radulescu denise on Fri, 16 Jan 2009 22:22:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] ArCuB - concurs pentru finantari februarie 2009  
Finantari acordate de ArCuB
Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ArCuB initiaza si deruleaza proiecte si programe cu caracter cultural, artistic, documentar, in organizare proprie si/sau in calitate de co-finantator al proiectelor depuse de catre:
- persoane fizice care desfasoara activitati culturale (artisti independenti din domeniile teatru, dans, muzica, arte vizuale, arte plastice, carte, etc.)
- persoane juridice, asociatii profesionale, institutii publice si institutii neguvernamentale care intereseaza sfera de activitate a ArCuB
Finantarea din partea ArCuB reprezinta 40% din valoarea totala a bugetului proiectului, restul de 60 % trebuie sa fie acoperita de catre aplicant.
Dosarele de aplicare se depun la Departamentul Proiecte si Programe Culturale (Dna Eliza Bercu), in orice zi lucratoare din perioadele 1- 28 februarie sau 1- 31 septembrie (doua sesiuni de depunere pentru fiecare an calendaristic) dar cu minimum 3 luni inainte de momentul inceperii proiectului.
Conditiile de solicitare a unei finantari, actele necesare aplicarii,  criteriile de finantare a proiectelor, formularul de solicitare a unei finantari sunt disponibile pe pagina www.arcub.ro (http://www.arcub. ro/financing. php )


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/