www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] enquete
Hivos on Thu, 27 Sep 2001 16:05:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] enquete


Geachte heer/mevrouw,

Een half jaar geleden is de website van Hivos geheel vernieuwd. Nu 
onderzoeken we of deze nieuwe site volledig voldoet aan de wensen 
van de gebruiker. 

Daarom willen we graag van u weten wat u van de huidige site vindt. 
We stellen het zeer op prijs als u via 
http://www.hivos.nl/nederlands/index.html de enquête zou invullen. 
Klik op ‘Naar de enquete’ rechts op het scherm.

Het beantwoorden van de 25 vragen duurt ongeveer 5 minuten. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Camille Boyer, bureau Communicatie


******************************************************
This footnote confirms that this email message 
is free of computer viruses.                   Hivos
******************************************************


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).