Calin Stegerean on Thu, 11 May 2006 10:08:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] intalnire cu compozitorul cornel taranu


O nouã Întîlnire la muzeu va avea loc vineri, 12 mai a.c., ora 18, la Muzeul de Artã Cluj-Napoca sub genericul ?Pictînd cu sunete?, invitat fiind reputatul compozitor ºi dirijor clujean Cornel Þãranu. Membru al Academiei Române, profesor la Universitatea de Muzicã din Cluj, Cavaler al Republicii Franceze, Cornel Þãranu va oferi participanþilor mãrturia directã a unei vieþi dedicate ?picturii cu sunete? de rezonanþã postmodernã, profund originalã ºi de largã apreciere internaþionalã, într-o întîlnire în care publicul este invitat la dialog. La finalul întîlnirii va fi proiectat un fragment din opera de camerã Oreste ? Oedipe (libret Olivier Apert) compusa de Cornel Taranu.
  Manifestare iniþiatã ºi organizatã de Cãlin Stegerean, produsã în parteneriat de Muzeul de Artã Cluj-Napoca, Inter Arte ºi Pro Helvetia ? Programul Cultural Elveþian în România.

			
---------------------------------
Yahoo! Mail goes everywhere you do.  Get it on your phone.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/