benedek levente on Mon, 22 Nov 2010 20:05:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] ÃN ATENÅIA ARTIÅTILOR PLASTICI


ÃN ATENÅIA ARTIÅTILOR PLASTICI
 
ContinuÃnd tradiÅia ÃnceputÄ stagiunea trecutÄ, Teatrul Maghiar de Stat âCsiky 
Gergely" din TimiÅoara organizeazÄ o expoziÅie de artÄ contemporanÄ, care va 
acompania urmÄtoarea premierÄ. Comedia Cum vÄ place de William Shakespeare, pusÄ 
Ãn scenÄ de regizorul Koltai M. GÃbor va fi prezentatÄ Ãn data de 15 decembrie 
2010. Pretextul acestei expoziÅii, gÃnditÄ ca punte de legÄturÄ cÄtre spectacol, 
va fi piesa marelui Will. De aceastÄ datÄ, creaÅiile nu vor fi afiÅate pe 
perete, ci pe jos Ãn format tipÄrit/imprimat, Ãn mÄrimea 20x20 cm.
 
AÅteptÄm creaÅiile digitale, sau reproducerile diferitelor lucrÄri (picturÄ, 
graficÄ, fotografie, desen, statuie, instalaÅie etc.) Ãn format digital (jpg, 
300 dpi, mÄrimea 20x20 cm) pe adresa grafika@tm-t.ro.

Tema expoziÅiei:
ORAÅ sau PÄDURE, ÃNÄUNTRU sau AFARÄ, A IEÅI sau A RÄMÃNE sau CUM VÄ PLACE
 
Termenul de predare: 2 decembrie 2010.
Data vernisajului: 15 decembrie 2010, ora 18.

http://tm-t.ro/ro/?page=listpaged&pid=98&arh=1


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/