vladimir bulat on Tue, 25 Jan 2005 09:22:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Gusztav Molnar despre relatia Romaniei cu R. Moldova  

http://www.cotidianul.ro/index.php?a=2401&shift=1


Un moment istoric 
Gusztav Molnar 


  
Zidurile geopolitice dintre România și Republica Moldova vor cădea. Altfel
spus: Chișinăul iese din sfera de interese a Rusiei. 

Cînd președintele Băsescu i-a comparat recent pe „românii din Republica
Moldova“ cu „maghiarii din România“, avea evident în vedere faptul că în
România – în afara cîtorva naționaliști fanatici – nimănui nu i-ar trece
prin cap să pună la îndoială că maghiarii de aici, în privința
dimensiunilor esențiale ale identității lor naționale – adică cele istorice
și culturale – nu diferă prin nimic de cei din Ungaria. Cei care au umblat
însă dincolo de Prut, după dizolvarea Uniunii Sovietice, și au stat de
vorbă nu numai cu oamenii care hălăduiesc în jurul impozantei statui a lui
Ștefan cel Mare din Chișinău știu c㠄dincolo“ situația nu e așa de simplă.


Dacă maghiarii ar fi constituit majoritatea în oricare dintre țările vecine
Ungariei, tocmai din evidența identității comune, în momentul prăbușirii
comunismului, deci imediat și unitar, ei ar fi pus pe tapet și problema
reunificării cu patria-mamă. 

La întrebarea: de ce nu s-a întîmplat același lucru și pe cele două maluri
ale Prutului, opinia publică românească încă nu a primit un răspuns
satisfăcător. Desigur, se poate ca cei care s-au confruntat cu această
problemă să nu fi formulat întrebarea corect. Dacă luăm ca dat, cum
procedează toată lumea, de la profesorul Al. Zub pînă la președintele
Băsescu, că moldovenii de dincolo de Prut sînt români, din simplul motiv
că, desigur, sînt în sens etnic, dar și pentru că ei au făcut, la rîndul
lor, parte din România Mare, un stat care-a existat două decenii și
jumătate în încețoșatul secol XX, singura concluzie la care putem ajunge
este că exclusiv moscoviții perfizi ascunși prin Chișinău și București au
putut împiedica reunificarea națională, de altfel „de la sine înțeleasă“. 

Iată însă că președintele Bush, care-și păstrează talentul de a produce
surprize, tocmai în aceste zile a pronunțat, adică a indicat „direcția
vizibil㓠a istoriei, „trasată de Creatorul Libertății“. Numai Bunul
Dumnezeu știe încotro va duce această strategie de mîntuire a Lumii care
„proclamă libertatea întregii lumi și a tuturor locuitorilor acesteia“ și
în spatele căreia România s-a aliniat acum, nu orbește, cum crede multă
lume, ci condusă de interesele sale naționale. Dar putem spera și cu o
minte lucidă de țăran că, în urma acestei strategii, zidurile geopolitice
dintre România și Republica Moldova vor cădea. Altfel spus: Chișinăul iese
din sfera de interese a Rusiei. 

Acesta va fi momentul istoric în care Bucureștiul va afla, în fine, dacă pe
ambele maluri ale Prutului trăiește aceeași națiune sau dac㠄dincolo“, sub
acoperișul structurilor imperiale rusești de peste un veac și jumătate, s-a
născut, de fapt, o națiune, înrudită, neîndoios cu românii, dar nouă în
sens politic și în parte chiar cultural - națiunea moldovenească.
(gustavmolnar@edrc.osf.ro).

 
Gusztáv Molnár este profesor-invitat la Universitatea Maghiar㠄Partium“
din Oradea.
 
  
 ---------------------------------
Noile abonamente Astral OnLine
256 kbps ; 12 USD/luna
http://www.astral.ro

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/