oberlist mailing list on Wed, 23 May 2007 14:40:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Cronicile lui Popescu , joi, 24 mai, ora 18:00 | The Popescu Chronicles?, Thursday, May 24, 6 pm >>>


---scroll down for the english version---


'Cronicile lui Popescu'

24 mai ? 3 iunie, 2007
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP  |  Galeria din Hol
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 3, Chişinău
deschis zilnic între 10:00 ? 19:00

vernisarea expozitiei
JOI, 24 Mai 2007, ora 18:00
Centrul Expozitional 'Constantin Brancusi' UAP
bd. Stefan cel Mare si Sfint 3, Chisinau
intrare gratuita

curatori ? Daphné BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir Us,
Elena YAICHNIKOVA


ORGANIZATORI
MAGASIN ? Centrul Naţional de Artă Contemporană din Grenoble
Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Asociaţia Tinerilor Plasticieni din Moldova OberlihtINVITATIE

Stimate(a) Domn/Doamna,

va invitam sa ne onorati cu prezenta Dvs la vernisajul expozitiei
'Cronicile lui Popescu', care va avea loc joi, 24 mai 2007 in incinta
Centrului Expozitional 'Constantin Brancusi', UAP, la orele 18:00.

pentru a afla mai multe despre Cronicile lui Popescu descarcati
comunicatul de presa:
http://oberliht.org.md/cronici/Cronici_comunicat_RO.pdf
sau vizitati pagina web:
http://oberliht.org.md/cronici.html


Cronicile lui Popescu
un proiect de Ghenadie POPESCU

După ce a plecat din Chişinău, Moldova, la sfîrşitul
lui mai 2006, Ghenadie POPESCU a călătorit cu bicicleta prin
diferite ţări europene. În fiecare zi, trimitea prin diferite
mijloace ? telefon mobil, fax, email ? unul sau cîteva mesaje cu impresii
de călătorie. Adunate, aceste mesaje au constituit o
cronică zilnică, Cronicile lui Popescu, conţinutul
căreia divaghează de la natura epică pe care poate avea o
asemenea călătorie.
Atît fizică, cît şi conceptuală, călătoria lui a
revelat, treptat, o geografie dublă: pe de o parte
realităţile teritoriale şi politice ale ţărilor
prin care trecea şi, pe de altă parte, experienţa
geografică mai reflexivă şi subiectivă ce apărea
din propria circulaţie prin acele spaţii.
În fine, alegînd să meargă cu bicicleta, artistul şi-a
arătat angajamentul faţă de o rezistenţă
?înceată?, un protest tăcut contra accelerării lumii.

Ghenadie POPESCU

Pe parcursul anilor 90 Ghenadie POPESCU a realizat mai multe
călătorii cu bicicleta, care, în contextul trecut al Moldovei
post-sovietice, trebuiesc înţelese drept fapte de o mare
voinţă personală cu un potenţial promiţător.
Ilustrînd o deschidere relativă în urma colapsului regimului
comunist, una din călătoriile sale, în Ungaria, efectuată
cu doar 20 dolari SUA în buzunar, a avut drept destinaţie Muzeele de
Artă Modernă şi Contemporană din Budapesta.
Ulterior, datorită închiderii frontierelor, puţin timp după
ce au fost deschise, el nu şi-a mai putut permite să
călătorească decît în România şi Ucraina.
Astăzi Ghenadie POPESCU activează în calitate de artist
elaborîndu-şi discursul cu ajutorul imaginilor, obiectelor şi
textelor. Pline de ironie lucrările sale pun la îndoială
spaţiul ambiguu transformat în permanenţă de noile
realităţi ale unui stat odată renăscut şi cuprins
între două sisteme ideologice diferite.PROGRAM   |   24 mai ? 3 iunie, 2007

24 mai 2007
Vernisarea expoziţiei  Cronicile lui Popescu
în prezenţa lui Lore GABLIER, Franţa
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 3, Chişinău
Galeria din Hol | ora 18:00

