www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] PS op 'ad hominem'
Marja Oosterman on 8 Dec 2000 19:43:52 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] PS op 'ad hominem'


Hi Francisco

At 13:28 08-12-2000 +0100, you wrote:
>At 07:55 08-12-2000 +0100, Peter Olsthoorn wrote:
>
>>Ieder zijn eigen stijl, daarin is ie meestal het best, als er maar 
>>tegenwicht is. Wel gevaarlijk kan vooringenomenheid zijn, een taak zien 
>>in het kuisen van internet van lieden die je niet wenst. Als commercie je 
>>niet bevalt hoef je die mensen niet steeds te verdoemen vanuit een soort 
>>morele superioriteit. Een kind dat voortdurend moet horen dat het niet 
>>deugt, luistert ook niet meer, en gaat zeggen dat pa een zeurkous is.
>
>Ah... dus de milieubeweging had het anders aan moeten pakken? De industrie 
>was natuurlijk uiteindelijk vanzelf wel op het idee gekomen dat ze hoge 
>kosten moeten maken om de schadelijke bijwerkingen van hun activiteiten te 
>beperken? Ga toch fietsen.
>
>Als ik geen journalist was, zou ik een milieubeweging voor internet 
>oprichten.


He.. deze journalist doet dat gewoon al hoor ;-)
Ooit nagedacht over waarom we die naam NoPapers hebben gekozen?
Ons inmiddels wereldwijd werkende netwerkorganisatie is hartstikke 
milieuactief..
Low profile zijn we heel druk bezig met de verdwijnende ozonlaag onder de 
aandacht brengen.
Maar meer nog.. met het smeden van contacten tussen quantum-natuurkundige 
wetenschappers e.d. en 'mindgroups',,
die inmiddels dichter bij elkaar komen kwa kennisgebieden dan menigeen kan 
bevroeden.. in een voorzichtig begin van een oplossing van dit grootste 
milieuprobleem..

En nu ik toch begin te reageren, ook nog maar even over het issue van de 
invloed op goederen en diensten:
dAN is een prachtrig voorbeeld van een dienst die zonder computers en 
nieuwe media niet eens zou bestaan.
We zijn lekker non-profit gebleven (dank voor de adviezen begin vorig jaar 
die zeker hebben bijgedragen aan de keuze ;-).. je kunt inderdaad niet op 
twee gedachten hinken en we hebben ons dus niet verder gek laten maken door 
de entrepreneurs en investeringsrage)
en groeien langzaam maar zeker naar volwassenheid, i.c. een soort 'anp' van 
events..
Voordeel hiervan: minder persberichten te versturen voor onze 
co-leveranciers, het vele malen overtypen van objectieven gegevens door 
allerlei media overbodig maken enz..


>Als je enigszins waarde hecht aan de populaire metafoor van internet als 
>eco-systeem dan is de roofbouw die thans gepleegd wordt op het netwerk 
>door onbezonnen commercie en de door hen opgejaagde gebruikers, te 
>vergelijken met het gedrag van Brazilliaanse veeboeren in het Amazonewoud.

Ik had een soort 'droom' een tijd geleden..
Zet alle computers aangesloten op Internet op een bepaald moment ALLEMAAL aan..
laten ze met z'n allen massa's energie slorpen..
maar zet die dan quantummechanisch om in....
(invulling laat ik over aan fantasierijke geesten ;-))


Groetjes,

Marja

>Maar goed, ik begrijp dat dergelijke waarnemingen zijn ingegeven door 
>'morele superioriteit'. Zelfs als dat zo zou zijn, heb je wel eens bedacht 
>dat er niet altijd zoveel mis is met 'morele superioriteit'? Zonder de 
>idee-en die daaruit voort zijn gekomen was jij ongetwijfeld nog steeds 
>lijfeigene.
>
>
>
>groet, groet,
>
>Francisco van Jole
>
>http://www.2525.com
>wekelijkse nieuwsgids - webcam - e-zine - etc.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>______________________________________________________
>* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>* Meer info, archief & anderstalige edities:
>* http://www.nettime.org/.
>* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland bundelt, schakelt en 
koppelt...
omdat er meer is dAN E-commerce...

kopij per Email:  redactie {AT} dan.nl

Uitgave: St. NoPapers, digitale uitgeverS... virtualiter sedert 1988
Tel.: 030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).