www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] RE: nettime-nl: Re Publiek terrein
Marianne van den Boomen on Mon, 28 Feb 2000 23:20:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RE: nettime-nl: Re Publiek terrein


At 14:26 27-02-2000 +0100, Ronald van Raaij wrote:

>  Han,  hoewel je uitspraak (alles is publiek domein tenzij anders 
>bewezen kan worden) in principe klopt, en je in die zin denk ik aanhaakt 
>bij Marianne als die het heeft over de 'common', vind ik hem wel enigzins
>naief. 

Ik vind 'm vooral onhandig, en wat mij betreft sluit zo'n definitie
helemaal niet aan op die van mij (met als uitgangspunt de commons en de
organsiatie van de zeggenschap daarover). In Han's definitie is alles
publiek domein omdat wij er mee te maken hebben: het openbaar bestuur, de
krant, de lucht.... Ja, dank je de koekoek! Maar het gaat er niet om of wij
er mee te maken hebben, het gaat erom of wij er zeggenschap over hebben, op
welke manier, en waar de begrenzingen daarvan liggen. 

 Het punt is nu namelijk juist dat mensen dagelijks bezig zijn om te
>zorgen dat hun unieke idee niet in het publieke domein terechtkomt, zodat
>er wat mee verdiend kan worden. Je hebt patentburo's, copyright
>instituten, merkenbeschermingsrecht etcetera. In die zien zou als je
>Marianne's vergelijking doortrekt dat kunnen zien als 'enclosure
>politiek'.

Mee eens. Zelfs het abstracte idee van een publiek domein waarin onze genen
vrij rondzwemmen, wordt momenteel geherogansieerd in een enclosure politiek
van patenten op genen. 
Maar het is niet zo dat *alle* mensen daarmee bezig zijn, er zijn ook nog
altijd mensen die welbewust pogen juist bepaalde dingen in het publieke
domein te houden, of een publiek domein te creŽren.

 
 Als je de historische vergelijking dan helemaal doortrekt, moet
>je konstateren, dat de enclosures, hoewel niet bijzonder prettig voor de
>betrokken pachters, als aanjager hebben gewerkt voor de industriele
>revolutie. Als je ook kijkt naar samenlevingen waar winstoogmerk als
>incentive onderdrukt wordt (de voormalge Sovjet Unie, China), dan zie je
>dat (onder meer) alle innovatie verdwijnt. Dus blijkbaar is het (hoe
>jammer je dat ook mag vinden) een eigenschap van een mens, dat als hij er
>niet zelf (persoonlijk!) beter van kan worden, er geen drang is om risico
>te nemen met iets nieuws te komen.

Innovatie verdwijnt niet zozeer omdat mensen geen winst mogen maken;
innovatie verdwijnt als mensen niks in relatieve vrijheid kunnen
uitproberen en aanrommelen. Uit die relatieve vrijheid ontstaan dingen als
open source, usenet en de commons, en, inderdaad, ook bedrijven (Yahoo
b.v.), die uit het PD uitbreken om groter te worden en winst te maken. 

dag dag
marianne

===========================================
Marianne van den Boomen boom {AT} xs4all.nl
Barbie-hacking: http://www.xs4all.nl/~boom
Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).