Károly Tóth on Mon, 14 Dec 1998 12:56:47 +0100


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: zeroglab rotterdam:SQ v0.248


to anybody!

can somebody _please_ translate this from dutch to english and re-publish
it.
or make comments, or toevoegingen  please.

this is a loose brainstorm related to the debate art&economy in rotterdam.
can you please translate the grammaticaly incorrectness too?

koszonettel es szives udvozlettel:
karoly toth / trans-europe

____________________________________


home: http://www.tip.nl/users/terra

STATUS QUO

brainstorm

EEN A-TOPISCHE MAP VAN VOEDSELKETEN

by Károly Tóth

this is a loose brainstorm related to the debate art&economy in rotterdam.
can you please translate the grammaticaly incorrectness too?

the purpose of this all is to make art practice more economical
by reconfiguring the art-field and culture, reduce artburocracy

zeroG art research lab rotterdam

zeroglab@freemail.c3.hu

karoly.toth@excite.com

CULTUUR = een krachtveld waarin wordt gecommuniceerd en waarden worden

uitgewisseld.

CULTUUR = waarde systeem van materiele en niet materiele

KUNSTANAAR

=kunst=schrijver=dichter=muzikant=wetenschapper=ondernemer=performer=en

dergelijke=scheppende mens=vlees+bloed=moet eten

KUNSTENAAR=communicatie specialist, distributeur van meta informatie.

Kan ZELFSTANDIG informatie distribueren. De bestaande

(kunst)politiek based infrastructuren zijn niet in staat voor

veranderingen wand ze missen de kennis.

KENNIS=de kennis wordt eerst op een dienboord AAN kunstestablishment

voorgelegd. Zij had er geen behoefte aan.

LIED ZIJN VAN DE HUIDIGE (GEBASEERT OP, EEN HEEFT BELANG BIJ

VERDEELDHEID)ESTABLISHMENT = net als je zegt "cool isn't it,

we just bought the Titanic. Great!"

praktijkvoorbeeld:Pulchri Studio in Den Haag.

KENNIS=SOMMIGEN HEBBEN HET SOMMIGEN NIET

KUNSTLEVEN=Voedselketen.

CULTUUR=Voedselketen.

KUNSTANAAR=De LAAGSTE en meest kwetsbare punt in de voedselketen.

ART DEALER = een soort ondernemer, een stervende beroep, een steeds

minder relevante vak.

Zij/hij denkt dat er kunst wordt

VERhandeld.

Kunst voorwerpen worden verhandelt.

Een kunst voorwerp is een dode ding.

Kunst kan alleen verkocht worden door een kunstenaar. want die heeft

het.

KUNST=officieel afschaffen, en na 20 jaar bekijken, hoe is het ermee?

KUNSTENAAR=ideen handelaar

IDEEN=onmiskenbaar om te overleven.

DE HUIDIGE ESTABLISHMENT (H.E.)ZUIGT DE IDEEN MENSEN (I.M.)LEEG EN

GOOIT ZE VERVOLGENS WEG.

wegverp mentaliteit.

DE ESTABLISHMENT IS EEN "NOT TO TRUST" GEWORDEN VOOR DE I.M.

ALS REACTIE, HET I.M. (O.A. (MAAR NIET UITSLUITEND)KUNSTENAAR NIEUW

MEDIA) ONWIKKELT EEN NIEUWE SOORT HYPER-SENSIBILITEIT,

EEN METACOMMUNICATIEVE TALENT, BIJV. VIRAAL OVERDRACHT VAN INFORMATIE,

HANDELEN IN VLOEIBAARE, OUT OF CONTROLE SITUATIES.

DIE ACTIVITEIT ONTGAAT VOLKOMEN AAN DE H.E.

DIT SOORT ACTIVITEITEN ZIJN VEELAL UITSLUITEND BRAIN ACITVITEITEN.

ZONDER ENIGE VORM.

MAAR ZE KUNNEN AF EEN TOE EEN VORM KRIJGEN.

DIT NOEM IK SOMS KUNST SOMS ECONOMIE.

een voorbeeld voor iets dergelijks: een paar jaren geledeen in china

er werdt een nieuwe taal ontdekt, gesproken uitskluitend door vrouwen.

het bestaan van zo'n taal onging 2000 jaar lang aan de mannen. met de

huidige geavanceerde

technologie op mentaal gebied, zoiest kan nu veel sneller ontstaan. En

niet sex gebonden.

DOOR HET WERKEN MET DENKEN MET VIRTUELE SENSORIUM, EN HET THUIS ZIJN IN

DIE IDEOSPHEERE GAAT EEN NIEUWE SOORT KENNIS ONTSTAAN.

H.E. DENKT DAT ZE ONTKOMT AAN ENIGE VORM VAN COMPENSATIE AAN DE I.M.

HET I.M. GAAT ZIJN IDEEN NIET MEER VERTELLEN AAN DE

ESTABLISHMENT.

DIE GEEN IDEEN MEER KUNNEN ONTWIKKELEN, WANT ZE MISSEN DE KENNIS DIE

NODIG IS VOOR DE NIEUWE IDEEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR

DE NIEUWE SITUATIE.

HET IDEEN MENS GAAT ZIJN KENNIS VERKOPEN AAN DIE HET MEEST BETAALT.

