www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Zojuist verschenen: Hakim Bey - CHAOS: Ontologisch anarchis
ZZ_Produkties on Sun, 14 May 2000 20:35:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Zojuist verschenen: Hakim Bey - CHAOS: Ontologisch anarchisme


              *****

            - Advertentie -

`DIT IS GEEN PROZA. Al hangt het hier aan deze muur, toch leeft &
spartelt het nog. Het wil je alleen verleiden als je extreem jong & mooi
bent (sluit recente foto bij).
  Hakim Bey bewoont een vervallen Chinees hotel, waarvan de eigenaar
wegdoezelt bij zijn kranten & krakerige uitzendingen van de Peking
Opera. De plafondventilator wentelt rond als een lome derwisj - zweet
valt op de bladzijde - de kaftan van de poet is roestig, zijn ellipsen
morsen as op het vloerkleed - zijn monologen lijken onsamenhangend &
lichtelijk sinister - buiten de gesloten vensterluiken gaat de barrio
over in palmbomen, de naefblauwe oceaan, de filosofie van het
tropicalisme.
  Op een snelweg ergens ten oosten van Baltimore kom je langs een
Airstream-caravan met een groot bord in het gras: `WAARZEGGINGEN,' & een
slecht getekende zwarte hand op een rode ondergrond. Binnen tref je een
reeks verhandelingen aan over droom & numerologie, pamfletten over
voodoo en santeria, stoffige oude nudistenblaadjes, een stapel *Boy's
Life*'s, geschriften over kemphanen ... & dit boek, *Chaos*.
Ontzagwekkend, vluchtig, veranderend in parfums, vogels, kleuren,
vergeten muziek, als woorden in een droom.
  Het boek onderscheidt zich door een zekere ondoordringbaarheid van
oppervlak, een glazigheid haast. Het kwispelt & gromt niet, maar het
bijt & bespringt het meubilair. Het heeft geen ISBN-nummer & wil je niet
als discipel, hoewel het best eens met je kroost aan de haal zou kunnen
gaan.
  Dit boek is zo nerveus als koffie of malaria - het plaatst een
netwerk van zekeringen & uitwegen tussen zichzelf & z'n lezers - & is
toch zo uitgesproken & letterlijk dat het zichzelf in feite codeert -
het rookt zich suf.
  Een masker, een automythologie, een plattegrond zonder plaatsnamen -
stram als een Egyptische muurschildering, strekt het zich niettemin uit
om een gezicht te strelen - & vindt zichzelf plotseling terug op straat,
in een lichaam, in licht belichaamd, lopend, ontwaakt, haast tevreden.'

              *****

Zojuist verschenen:

             Hakim Bey:
             C H A O S
          Ontologisch Anarchisme
            - vlugschriften -

Vormgeving: Gerlo tv
Nederlandse vertaling: Sakhra -l'Assal (ZZ Produkties)
Druk: Knust, Nijmegen
Uitgave: Stichting Wereldbak, Frederik Hendrikstraat 111, 1052 HN
Amsterdam
52 Pagina's; Verkrijgbaar in de betere boekhandel of door overmaking van
f 10,-- + f 2,50 porto op giro 684 92 22 t.n.v. St. Wereldbak,
Amsterdam, o.v.v. `Chaos'______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).