www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Van Boxtel live op internet met eerste digitale handtekenin
Tjarda de Haan on 7 Dec 2000 10:35:54 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Van Boxtel live op internet met eerste digitale handtekening


Persbericht 7 december 2000


Minister Van Boxtel live op internet met eerste digitale handtekening!

De digitale handtekening zou in 2003 voor iedereen beschikbaar moeten zijn.
Komende maandag is het zover dat minister van Boxtel een proef opent 
waarbij uitkeringsgerechtigden via internet hun werkbriefjes kunnen 
invullen en opsturen.

De proef vindt plaats in Delft en duurt een half jaar.

In de toekomst moet de burger tal van overheidsdiensten zoals het aanvragen 
van huursubsidie of het verlengen van een rijbewijs via internet kunnen 
regelen.
Wat houdt het systeem in? Hoe betrouwbaar wordt het?

Maandag 11 december wordt in een live uitzending om 12.30 uur door minister 
van Boxtel de eerste handtekening gezet en het systeem verduidelijkt.
U vindt het op de site www.ministervanboxtel.nl

------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Meer informatie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Contactpersoon: Frank van Beers
Telefoonnummer: 070 - 426 80 51


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).