www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
ReindeR Rustema on Fri, 14 Sep 2001 14:31:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?


At 01:23 +0200 14/9/01, Francisco van Jole wrote:

>
>  Moet een tegenstander altijd rationeel zijn?

Bij voorkeur wel, alleen dan met een geheel eigen systeem van op
basis waarvan hij de wereld waarneemt. Het zou wel boeiend zijn om
daar een inzicht in te krijgen aangezien hij en zijn vrienden geen
briefje hebben achtergelaten met tekst en uitleg. Zou het dan zo
vanzelfsprekend zijn geweest voor hem? Niet voor mij is het niet, om
er even een Anglicisme tegenaan te gooien.


>
>Jij denkt werkelijk dat ze ophouden als aan al hun eisen is voldaan? Wat
>denk je dat dergelijke groepen zijn? Single issue-activisten? Komt het bij
>je op dat ze het misschien wel gemunt hebbben op jouw en mijn manier van
>leven?


Nou hier hebben we een interessante vraag om een antwoord bij te gaan
zoeken. Waar hebben ze het op gemunt? Waarom hebben ze het alleen op
de VS gemunt bijvoorbeeld? Als ze louter religieus ge´nspireerd waren
dan zouden ze beter het Vaticaan en omgeving met alle kunstschatten
kunnen wissen. Het lijkt me niet dat ze voor Amerikaanse doelwitten
hebben gekozen louter omdat American Airlines meer op beveiliging
bezuinigt dan Air Italia.

Ging het ze om doelwitten die symbool stonden voor Amerika? De
regering in Washington en het kapitalisme in New York... En Hollywood
juist weer *niet*, dat is wel opmerkelijk (Disneyland ging *direct*
dicht trouwens). Of ging het ze niet om de symbolen maar om het
platleggen van het land? Niet aannemelijk, want dan kan je beter op
electriciteitscentrales, oliedepots en communicatieknooppunten
richten. Laten we er voor het gemak maar even van uitgaan dat het ze
ging om de symbolen van Amerika en de levens van onschuldige burgers.

Dan vraag ik me ook af of het ze ging om zoveel mogelijk levens of om
het zaaien van paniek en angst?  Op het Witte Huis, Pentagon en
dergelijke bestemmingen aansturen levert immers maar enkele honderden
levens op. Dan hadden ze beter alle vliegtuigen op Manhattan kunnen
richten. Het heeft er alle schijn van dat ze een statement wilden
maken eerder dan het land uitschakelen of verzwakken om  over te
nemen (ok, dat laatste hoort wel bij heel erg ouderwetse oorlogen).

Laten we ervan uitgaan dat het ze ging om de symbolen van Amerika en
daarmee dus op Amerika zelf. Zo interpreteert CNN het ook door het
Attack op America te noemen. Dat lijkt me toch iets anders dan dat ze
het hebben gemunt op jouw en mijn manier van leven. Er is iets met
Amerika waardoor ze zich daar volledig op richten. Een statement
tegen Amerika, eerder dan op ons en ons soort leven.

>Ga niet mee in de retoriek van de machteloosheid. Natuurlijk zijn de daders
>en planners niet onzichtbaar, het zijn mensen als jij en ik. Alleen
>beschouwen ze zichzelf als superieur, uitverkoren of wat voor idioterie dan
>ook.

Die preciese formulering van die idioterie heeft mijn interesse. Hoe
zien ze dat zelf? Als ze Islam fundamentalisten zijn, waarom zijn
velen van hun geloofsgenoten niet op het idee gekomen om juist en
exclusief de Amerikaanse heidenen aan te vallen? Sterker nog, er zijn
massa's Islamieten die prima hun geloof weten te combineren met het
leven in de VS (en het onderschrijven van de American Dream). Ik zag
gisteren nog een heel leuk meisje op CNN en een sympathieke vrouw die
dat gepassioneerd duidelijk maakten. Dus ze hebben zelf een ietwat
afwijkende uitleg gegeven aan hun religie, kennelijk voornamelijk in
reactie op hoe Amerika zich manifesteert naar buiten toe.

>Weet je wat ook prima doelen zijn? Jij en ik. Dat heeft de keuze van de
>vorige doelen wel duidelijk gemaakt.

