PAVILION [contemporary art & culture magazine] on Fri, 10 Jul 2009 08:37:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] PROTEST PENTRU O CULTURA LIBERA


dan petcu, teolog.

On Jul 10, 2009, at 9:26 AM, Iulia Popovici wrote:

Am primit un mail de la Andreea Grecu privind faptul ca a parasit AFCN si ca noul director intra in functie inceput de ieri. Stie cineva cine este acest nou director?
Iulia Popovici

Iulia Popovici
004 0722 131 021

OBSERVATOR CULTURAL, str. HerÄstrÄu 13, BucureÅti
Centrul de Cercetare Åi CreaÅie TeatralÄ "Ion Sava"/ "Ion Sava" Center for Theatre Research and Creation, Teatrul NaÅional BucureÅti/ Bucharest National Theatre

On Jul 10, 2009, at 6:58 AM, PAVILION [contemporary art & culture magazine] wrote:

PROTEST PENTRU O CULTURA LIBERA

In data de 6 iulie 2009, am aflat o veste tristÄ ce confirma zvonurile din zilele trecute: pe numele directorului Fondului Cultural NaÈional, dna. dr. Andreea Grecu, a fost emis un ordin de eliberare din funcÈie. AcÈiunea nu are la bazÄ activitatea persoanei, ci interesele politice dictate de negocierile dintre PSD si PDL Èi algoritmul pe care autism acestea l-au semnat. PerformanÈele persoanei nu mai au relevanÈÄ Èi se supun unei logici de partid fÄrÄ a Èine seama de concursurile Ãn derulare Èi posibilitatea blocÄrii activitÄÈii instituÈiei. Èi, mai ales, fÄrÄ a Èine seama de competenÈele noului director, absolvent de teologie.

Grav este ca un post cÃÈtigat prin concurs poate fi negociat politic Ãn detrimentul beneficiarilor instituÈiilor publice, operatorii culturali Èi prin ei cetÄÈenii RomÃniei. Ãn aceeaÈi siuaÈie se afla deocamdata ORDA si CNC, urmÃnd probabil Èi CNDB. Nu meritÄ sÄ comentÄm mai mult, ci vÄ invitÄm sÄ protestaÈi Ãmpotriva acestor abuzuri fÄrÄ precedent exercitate de partide politice farÄ ideologie Èi fÄrÄ nici cel mai mic respect faÈÄ de oamenii de culturÄ, faÈÄ de intelectualii performanÈi.

Societatea romÃneascÄ suficient de crizatÄ, refuzÄ talentul, cinstea si onoarea.

Poporul romÃn pare mai degraba a cumula mediocritate Åi nu inteligenÅÄ. Nimeni nu a facut nimic concret, nimeni nu a spus: aÅa ceva nu se poate!

Cerem Ministrului Culturii sÄ anuleze ordinele de eliberare din funcÈie a persoanelor competente, fÄrÄ o minimÄ evaluare a performanÈelor profesionale.

Va invitÄm sa spuneti: aÈa ceva nu se poate!
Soarta culturii este in mÃinile dvs.
SemnaÈi petiÈia pentru a protesta Ãmpotriva acestor abuzuri. Trimiteti un email cu numele dvs.

RÄzvan Ion
Eugen RÄdescu
Ioana NiÈu
Andrei CrÄciun
Silvia Vasilescu
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/