Mirela Dauceanu on Mon, 8 May 2006 11:50:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Festivalull Utorii Contemporane - editia a II-a 2006


 FESTIVALUL
 UTOPII CONTEMPORANE 2006
 Tema:
 PROVOCARE SOCIALÃ
 RESPONSABILIZARE ªI JOC
  
 Sunteþi invitaþi sã participaþi cu proiecte, toþi cei care luaþi atitudine faþã de urmãtoarele zone de investigare, cãutând o soluþie prin actul artistic:
  
 1. Marginalitatea socialã 
 - a vârstei, a condiþiei sociale, automarginalizare, a periferiei urbane, urbanism ºi kitch, izolarea mediului rural, transformãri anarhice în mediul rural, abordarea satului între programe actuale ºi muzeificare, mass-media ºi dezangajarea socialã, educaþionalã, mass-media-un teren al kitch-ului?, uzura biologicã ºi moralã (bolnavul ºi excluderea din societate.
  
 2. Maladiile vieþii contemporane 
 - degradarea ºi deturnarea unor valori existenþiale pârghii ale desocializãrii, devalorizarea unor repere existenþiale ca: (bucuria experienþei colective, sãrbãtoarea), frica ºi blocajul comunicãrii, frica-un resort mediatic, izolarea socialã, apatia, de la experienþa individualã la experienþa instituþionalizatã, alibiul aparteneþei ºi fuga de apartenenþã, entuziasmul de a nu vrea nimic, cultivarea suspiciunii, de la cunoaºterea de sine la falsificarea sinelui, invitaþia la exces.
  
 3. Publicul-un participant la joc sau o jucãrie 
 - deturnãrile feþei jocului, jocul -o reconstituire a libertãþii, un acces la puritate, un teritoriu al libertãþii, autonomizarea prin joc).
  
 Proiectele se predau însoþite de
 fiºa de participare
 structura bugetului (costurile materialelor, închirieri de aparatura, etc, în vederea unei posibile finanþãri) ºi de 
 prezentarea proiectului în format digital, realizatã în vederea proiecþiilor în cadrul festivalului 
 (de solicitat la adresa festutopia@yahoo.com)
  
 Alte informaþii despre festival, regulamentul de participare ºi fiºa de înscriere se gãsesc pe site-ul festivalului www.festutopia.home.ro; www.festutopia.z1.ro
  
 CALENDAR 
 o    predarea proiectelor ? 30 august 2006
 -     secretariatul Facultatii de Arte/Timisoara
 -     UNAgaleria, str. Gen. Budisteanu nr. 10
 o    jurizarea proiectelor - septembrie 2006
  
  
  
 Festivalul UTOPII CONTEMPORANE
  
 1.   Caracter: Festival de proiecte
 2.   Coordonate temporale ? Festivalul se va desfãºura în perioada noiembrie 2006.
 3.   Proiectul se adreseazã studenþilor ºi artiºtilor în toate domeniile artelor, teoreticieni ºi specialiºti media, arhitecþi/urbaniºti, tineri activi în toate domeniile ºtiinþelor sociale, umaniste ºi ºtiinþelor exacte precum ºi oricãrui practician interesat de contextul social ºi calitatea vieþii contemporane.
 4.   Locaþie: 
 Galeria Mansarda ? Facultatea de Arte, Universitatea de Vest Timiºoara,
 Unagaleria ? Universitatea Naþionalã de Arte Bucureºti
 Spaþii conexe ºi alternative din Timiºoara ºi Bucureºti
 5.   Data limitã de primire a proiectelor: 30 august 2006
 6.   Proiectele înscrise în concurs vor trebui sã conþinã
 Un enunþ al conceptului
 O precizare a mobilului /sectorul vizat
 Desfãºurarea în schiþe, imagini, machete, desfãºurãri de structuri proiective, scenarii (de proiect), etc. /orice formã de expresie artisticã, teoreticã ºi/sau ºtiinþificã.
 Curriculum vitae (inclusiv coordonate de contact /tel.,adresã e-mail)
 7.   Proiectele înscrise în concurs, vor fi jurizate de o comisie de selecþie, în luna septembrie a.c. 
 8.   Proiectele selectate vor face obiectul unui catalog al evenimentului, ce va fi lansat cu ocazia deschiderii Festivalului Utopii Contemporane în Timiºoara ºi Bucureºti. În perioada festivalului, vor avea loc mai multe evenimente cu caracter cultural ºi/sau ºtiinþific (expoziþii, acþiuni artistice, discuþii, seminarii, etc.).
 9.   Conceptul festivalului de proiecte:
  
 CALENDAR        - predarea proiectelor ? 30 august 2006
 Contact Bucureºti:    asist. univ. Mirela Dãuceanu, festutopia@yahoo.com 
 asist. univ. Andreea Flondor, andreea_palade@yahoo.com 

		
---------------------------------
Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ countries) for 2¢/min or less.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/