28 mai 2007
Clubul Literar ? discutarea publicaţiei  Cronicile lui Popescu
un proiect de Ghenadie POPESCU
Stadionul Dinamo, Chişinău
str. Sciusev 106 A, Chişinău
Tribuna de Est | ora 17:00

29 mai 2007
Prezentarea proiectului  un pas de côté (un pas într-o parte)
Prezentarea Programului Internaţional de Studii Curatoriale l?Ecole
du Magasin
prezentatori Lore GABLIER, Vladimir US
Alianţa Franceză din Moldova
str. Sfatul Ţării 18, Chişinău
sala de conferinţe | ora 14:00


un pas de côté (un pas într-o parte)

Cronicile lui Popescu reprezintă o producţie a Centrului
Naţional de Artă Contemporană MAGASIN din Grenoble,
Franţa (http://www.magasin-cnac.org). Iniţial ele au fost
prezentate la Die, Drôme, Franţa, în cadrul Forumului de întîlniri
europene din Die (29 mai ? 4 iunie 2006) organizate la iniţiativa
Festivalului Est-Ouest | Est-Vest (http://www.est-ouest.com), apoi la
Grenoble, în cadrul proiectului de expoziţie un pas de côté (un pas
într-o parte), la propunerea Sesiunii15 a Şcolii Magasin ? Daphné
BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir US, Elena YAICHNIKOVA
(http://www.ecoledumagasin.com/session15).

Mai multe despre proiectul un pas de côté aflaţi la:
http://ecoledumagasin.com/session15/index_un_pas_de_cote.html

Prezentarea Cronicilor lui Popescu la Chişinău, la Centrul
Expoziţional Constantin Brâncuşi, între 24 mai ? 3 iunie 2007
este co-organizată în parteneriat cu Centrul Naţional de
Artă Contemporană MAGASIN din Grenoble, Uniunea Artiştilor
Plastici din Republica Moldova şi Editura Bernard Carlier din
Valence.


PARTENERI
Editura Bernard Carlier, Valence
Clubul Literar, Chişinău
Alianţa Franceză din Moldova
Societate Culturală ARTERA
Stadionul Dinamo, Chişinău

SPONSORI
TAXI 1422 / Jurnal de Chişinău / Timpul

Vladimir US & Lore GABLIER


= = =


EN
- - - - - - - - - -


'The Popescu Chronicles'

May 24 - June 3, 2007
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP  |  The Hall Gallery
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 3, Chişinău
open daily between 10 am and 7 pm

opening of the exhibition
Thursday, May 24, 6 pm
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Stefan cel Mare si Sfint 3, Chisinau
free of charge

curators ? Daphné BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir Us,
Elena YAICHNIKOVA


ORGANIZERS
MAGASIN ? National Centre of Contemporary Art from Grenoble
Union of Artists of Republic of Moldova
Moldova Young Artists Association OberlihtINVITATION

Dear Sir/Madam,

it is our pleasure to invite you to the opening of the exhibition 'The
Popescu Chronicles' that will take place Thursday, May 24, 2007, 6 pm, at
the Exhibition Centre 'Constantin Brancusi' UAP.

for more details feel free to download the press release:
http://www.oberliht.org.md/cronici/Cronici_comunicat_EN.pdf
or go to the web page:
http://www.oberliht.org.md/cronici.htmlThe Popescu Chronicles

After leaving Chişinău, Moldova, at the end of May 2006,
Ghenadie Popescu realised a bicycle trip throughout different countries in
Europe. Everyday, he sent by various possible means ? mobile phone, fax or
email ? one or several messages recounting his travel impressions. Once
collected, these messages made up a daily chronicle, The
PopescuChronicles, a kind of log, whose content was voluntarily ?offbeat?
regarding the epic nature such a trip might convey.
Both physical and conceptual, his trip gradually revealed a dual
geography: on the one hand, the territorial and political realities of the
countries he passed through and, on the other, the more reflexive and
subjective geographical experience, arising from his own circulation
within theses spaces.
Ultimately, by choosing to circulate by bicycle, the artist revealed his
engagement of ?slow? resistance, a silent protest in the face of the
world?s acceleration.


