madalina iulia timofte on Tue, 16 Mar 2010 14:43:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Riscuri mecanice @ atelier 35


Galeria Atelier35 vÄ invitÄ miercuri, 17 martie, ora 19:00 la vernisajul
expoziÈiei "Riscuri Mecanice. AfiÈe securitatea muncii."

ExpoziÈia âRiscuri mecaniceâ vizeazÄ recuperarea unor repere vizuale
importante din zona design-ului grafic romÃnesc prin expunerea a peste 130
de afiÈe datÃnd din prima jumÄtate a anilor 90.

Sunt astfel documentate mutaÈiile stilistice survenite Ãn design-ul de
afiÈprin Ãmbinarea structurilor grafice ale constructivismului rus cu
pattern-uri vizuale specifice realismului socialist dar Èi cu umorul
caricatural al benzilor desenate franÈuzeÈti

AvÃnd ca temÄ centralÄ protecÈia muncii, mesajele de atenÈionare ale afiÈelor
relevÄ obsesia accidentului ca anxietate majorÄ a progresului tehnic.
Principiului precauÈiei, dublat Ãntotdeauna de proximitatea pericolului, Ãi
corespunde exhibarea vizualÄ a traumei anterioare ce a fÄcut vizibililÄ
posibilitatea recurenÈei accidentului. In lipsa unei accidentologii, acesta
poate fi ÃnÈeles, aÈa cum o face Paul Virilio, ca o invenÈie, o descoperire
a ceea ce a fost ascuns Èi asteaptÄ sÄ se ÃntÃmple. InsÄ odatÄ
decontextualizat, mesajul ÃÈi pierde referentul transformÃnd galeria Ãntr-o
zonÄ Ãn care negocierea de sens se desfÄÈoarÄ la nivel vizual. AfiÈele Èi-au
pierdut utilitatea Ãn aceeaÈi mÄsurÄ Ãn care le este negociatÄ, pe simeze,
valoarea esteticÄ.


-- 
Madalina Timofte

ArtizArt
www.artizart.ro
www.madalinaiulia.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/