Inke Arns on Fri, 25 Dec 1998 16:11:09 +0100


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: [Fwd: Sieciowy Prospekt Panoramiczny tak zwana PANORAMA GDANSKA 1997-1998]


Date: Tue, 22 Dec 1998 20:17:26 +0000
From: Peter Style <Peter_Style@cukt.ikp.pl>
Subject: [Fwd: Sieciowy Prospekt Panoramiczny tak zwana PANORAMA GDANSKA
1997-1998]

From: "Galerie van Gdansk" <awsiej@IAEhv.nl>
To: "Piotr Wyrzykowski" <tj44@ikp.atm.com.pl>
Subject: Sieciowy Prospekt Panoramiczny tak zwana PANORAMA GDANSKA 1997-1998
Date: Fri, 11 Dec 1998 14:28:20 +0100

Dit is een meerdelig bericht in MIME-indeling.

Galeria van Gdansk=20
http://www.iae.nl/users/awsiej/gvg/
zaprasza do interakcji z=20
SIECIOWYM PROSPEKTEM PANORAMICZNYM=20
tak zwanaa=20

PANORAMAA GDANSKA 1997-1998.

http://www.iae.nl/users/awsiej/gvg/gdansk/

Prospekt zostall zdjeety z punktu widokowego  - Wiezha Domu =
Przyrodnikoow.

Andrzej Awsiej AVSEJS van Gdansk

awsiej@iae.nl

http://www.iae.nl/users/awsiej/gvg/andrzej/

Veldhoven 1998