DE I.M. RAAKT GEFRUSTREERD EN GAAT ZICH ORGANISEREN. ONAFHANLELIJK VAN

DE LOCALE BELANGEN GROEPEN. DIE VORMEN EEN HECHTE EN GESLOTEN

GEZELSCHAP EN BEZETTTEN DE LOCALE RESOURCES. EEN SOOOR GILDE SYSTEEM.

JE KOMT ER NOOIT IN. DOOR DE CONTACTEN IN DE LOCALE POLITIEK (GELD

BRON) ZE KUNNEN VOORLOPIG VEROORLOVEN DAT ZE NIET MET DE TIJD MEE

MOETEN.

HET I.M. WORD _EERST_ INTERNATIONAAL, DANK ZIJ HAAR/ZIJN KENNIS VAN DE

NIEUWE TECHNOLOGIEN, EN PAS DAARNAA KOMT IN KONTAKT MET DE LOKAALE

GROEPERINGEN.

HET I.M. MAAKT EEN METAAL PROCESS DOOR.

HET I.M. MAAKT EEN MATERIELE POCESS DOOR.

ALS ZELFVERDEDIGING. HET I.M. GAAN DE MIDDELEN VAN DE PSICHOLOGISCHE

OORLOOGSVOERING, DESINFORMATIE GEBRUIKEN. DIE KENNIS IS

HEEL GOED VERKOOPBAAR OOK IN HET BEDRIJFSLEVEN, METACOMMUNICATIE.

KUNST BUROCRAAT = steeds minder relevante vak. Een vertegenwoordiger

van een paternalistisch staatsvoorm.

KUNST BUROCRAAT = arrogant of maakt arrogant= machtpositie

KUNSTHISTORICUS = ik zie ze noit waar kunst word gemaakt. Ze ze tonen

geen interesse aan kunst=kunstenaar.

KUNSTHISTORICUS = is een persoon die vertaalt voor de kunstburokraat

wat de kunstenaar doet. Zij/hij heeft meestaal een

salaris. De kunstenaar volgens dit systeem kan niet spreken, kan zich

niet verbaal uiten, heeft een licht handicap, een beetje eigenlijk

overbodig bij de deal.

KUNSTHISTORICUS=een tipisch beroep uit de koloniale tijdperk. Toen

musea ontstonden.

KUNSTHISTORICUS = een steeds minder relevante vak. Het heeft (in

RELATIE met een NOG levende kunstenaar) geen maatscappelijke nut. Een

levende kunstanaar is nog geen geschiedenis.

De kunsthistoricus heeft eigenlijk de rol van een beurs handelaar, die

de prijs van de waardepapieren manipuleert.

(Die worden de laatste tijd soms opgesloten voor handelen met

voorkennis.)

KUNSTENAAR = doordat zij/hij tot niuwe ideen komt, genereert kennis.

Door dat in vele nieuwe kunstuitingen heel veel te maken hebben met

wetenschappelijke research, die kennis is vaak direct vertaalbaar voor

het bedrijfsleven)

KUNST MOET EEN WETENSCHAPPELIJKE STATUS KRIJGEN, EN WORDEN ONDERWEZEN

OP UNIVERSITEITEN EN NIET GEISOLEERDE ELITISTISCH KUNST ACADEMIES)

VEEL KUNST ACADEMIES PRODUCEREN ROUWE VLEES VOOR DE GALERIE WERELD

(ZIE ART DEALER)

KUNSTHISTORICUS = een overbodige punt in de voedselketen.

KUNSTHISTORICUS = Het wordt nog steeds erkent als een objectieve

wetenschappelijke beroep. Terwijl de kunsthistoricus moet

altijd politiek correct handelen, want geschiedenis is een politieke

aangeleganheid. Overbodig in de voedselketen.

KUNSTANAAR=denkt over het toekomst.

HOEF NIET BANG(geen risico)=kunsthistoricus, kunst burokraat.

HOEF BANG=kunstenaar ondernemer neemt risico

PAYROL=KUNSTENAAR ZIT NIET OP DE PAYROL.

PUBLIEK=burger=belasting betaler=kiezer

KUNSTENAAR=burger.

KUNSTENAAR=in de huidige systeem een inividueel met privileges, geniet

meer rechten dan de gewone burger. Spreekbuis en

uitdrager van de heersende ideologie of smaak van de politieke

establishment.

PAYROL= YOU PAY=YOU MEAN IT

____________________________________________________
zeroglab-rotterdam
name: Károly Tóth
address: Gedempte Zalmhaven 923, 3011 BT Rotterdam NL
tel: +31 (0)10 2400390 or 2400391
e-mail: zeroglab@freemail.c3.hu
           karoly.toth@excite.com
if you do not get answer within a few days,
please write to this address: terra@tip.nl
webpage: http://www.tip.nl/users/terra
____________________________________________________
THE NEGATIVE RIVER project/workshop @DEAF98 Rotterdam NL
http://www.v2.nl/deaf
____________________________________________________
TO YOUR ATTENTION PLEASE:
my email and homepage addresses has been changed recently.
the old homepage address was: http://users.bart.nl/~terra
this homepage still seems to work,
but I do not have access to it anymore.
the old e-mail address was : terra@bart.nl