catalin rulea on Mon, 1 Nov 2010 14:59:51 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] Re : Pretentiile lui .................Perjovschi Dan


Dan Perjovschi - un artist roman care a expus in cele mai importante centre de 
arta contemporana de la Los Angeles la Istanbul si 

ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂÂ care in Romania este un "caricaturist"...
Gabriel Baldovin - un om cu un suflet mare care a avut inocenta sa rescrie 
istoria artei
Arta - Un "sistem" mult prea complex (marketing, galerii, muzee, institutii, 
stat, publicatii, politica... filosofie) ca sa vorbim de el pe nettime-ro
UNA - o "profesoara" de provincie care mai mult sau mai putin ne-a "format" pe 
toti si careÂse straduiesteÂsa fie contemporana
Casa Robescu Scarlat-Ghica - un alt pion pe aceasta tabla de sah politizata, 
retrocedata, nationalizata, revendicata, sechestrata, furata,Âcare este 
Bucurestiul vechi.
senzationalinarta@yahoo.com - ignore
Rembrandt - ???
CitiesMethodologies/Bucharest - ...expozitia cu pricina. pare "something big", 
playlistul e interesant, UCL o institutie respectabila, Religion and the ÂÂÂ ÂÂÂ 
ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Politics of Identity in Kosovo - 
cartea lui Ger Duijzings... proÂsi con?

pentru detalii despre bucuresteni si arhitectura (ca spatiu public) vezi 
catedrala mantuirii neamului, Palatul Stirbei, Curtea Veche...etc

Rulea

Casa Robescu, reÅedinÅÄ de beizadea, astÄzi aflatÄ Ãn paraginÄ.
Casa Robescu (numitÄ Åi Casa Scarlat-Ghica) este una dintre clÄdirile cu statut 
de monument istoric ce fÄceau cÃndva fala BucureÅtiului. ConstruitÄ Ãn a doua 
jumÄtate a secolului al XIX-lea Ãn stil neoclasic dupÄ proiectul arhitectului 
Ion Mincu, vechea casÄ boiereascÄ, aflatÄ azi Ãn curtea UniversitÄÅii de ArtÄ 
BucureÅti este Ãn paraginÄ Åi chiar ameninÅatÄ cu distrugerea. DeÅi puternic 
deterioratÄ, ÃncÄ se mai vÄd decoraÅiile exterioare din ocniÅe cu butoni, brÃul 
Ãn stil brÃncovenesc al frÃnghiei rÄsucite, plÄcile de ceramicÄ lustruitÄ. PÃnÄ 
Ãn 1901, aici au locuit magistratul Alexandru Scarlat Ghica (1837-1918) Åi soÅia 
sa Eufrosina (nÄscutÄ SÄvescu). LocuinÅa aparÅinuse pÄrinÅilor acestuia, 
beizadea Scarlat Åi Zoe. 

A.F. Robescu, profesor de matematicÄ la Liceul âMatei Basarabâ a cumpÄrat casa 
la Ãnceputul secolului, pentru a o dÄrui la scurt timp Ministerului Cultelor Åi 
InstrucÅiunii Publice, aici fiind apoi mutatÄ Åcoala profesionalÄ de fete nr. 1. 
DonaÅia a fost fÄcutÄ cu condiÅia, acceptatÄ de cÄtre Spiru Haret, ca aceasta sÄ 
poarte âÃn veciâ numele lui Robescu. Firma a fost datÄ jos Ãn 1948, odatÄ cu 
desfiinÅarea Åcolii. Casa a gÄzduit o vreme liceul de artÄ âN. Tonitzaâ Åi 
atelierele unor artiÅti precum Ion Bitzan, Geta BrÄtes-cu sau Dan Åi Lia 
Perjovschi. 


Concurs UNAB 
Monumentul istoric din strada General BudiÅteanu 19 este ameninÅat de planurile 
de ridicare a unor zgÃrie nori Ãn acea zonÄ, dar Åi de proiectul de âfluidizareâ 
a traficului Ãn zona catedralei Sf. Iosif, care implicÄ demolarea unor clÄdiri, 
printre care Åi sediul UNAB. Universitatea se apÄrÄ lansÃnd un concurs de 
proiecte pentru reabilitarea Casei Robescu Åi reamenajarea spaÅiului din 
Ãmprejurimi. Prin concursul organizat Ãn parteneriat cu Ordinul ArhitecÅilor din 
RomÃnia se vor alege mai ÃntÃi 5 proiecte, premiate cu 3.000 de euro fiecare. 
Proiectul cÃÅtigÄtor va beneficia de fonduri din partea Ministerului EducaÅiei. 

Â
(20 martie 2008)


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/