www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Parool: A.P.R. wil van Salto's Open Kanalen af...
mauzz on 7 Jul 2000 09:12:48 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Parool: A.P.R. wil van Salto's Open Kanalen af...


At 00:56 7-7-00 +0200, Eric Kluitenberg wrote:
>Er zit een wat gevaarlijke kant aan deze discussie. Steeds als er gepraat
>wordt over open kanalen op televisie, public access tv en aanverwante
>vormen gaat die discussie vaak over "kwaliteit" en de even gratuite
>tegen-argumenten in de zin van "wie bepaalt wat kwaliteit is?" of "wiens
>kwaliteit?", etecetera.

je hebt helemaal gelijk!

>Maar, daar gaat het niet om - het gaat niet om de *kwaliteit* van de open
>kanalen, het gaat er gewoon om dat het een democratisch grondbeginsel is
>dat de media open en pluriform zijn en dat er een grondrecht op open
>communicatie-systemen bestaat. Dat geldt voor televisie, radio, print
>media, zowel als internet. Dat is een burgerrecht en brugerrechten mogen
>niet worden bepaald door de geldbeurs of door de grootste gemene deler. De
>openheid van de media is altijd een goede graadmeter voor het democratische
>gehalte van een samenleving. Ik zou die gedachtengang van toepassing willen
>zien op alle media, oud en nieuw. In die zin ben ik het niet eens met Peter
>Olsthoorn, wiens pragmatische argument mij te kort door de bocht is.

Mooier kan ik het niet zeggen!

>Het tweede aspect is misschien nog lastiger - de zogenaamde *schaartse* van
>beschikbare kanalen. Eerder postte Menno Grootveld op nettime-nl een goed
>stuk over de onzin van het schaarste argument, onder de destijds
>(24.08.1998) welluidende titel "Laat Walter Etty zijn mond houden!". Toen
>ging het om de discussie of CNN nu wel of niet op de amsterdamse kabel kon
>blijven. Een complete nonsens discussie toen evenzeer - beside the point
>omdat het technisch gewoon nu mogelijk is een doorgifte te realiseren waar
>alle bestaande publiek, commerciele en lokale kanalen van Nederland een
>plek kunnen vinden + een veel groter aanbod van buitenlandse zenders.
>Archief:  http://www.nettime.org/nettime-nl.w3archive/199808/msg00011.html
>
>De schaarste wordt alleen maar gecre-eerd om een business te kunnen
>faciliteren. Immers zonder schaarste heb je geen produkt dat je goed kunt
>verkopen. Alleen door een kunstmatige schaarste te cre-eren rond de
>programma's die je standaard doorgeeft kun je het extra pakket voor extra
>hoge prijzen aan de mediaverslaafde consument verkopen. Zo werk de
>drugsmaffia tenslotte ook...

Sorry, maar nou ga jij iets te kort door de bocht, zeker met zo'n metafoor.

Dat schaarste van bovenaf kunstmatig gecreerd zou zijn klopt namelijk niet
helemaal.
Schaarste was/is er zeker en daar hebben machthebbers zeker hun macht op
kunnen baseren (zowel politiek als business)
De schaarste is wel degelijk grotendeels gerelateerd aan ontwikkelingen in
de techniek en de beschikbaarheid/acceptatie/betaalbaarheid daarvan.
Als er gepraat wordt over een basis pakket,
 dan wordt er meestal die ruimte bedoeld die er is voor dat Video/audio
distributie protocol dat in zeg maar 99% van de huishoudens in NL aanwezig is:
 Namelijk PAL (analoge) UHF/VHF televisie toestellen.
Dit komt neer op ca. 28-35 TV kanalen via de kabel. Direct te ontvangen,
ook op een 30 jaar oud TV toestel bijvoorbeeld

Die 'nieuwe' distributie technieken zijn dus digitaal.
Grofweg te verdelen in 2 soorten:

 1. internet protocollen,
 'oneindig' veel kanalen van over de hele wereld in 'low
defenition'.(afhankelijk van bandbreedte)
  Nodig: een PC en een internet provider.
 Nadeel: schaarste aan de gebruikers kant (hardware, bandbreedte & relatief
veel kennis)
Voordeel: toegankelijk voor 'aanbieders uit het publieke domein'
(wie weet een betere formulering...)

2. DVB protocol (Digital Video Broadcasting),
 ca 6 keer grotere distributie capaciteit (dus niet onbeperkt!) vergeleken
met PAL (uitgaande van ongeveer dezelfde beeld/geluids kwaliteit)
Dus ca. 180 TV kanalen via de kabel, ALS de analoge kanalen tenminste
uitgeschakeld worden.
Of dit nu via de satelliet, de ether of via de kabel verspreid wordt: 'Ons'
TV toestel kan geen DVB ontvangen en er is dus een kastje ('set-top-box of
ook wel 'decoder' genoemd) nodig die deze digitale signalen kan ontvangen
en omzetten naar ANALOOG zodat het op ons oude vertrouwde toestel te zien is.
(vervolgens ontvangt ons PAL TV toestel slechts nog maar 1 kanaal: de
uitgang-zender van de DVB box)

Nadeel: nog steeds behoorlijk ontoegankelijk voor 'aanbieders uit het
publieke domein'
En zeer weinig keuze wat 'provider' betreft (nog NET GEEN monopolie)
Over de overige nadelen die hieraan kleven is er toevallig net een
discussie gaande in de nieuwsgroep news://nl.media.tv
 "U P C set top box introductie en de gevolgen."
zie ook http://www.thoic.net/macbase/upc.htm

groet
:-)
MauzZ


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).