Valentina Iancu on Thu, 9 Jul 2009 09:35:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] s-a redeschis Muzeul Theodor Pallady


Str. Spătarului, nr. 22
Telefon: 021 2114979
Program: miercuri - duminică
11.00 - 19.00 (mai - septembrie)
10.00 - 18.00 (octombrie - aprilie)
Închis: luni, marţi, 1 ianuarie, a doua zi de Rusalii, 15 august, Duminica
Paştelui, 25 decembrie

      "Muzeul Theodor Pallady s-a redeschis după aproximativ şase luni în
care a fost închis pentru lucrări de reamenajare şi de restaurare a operelor
de artă. Muzeul adăposteşte colecţia soţilor Serafina şi Gheorghe Răut, în
cadrul căreia se evidenţiază câteva remarcabile pânze semnate de Theodor
Pallady, precum şi un fond important de peste 800 de desene şi gravuri ale
marelui pictor român, reprezentative pentru perioada lui pariziană. Acestea
sunt expuse periodic în serii tematice.
Gheorghe Răut, director al filialei Băncii Marmorosch Blank din Paris şi
cunoscut colecţionar de artă, a fost prietenul şi admiratorul lui Theodor
Pallady, pe care l-a găzduit în locuinţa lui din Place Dauphine nr.12. După
întoarcerea artistului în România, Răut i-a păstrat desenele şi picturile
din atelier, pe care le-a donat Statului român la sfârşitul anilor '60,
împreună cu propria colecţie de artă.

Alături de lucrările lui Pallady, colecţia soţilor Răut prezintă pictură
europeană din secolele XVI-XIX (franceză - Lubin Baugin, Edmond Aman Jean,
Carolus Duran, olandeză - Jan van de Capelle, engleză, spaniolă,
românească), sculptură antică greco-romană, egipteană, indiană, dar şi
sculptură renascentistă italiană şi franceză, textile, piese de mobilier,
ceramică orientală şi alte obiecte de artă decorativă, totul într-un
ansamblu complex şi heteroclit. Prin diversitatea ei, colecţia întregeşte
sugestiv perspectiva asupra colecţionismului românesc şi european de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

      Cunoscută şi sub numele de Casa Melik, clădirea în care funcţionează
muzeul este una dintre cele mai vechi şi frumoase din Bucureşti. Datând din
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, ea este caracteristică pentru
arhitectura civilă tradiţională românească prin cerdacul de la etaj, închis
cu geamuri, scara interioară din lemn sau acoperişul cu streaşină lată. Casa
poartă numele celui mai important proprietar al ei, Iacob Melik, un
susţinător al acţiunilor revoluţionare de la 1848 şi autor al lucrării
L'Orient devant L'Occident, cel care s-a ocupat de renovarea casei în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, păstrându-i stilul original.

O dată cu redeschiderea Muzeului Theodor Pallady, se reia programul Şcoala
de sâmbătă în cadrul căruia se organizează săptămânal cursuri de iniţiere în
artele plastice pentru preşcolari şi elevii din ciclul primar. Prin acestea
se urmăreşte dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi creativităţii,
precum şi familiarizarea copiilor cu mediul muzeal"
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/