PAVILION [contemporary art & culture magazine] on Mon, 13 Jul 2009 15:01:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] noul director AFCN


pentru ca f multa lume intreaba cine e noul director AFCN iata:

Curriculum vitae
Numele şi prenumele
PETCU CRISTIAN VASILE
Data naşterii
20.05.1975
Funcţia didactică actuală
Lector dr.
Instituţia la care este titular
Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Teologie
Email
cv.petcu@yahoo.com
Studii
Data absolvirii
Instituţia
Doctor – domeniul istorie
2009
Universitatea Valahia
Master - Ştiinţe Juridice
2005
Universitatea Valahia
Master Ştiinţe Economice
2005
Universitatea Valahia
Master Teologie
2001
Universitatea Valahia
Licenţiat în Teologie
1997
Universitatea Craiova
Carieră didactică
Denumirea funcţiei didactice
Perioada
Calitatea
Titular/asociat
Instituţia de învăţământ
Lector dr.
2008 – prezent
Titular
Facultatea de Teologie Universitatea Valahia
Asistent
2001- 2008
Titular
Facultatea de Teologie Universitatea Valahia
Preparator
1998 - 2001
Titular
Facultatea de Teologie Universitatea Valahia
Profesor de religie
1997-1998
Titular
Şcoala nr. 5, Slatina, Olt
Profesor de religie
1994-1997
Suplinitor
Şcoala nr. 32, Craiova, Dolj
Competente didactice
Tipul activitatii
Drept bisericesc şi administraţie parohială -
Curs
Publicaţii, alte rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare
Alte articole
Preliminarii cu privire la locul naşterii lui Miron Cristea, în Analele Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, Seria: Teologie, Craiova, 2005, ISSN 1224-8665. Schimbarea politică în regimurile politice tradiţionale în Buletinul Centrului pentru Dialog între Ştiinţe şi Teologie, nr. 1/2006, ISSN 1584-4196, - Universitatea din Craiova. Anatema. Studiu canonic, în Buletinul Centrului pentru Dialog între Ştiinţe şi Teologie, nr. 1/2006, ISSN 1584-4196, - Universitatea din Craiova. Pravilele monahale, în Revista de Teologie „Sf. Ap. Andrei”, Constanţa, 2007. Religia în societate la început de secol XXI în Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe Europene, University Valahia Press, Târgovişte, 2006, ISBN (13) 978-973-7616-49-4. Recenzie - Pr. Prof. dr. dr. dr. DHC. Nicolae V. DURĂ, Scythia Minor (Dobrogea) şi Biserica ei Apostolică Scaunul Arhiepiscopal şi Mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005, 267 pagini, în Analele Universităţii „Valahia”, Seria: Teologie, Târgovişte, 2007, ISSN 1453-8202 Responsabilitatea în faţa darului vieţii – privire canonico –juridică, în Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe Europene, University Valahia Press, Târgovişte, 2007. Legislaţia canonică şi importanţa ei pentru societatea zilelor noastre, în Revista Dionisiana, nr. 1, Constanţa, 2008.
Primul Patriarh al B.O.R.- Miron Cristea, în Historia, nr12,15 dec.2007
Importanţa legislaţiei canonice în realizarea dialogului interconfesional creştin, în Volumul _______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/