Andra Iachim on Thu, 22 Jan 2009 13:42:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Tr : [incepem] Fw: Adio Libertate - Citeste !!!


http://www.petitieonline.ro/petitie/petitie_impotriva_si_pentru_abolirea_legii_nr_298_2008_privind_retinerea_datelor_generate_sau_prelucrate_de_furnizorii_de_servicii_de_comunicatii_electronice_destinate_publicului_sau_de_retele_publice-p37662052.html%3C
----- Message transféré ----
De : Vlad Nanca <vladnanca@yahoo.com>
À : incepem all <incepem@yahoogroups.com>
Envoyé le : Lundi, 19 Janvier 2009, 15h04mn 51s
Objet : [incepem] Fw: Adio Libertate - Citeste !!!
----- Forwarded Message ----
From: Mihai Mironenco <jay.mihai@gmail. com>
To: jay@yazee.ro
Sent: Monday, 19 January, 2009 11:52:54
Subject: Adio Libertate - Citeste !!!


 
Dupa cum probabil stiti pe
data de 18 noiembrie 2008 Parlamentul
Romaniei a emis "Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate
sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice
.....", lege care a fost publicta in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780
din 21.11.2008:
http://www.monitoru loficial. ro/2008/sumar_ 2008.htm
http://www.avocatne t.ro/content/ articles? id=13906

CATEVA CONSECINTE (nu trebuie sa fi expert ca sa iti dai sema):
- incepand din 20 ianuarie, adica de martea viitoare, toti operatorii
de telefonie fixa si mobila , adica ROMTELECOM, RDS&RCS, ORANGE ,
VODAFONE, COSMOTE, ZAPP, etc. sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni
urmatoarele date despre TOATE CONVORBIRILE NOASTRE TELEFONICE: DE UNDE
VORBIM, CU CINE (nr. de telefon si NUMELE SI ADRESA ABONATULUI),
LOCATIA CELUI CARE ESTE APELAT, CAND SI CAT VORBIM;
- incepand din 20 ianuarie, adica de martea viitoare, toti operatorii
de telefonie fixa si mobila , adica ROMTELECOM, RDS&RCS, ORANGE ,
VODAFONE, COSMOTE, ZAPP, etc. sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni
urmatoarele date despre SMS-urile pe care le trimitem: DE UNDE LE
TRIMITEM, CUI SI CAND LE TRIMITEM;
- incepand din 15 martie 2009, adica peste mai putin de doua luni,
toti provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE , ZAPP,
etc.sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni
urmatoarele date despre emailurile noastre: DE UNDE TRIMITEM EMAILUL,
DATA SI ORA LA CARE NE CONECTAM LA INTERNET,
CUI TRIMITEM
EMAILUL(adresa IP si NUMELE SI ADRESA FIZICA A ABONATULUI), DATA SI ORA
LA CARE NE DECONECTAM DE LA INTERNET;
- incepand din 15 martie 2009, adica peste mai putin de doua luni, toti
provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE , ZAPP,
etc.sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni
urmatoarele date despre NAVIGAREA NOASTRA PE INTERNET: CINE SUNTEM
(NUME, ADRESA FIZICA SI IP-ul), DATA SI ORA LA CARE NE CONECTAM LA
INTERNET, DATA SI ORA LA CARE NE DECONECTAM SI
PROBABIL TOATE ADRESELE
DE INTERNET PE CARE LE ACCESAM.

Tinand seama de cele de mai sus si constatand ca prietenii nostrii,
colegii nostri de serviciu, rudele noastre, multe dintre fiintele pe
care le iubim sau doar avem relatii conventionale cu ele, NU STIU
DESPRE ACEASTA LEGE MIZERABILA, va propun sa trimiteti tuturor
persoanelor din lista voastra de email sau messenger acest mesaj sau
unul asemanator.

STIINTA INSEAMNA PUTERE si A STII SI A NU ACTIONA ESTE SUPREMA LASITATE.

Cred ca aceasta lege este revoltatoare si mai cred ca o mare parte din
puterea ei se bazeaza pe faptul ca NU ESTE INCA LARG CUNOSCUTA. Noi
putem sa o facem cunoscuta si cred ca aceasta este una dintre menirile
noastre de ACUM: SA O FACEM CUNOSCUTA !

.