Ghenadie POPESCU

During the 90?s the artist performed several actions ? bicycle trips, that
in the former context of post-soviet Moldova should be perceived as acts
of personal will with a strong potential. Illustrating the relatively
accessible openness resulting in the collapse of the communist regime, one
of his trips, to Hungary, realized with only 20 US Dollars in his pocket,
had the Modern and Contemporary Art Museums in Budapest as final
destination.
Afterwards, because of the closure of the borders, shortly after they had
been opened, he could not afford it anymore with exception of going to
Romania and Ukraine.
Today Ghenadie Popescu works as an artist building his discourse with the
help of images, objects and texts. Full of irony, his works question the
ambiguous space continuously reshaped by the new realities of the reborn
state lost in between two different ideological systems.


PROGRAM | May 24 - June 3, 2007

May 24, 2007
Opening of the exhibition The Popescu Chronicles
invited guest Lore GABLIER, France
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău
The Hall Gallery | 6 pm

May 28, 2007
Literary Club - discussing the publication The Popescu Chronicles
a project by Ghenadie POPESCU
Dinamo Stadium, Chişinău
str. Sciusev 106 A, Chişinău
Eastern Tribune | 5 pm

May 29, 2007
Presentation of the project un pas de côté (a step aside)
Presentation of the International Curatorial Training Program l'Ecole du
Magasin
Presentation by Lore GABLIER, Vladimir US
French Alliance from Moldova
str. Sfatul Ţării 18, Chişinău
sala de conferinţe | 2 pm


un pas de côté (a step aside)

The Popescu Chronicles were commissioned by the MAGASIN ? National Centre
of Contemporary Art from Grenoble, France. They were first exhibited in
Die, Drôme, France, within the frame of the European meetings of Die (May
29th - June 4th 2006) organized by the Festival Est-Ouest | East-West and
then, in Grenoble during the last of the exhibition un pas de côté (a step
aside) curated by the Session15 of the École du Magasin ? Daphné BROTTET,
Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir US, Elena YAICHNIKOVA
(http://www.ecoledumagasin.com/session15).

The intent of a step aside was to understand and interrogate the field of
art and its physical spaces, as public sphere. The project consisted in a
fifteen-day program of events (lectures, readings, projections), which
took place in various places in the city of Grenoble, France. These events
were concerned with the question of daily and artistic forms of resistance
to globalization of life and art. As potential forms of resistance, what
we understood as participatory practices (those practices engaged in
processes of public exchange and negotiation) was the central concern of
our project. Although these practices purportedly take place in the public
realm, the latter has become increasingly subject to privatization. As a
consequence there is less and less place for negotiation, less and less
possibility of confronting the values of art with those of society which
results in reduction form of meaning and its creation.
During the 15 days of the program, we opened a ?space for documentation?
inside le MAGASIN ? Centre National d?Art Contemporain de Grenoble where
the public had access to selected documentation concerning participatory
practices in art and architecture since the early 60?s as well as
theoretical essays concerning the transformation of the public sphere. We
are also comissioned and presented a number of artists? projects whose
elaboration was more important to us then the object form.

More about the project a step aside you can find here:
http://ecoledumagasin.com/session15/index_a_step_aside.html

The presentation of The Popescu Chronicles in Chişinău, at the
Exhibition Centre Constantin Brâncuşi, from May 24 to June 3, 2007 is
co-organized in partnership with the Magasin ? National Centre of
Contemporary Art from Grenoble, Union of Artists of Republic of Moldova
and the publishing house Bernard Carlier.


PARTNERS
Publishing House Bernard Carlier, Valence
Literary Club, Chişinău
French Alliance from Moldova
ARTERA Cultural Society
Dinamo Stadium, Chişinău


SPONSORS
TAXI 1422 / Jurnal de Chişinău / Timpul

Vladimir US & Lore GABLIER

-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
skype: us.vladimir
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/