Nee, nog niet helemaal. Want jij en ik zijn geen Amerikanen. Ik heb
de aanvallen tot nu toe uitgelegd als iets dat tegen Amerika is.
Misschien mede gebaseerd op het CNN onderschrift 'Attack on America'.
Ik voel me geen moment onveiliger dan voorheen. Ook niet als ik wel
in hoogbouw zou wonen in plaats van op twee hoog.


>Vrijwel iedereen die ik ken heeft wel
>vrienden, familie, kennissen, relaties die werkten of woonden in het gebied
>dat nu getroffen is. Ik ben zo vrij aan te nemen dat voor jou hetzelfde
>geldt.

Yep. Een vriendin van een vriendin. Per Hotmail heeft ze iedereen
laten weten dat ze ok is. Zelf wil ik  desondanks nog steeds naar
Manhattan emigreren voor een paar jaar.
http://reinder.rustema.nl/photo/skyline.html

>Dat is overigens wat ik vind dat ze
>moeten doen als hij het brein blijkt. Niet platgooien, niet doodmaken maar
>'gewoon' arresteren en opsluiten als andere overwonnen oorlogsmisdadigers.

Heel goed plan. Helaas is dat heel on-Amerikaans. Geweld moet met
geweld beantwoord worden, dat wordt op momenten als dit weer heel
duidelijk gemaakt. Felipe maakt daar terecht bezwaar tegen.


>Dus omdat je bang bent dat het erger wordt mag er geen actie ondernomen
>worden? Want stel dat de tegenstander dan nog bozer wordt. Vindt je dan niet
>dat je een gijzelaar bent van je eigen vrees?

Volgens mij spreekt Felipe zich uit tegen retaliation zoals in geweld
met bommen en granaten. Een handvol individuen eruit lichten en ze
tussen vier muren beton zetten is iets waar Felipe vast geen bezwaar
tegen heeft. Als die vier muren beton in de VS staan moeten dat wel
heel erg dikke muren zijn om ze tegen het Amerikaanse volk te
beschermen. Het zal moeilijk zijn om integere gevangenisbewaarders te
vinden. Ze zullen het dan wel uitbesteden aan een geprivatiseerd
bedrijf :-)

Gisteren zag ik op televisie een montage van Amerikaanse
vergeldingsacties in het verleden naar aanleiding van terroristische
aanslagen. Allemaal missers met veel onschuldige slachtoffers. Dat is
toch niet waar je nu voor pleit? Dat verlangen laten we over aan de
kokend woedende doorsnee Amerikanen.


>Het is aan de strijders van de Jihad zelf die te beindigen, niet aan de
>slachtoffers of tegenstanders. Jij gaat er van uit dat het rationele wezens
>zijn die in vreedzame coexistentie willen leven met heidenen en andere
>religies. Ik heb daar geen aanwijzingen voor.

We hebben geen enkele aanwijzing voor wat ze willen. Ze hebben geen
briefje achtergelaten. Het is wel tamelijk amateuristisch dat ze geen
beleidsdocument hebben opgesteld voor ze handelden. Met een beetje
pech moeten we het zometeen doen met incoherent gestamel van een
opgepakte broer of achterneef. Dat zou een reden voor balen zijn.

Daarom willen de Amerikanen natuurlijk ook zo graag dat Bin Laden
hier achter zit, want hij heeft zijn beleid al eens duidelijk uiteen
gezet.

>Ik vind het trouwens nog altijd opvallend dat er van de GIA in Frankrijk
>niet zoveel meer vernomen is na een bloedige bommencampagne enkele jaren
>terug. Soms werkt repressie kennelijk wel.

Het heeft het draagvlak onder de Fransen voor steun aan de strijd van
de Amerikanen tegen terrorisme wel groot gemaakt. Chirac verwees
gisteren via CNN daarvoor naar een nationale opiniepeiling (sic)
waarin 96% van de Fransen nota bene die Amerikanen steunen.
Ongehinderd door hun ambivalentie over de Amerikanen en waar ze voor
staan.


>niet zo somber. De wereld is altijd alleen maar beter geworden. Maar
>het beter maken gaat soms wel erg mis.

Inderdaad, dit zijn boeiende tijden. Die internationale alliantie die
Bush nu aan het smeden is potentieel heel interessant. Zoals we de
Volkenbond te danken hebben aan de eerste wereldramp en de VN aan de
tweede, zo kan deze wereldramp weer een goede impuls geven aan de
internationale solidariteit en misschien zelfs bijdragen aan een
doorbraak in de vastgelopen vredesprocessen in het Midden Oosten.

--
ReindeR______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).