www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
Karin Spaink on Fri, 14 Sep 2001 14:42:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?


On 14-09-2001 at 14:16, ReindeR Rustema kindly wrote:


> We hebben geen enkele aanwijzing voor wat ze willen. Ze hebben geen 
> briefje achtergelaten. Het is wel tamelijk amateuristisch dat ze geen 
> beleidsdocument hebben opgesteld voor ze handelden.

Mij lijkt dat juist onderdeel van de terreur. Zodra je de
redenen weet, hebben mensen ook een verklaring gegeven, hoe
rampzalig geformuleerd dan ook. Juist het niet kennen van de
achtergronden en motieven van de daders vergroot het gevoel
van angst en onzekerheid van de aangevallenen.


- K -

-- 

Sometimes I think I'd join Scientology just to have an 
excuse to disconnect from my father. 
  - Scientology critic on IRC, July 25 2001


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).