P.S. : In continuare este LEGEA 298/2008 

Legea nr. 298/2008 privind
retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de
comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice, a fost publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008. 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste obligatia
furnizorilor de servicii si retele publice de comunicatii electronice
de a retine anumite date generate sau prelucrate in cadrul activitatii
lor de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice, pentru
punerea acestora la dispozitia autoritatilor competente in scopul
utilizarii in cadrul activitatilor de cercetare, de descoperire si de
urmarire a infractiunilor grave.
(2) Prezenta lege se aplica datelor de trafic si de localizare a
persoanelor fizice si juridice, precum si datelor conexe necesare
pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului inregistrat.
(3) Prezenta lege nu se aplica in ceea ce priveste continutul
comunicarii sau informatiile consultate in timpul utilizarii unei
retele de comunicatii electronice.
(4) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi se face cu
respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul
comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare.
Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de
mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) furnizor de servicii si retele publice de comunicatii electronice -
persoana care furnizeaza in scop comercial servicii si/sau retele de
comunicatii electronice catre utilizatori finali ori alti furnizori de
retele sau servicii de comunicatii electronice pentru sustinerea
traficului acestora;
b) date - informatiile privind traficul, localizarea si alte date
legate de acestea, necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui
utilizator;
c) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un serviciu
de comunicatii electronice destinat publicului in scopuri personale sau
profesionale, fara a fi in mod necesar abonat al acelui serviciu;
d) abonat - persoana fizica sau juridica ce a incheiat un contract cu
un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate
publicului, in vederea furnizarii unor asemenea servicii;
e) serviciu de telefonie - apelul (voce, mesagerie vocala,
teleconferinta si transfer de date), serviciile suplimentare
(redirectionarea convorbirii si transferul apelului) si serviciile de
mesagerie si multimedia (servicii de mesagerie scurta, servicii media
imbunatatite si servicii multimedia);
f) infractiune grava - infractiunea care face parte dintre
infractiunile enumerate la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind
prevenirea si combaterea criminalitatii organizate savarsite sau nu de
un grup infractional organizat, dintre cele prevazute in cap. IV din
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului,
precum si dintre infractiunile contra sigurantei statului prevazute in
titlul I din partea speciala a Legii nr. 15/1968 - Codul penal al
Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) identificatorul utilizatorului - codul unic de identificare alocat
unei persoane care se aboneaza sau se inregistreaza la un serviciu de
acces la internet ori la un serviciu de comunicatii prin internet;
h) identificatorul celulei - codul de identificare a celulei in care
se initiaza sau se finalizeaza un apel de telefonie mobila;
i) apel nereusit - comunicarea in cadrul careia apelul telefonic a fost
conectat, dar nu a primit raspuns sau a facut obiectul unei interventii
din partea administratorului retelei;
j) apel neconectat - apelul initiat de la un terminal telefonic sau
echipament cu acces la un serviciu de telefonie, dar care nu s-a
finalizat tehnic, in sensul stabilirii unei conexiuni intre apelant si
apelat.
(2) In tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile
definitiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 506/2004, cu
completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Retinerea datelor

Art. 3. - (1) Furnizorii de retele publice de
comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice
destinate publicului au obligatia de a asigura, pe cheltuiala proprie,
crearea si administrarea unei baze de date in format electronic, in
vederea retinerii urmatoarelor categorii de date, in masura in care
sunt generate sau prelucrate de acestia:
a) date necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari;
b) date necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari;
c) date necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii;
d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie al
utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept
echipament;
f) date necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de
comunicatii mobile.
(2) Datele se retin timp de 6 luni de la momentul efectuarii comunicarii.
(3) Cheltuielile legate de crearea si administrarea bazei de date sunt
deductibile fiscal.
Art. 4. - Datele necesare pentru urmarirea si identificarea sursei
unei comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul de telefon
apelant, precum si numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului
inregistrat;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si
telefonie prin internet: identificatorul/ identificatorii alocat/alocati
utilizatorilor; identificatorul de utilizator si numarul de telefon
alocate pentru efectuarea oricarei comunicari prin reteaua publica de
telefonie; numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului
inregistrat, caruia i s-a alocat o adresa Internet Protocol (IP), un
identificator de utilizator sau un numar de telefon, la momentul
comunicarii.
Art. 5. - Datele necesare pentru identificarea destinatiei unei
comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul
format/apelat/ numerele formate/apelate si, in cazurile care includ
servicii suplimentare precum redirectionarea sau transferul apelului,
numarul/numerele catre care este dirijat apelul; numele si
adresa/adresele abonatului/abonatil or ori ale
utilizatorului/ utilizatorilor inregistrat/ inregistrati;
b) in cazul serviciilor de posta electronica si telefonie prin
internet: identificatorul utilizatorului sau numarul de telefon al
destinatarului/ destinatarilor unui apel telefonic prin internet; numele
si adresa/adresele abonatului/abonatil or sau ale
utilizatorului/ utilizatorilor inregistrat/ inregistrati si
identificatorul utilizatorului destinatar al comunicarii.
Art. 6. - Datele necesare pentru a determina data, ora si durata
comunicarii cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: data si ora
initierii si incheierii unei comunicari;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si
telefonie prin internet: data si ora conectarii la si ale deconectarii
de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocata dinamic sau
static unei comunicari de furnizorul de servicii de acces la internet,
precum si identificatorul abonatului sau al utilizatorului inregistrat;
data si ora conectarii la si ale deconectarii de la serviciul de posta
electronica sau de telefonie prin internet.
Art. 7. - Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare
cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: informatii privind
serviciul de telefonie utilizat;
b) in cazul comunicarilor prin serviciul de posta electronica si de
telefonie prin internet: informatii privind serviciul de acces la
internet utilizat.
Art. 8. - Datele necesare pentru identificarea
echipamentului de comunicatie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce
servesc utilizatorului drept echipament cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa: numarul de telefon apelant si
numarul de telefon apelat;
b) in cazul retelelor de telefonie mobila: numarul de telefon al
apelantului si numarul de telefon apelat; identitatea internationala de
abonat mobil (IMSI) a apelantului; identitatea internationala a
echipamentului mobil (IMEI) a apelantului; identitatea IMSI a
apelatului; identitatea IMEI a apelatului; in cazul serviciilor anonime
preplatite: data si ora activarii initiale a serviciului, precum si
identificatorul celulei din care a fost activat serviciul;
c) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si
telefonie prin internet: numarul de telefon al apelantului in cazul
accesului prin dial-up; 
 
 
__._,_.___ 
Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic 
Messages | Members | Calendar 
http://incepem.blogspot.com/

MARKETPLACE

________________________________
From kitchen basics to easy recipes - join the Group from Kraft Foods 
 
Change settings via the Web (Yahoo! ID required) 
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional 
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe 
Recent Activity
	* 3
New MembersVisit Your Group 
Y! Messenger
Want a quick chat?
Chat over IM with
group members.
Yahoo! Groups
w/ John McEnroe
Join the All-Bran
Day 10 Club.
Weight Loss Group
on Yahoo! Groups
Get support and
make friends online.
. 
__,_._,___  


   
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/