Bogdan Teodorescu on Wed, 23 May 2007 20:42:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Don Quijote sint eu!


                 Don Quijote sînt eu! Cine sînt ceilalţi? 
    

  Nu sînt decît cîteva zile de cînd am închis la Muzeul NaÅ£ional al Literaturii Române expoziÅ£ia Don Quijote sînt eu! Ã?nainte cu mai multe zile a murit Octavian Paler. Don Quijote Å?i Octavian Paler au în comun mai mult decît o carte. Habar nu am dacÄ? dintre cei care s-au înghesuit la MNLR sa-l vadÄ? pentru ultima oarÄ? pe autorul lui Don Quijote in est or fi zÄ?rit pe undeva, un afiÅ? al expoziÅ£iei de care tocmai am pomenit, ori daca le va fi trecut în minte Å?i altceva in afara temei în care erau angajaÅ£i ca pelerini. Eu unul, aflîndu- mÄ? la IaÅ?i ca sÄ? inaugurez o noua expoziÅ£ie, am înÅ£eles lucrurile altfel, ca Don Quijote care mÄ? numisem. Am vÄ?zut numaidecît o potriveala cÄ? in acelaÅ?i timp s-au petrecut expoziÅ£ia Don Quijote sînt eu! si moartea dlui Paler, si el legat ca si mine de don Quijote. FireÅ?te, te pui greu înaintea imaginaÅ£iei si de aceea, uneori le iei pe toate de bune. De-aici s-ar mai putea zice multe, dar n-o sa va Å£in
 atenţi atîta. 
 Vreau numai sÄ? credeÅ£i ca eu sînt don Quijote, mÄ?car c-am mai spus-o Å?i acum doi ani odatÄ? cu ¡Don Quijote soy yo! de la Institutul Cervantes , cînd la fel de puÅ£in receptivi s-au aflat Å?i presa si artiÅ?tii, împreunÄ? toÅ£i care dau ochii peste cap dacÄ? vine vorba de artÄ? si problemele ei. Evident, nu putem sa aducem vreo criticÄ? unuia sau altuia din toatÄ? aceastÄ? mulÅ£ime, fÄ?rÄ? mai întîi sÄ? ne oprim la chiar gazdele expoziÅ£iei, Muzeul NaÅ£ional al Literaturii Române. Se spune despre Don Quijote cÄ? este cea mai cititÄ? carte dupÄ? Biblie si cÄ? astfel, oferÄ? una dintre cele mai generoase teme de reflecÅ£ie, nu doar artiÅ?tilor, de la Dalí la Orson Welles, dar Å?i oamenilor de litere ca Unamuno, Andrés Trapiello, Maeztu, Octavian Paler, iatÄ?, Å?i cîţi alÅ£ii, filozofi, teoreticieni, ba chiar sociologi Å?i astronauÅ£i. FÄ?rÄ? sa fiu o excepÅ£ie, iau Å?i eu in seamÄ? aceste statistici documentate, pe care le cred in afara entuziasmului cÄ? don
 Quijote pe care îl iubesc atît este aÅ?a de iubit. Cu toate acestea, ecoul surd al expoziÅ£iei mele, mi-a arÄ?tat o altÄ? variantÄ?; MNLR nu s-a sfiit sa scurteze spontan timpul de expunere, sÄ? nu îÅ?i ia in seamÄ? rolul de gazdÄ? Å?i prin urmare, sÄ? nu se reprezinte la vernisaj ori in presÄ?, sÄ? se descotoroseascÄ? singur de lucrÄ?rile mele, în timpul în care trupul neînsufleÅ£it Octavian Paler a fost adÄ?postit in aceeaÅ?i salÄ?, sÄ? preia suma de bani care a fost fixatÄ?, pe servicii neîmplinite. M-am încîntat degeaba cÄ? sumbra coincidenÅ£Ä? a celor douÄ? evenimente legate într-un fel sau altul de dragul meu don Quijote, va fi fost pentru cineva vreo comoarÄ? de filozofie. Poate cÄ? în spiritul cÄ?utat polemic al vieÅ£ii noastre culturale, se va gÄ?si o comoarÄ? mai mare în dezvÄ?luirile mele, prin care îmi exprim nu doar greaÅ£a si revolta, dar Å?i starea de stupoare. 
 Oamenii de culturÄ? îÅ?i meritÄ? soarta, iar dacÄ? lucrurile stau atît de prost este Å?i din cauza lor. Unde este glasul artei înrÄ?dÄ?cinate în problematicile sociale, asumatÄ? Å?i responsabilÄ? pentru toate nevoile din seama altora Å?i atît de nÄ?ucÄ? in propriile nevoi? Cu siguranÅ£Ä? nu în locuri ca MNLR, unde dupÄ? bunul plac, expoziÅ£iile se transformÄ? in camerÄ? mortuarÄ?, pentru ca mai apoi sa devinÄ? dublÄ? salÄ? pentru cenacluri Å?i expoziÅ£ie. Imediat dupÄ? ce lucrÄ?rile mele, ce se aflau într-o dispoziÅ£ie precisÄ?, au fost decuplate pentru ca sala Rotonda parter sÄ? fie adaptatÄ? unei camere de priveghere, unde aveau sÄ? se preumble omagianÅ£ii dlui Paler,  Don Quijote sînt eu! a fost ridicat cu susul in jos; lucrÄ?rile au fost urcate încÄ? o datÄ? pe simezÄ?, fÄ?rÄ? ca eu, autorul sa fiu anunÅ£at, intr-o ordine cu totul lipsitÄ? de grijÄ? Å?i logicÄ?. Am gÄ?sit piesele, nu doar în altÄ? poziÅ£ie dar Å?i în altÄ? distribuÅ£ie, etichetate prin
 hazard cu alte nume. Pe ici pe colo, amprentele fumurii ale mînuitorilor. Mai mult vizitatorilor le-a fost interzisÄ? vizionarea expoziÅ£iei în zilele de week-end, confirmîndu-se caracterul de originalitate al MNLR, probabil singurul închis sîmbata Å?i duminica. 
 Nicicum nu se putea mai bine pentru Don Quijote sînt eu! DezamÄ?gire, iluzie Å?i aproape eÅ?ec. Presa scrisÄ?, radioul, televiziunea, artiÅ?tii, curatorii, aproape toÅ£i absenÅ£i. Ca întotdeauna. Avem mereu lucruri mai bune de fÄ?cut. Probleme care nu sînt ale noastre, probleme false, probleme mici, probleme pe care ni le facem dacÄ? nu le avem. Ã?n cuibul de mai an nu prinzi pui de ciocîrlan, zicea don Quijote. IertaÅ£i-mÄ?, dacÄ? vÄ? arÄ?t cÄ? nu înÅ£eleg unele lucruri, dar dacÄ? în cultura româneascÄ? se consumÄ? mai mult nume în schimbul produselor Å?i â??spun cu prudenÅ£Ä?, valorilor, de ce atunci, se refuzÄ? unul atît de vîndut ca don Quijote? 
  
 Bogdan Teodorescu.        
  
  
  
 
 
---------------------------------
The fish are biting.
 Get more visitors on your site using Yahoo! Search Marketing.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/