște că secția în care învaț㠄nu are nici pe departe aparatură
de ultimă oră. Studentul de astăzi simte repulsie atunci cînd află că
trebuie să învețe perspectivă artistică, anatomie sau desen, iar atelierele
nu sînt chiar cele din reviste. Este adevărat, sînt profesori pentru orice
direcție pe care cineva și-o poate dori. Dar cele cîteva ore de curs cu
profesorul preferat nu sînt de ajuns“. 
Lipsa diplomei, un motiv de frustrare

Explicațiile din partea universității au ca laitmotiv situația materială.
Iosif Kiraly, profesor în cadrul secției Foto-Video la Universitatea de
Artă, consideră că mai mult decît în alte domenii ale artelor vizuale,
fotografia și arta video sînt legate de tehnologie, iar evoluțiile
tehnologice creează mutații și la nivel formal, și la cel conceptual.
„Lucrurile se schimbă, dar lent, din cauza bugetului mic alocat educației.
Pe fondul acesta, cei care au plecat la burse artistice sau de studii nu
s-au mai întors; alții, în pofida talentului, nu s-au adaptat rigorilor
Universității de Arte, explică Iosif Kiraly. Fiecare recunoaște că, în
perioada în care a frecventat secția, a primit reperele importante din arta
contemporană internațională. Faptul că artiștii părăsesc școala fără a fi
licențiați le poate crea o frustrare și o nemulțumire care, combinate, să
genereze o mai mare implicare în creația artistică“. (Marius Ștefănescu)
 ---------------------------------
Noile abonamente Astral OnLine
256 kbps ; 12 USD/luna
http://www.astral.ro

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/