www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Leest den NRC
Francisco van Jole on Sun, 30 Sep 2001 22:29:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Leest den NRC----- Original Message -----
From: "Leo Lake" <lake {AT} lake.nl>
To: <nettime-nl {AT} nettime.org>
Sent: Sunday, September 30, 2001 11:16 AM
Subject: Re: [Nettime-nl] Leest den NRC


> Auteursrechten zijn uiteindelijk bedoeld om de productie van informatie
> te bevorderen. Welnu, de distributie van informatie is ook zo'n middel
> want die bevordert de discussie die weer de productie van informatie
> bevordert.

Beste Leo,

Het spijt me als ik je teleurstel maar auteursrechten zijn voor niets anders
bedoeld dan de rechten van de auteur te beschermen en het publiek de
mogelijkheid te bieden kennis te nemen van het intellectuele eigendom zonder
die rechten te schenden.

Met productie van informatie heeft het - gelukkig - allemaal niets van doen.
Misschien vergis ik me maar volgens mij kent de democratische rechtsstaat
helemaal geen 'productiebevorderende' wetten. Dat lijkt me ook meer
voorbehouden aan staten die bijvoorbeeld een socialistische economie
nastreven. Maar ja, die doen dan weer niet aan auteursrecht of andersoortige
bescherming van individuen.

Zonder jouw of anderen ergens van te willen beschuldigen blijft het zonder
toestemming verspreiden van andermans teksten neerkomen op diefstal. De
geschiedenis leert dat dieven altijd uitblinken in het vinden van excuses
voor hun daden. Laat je daardoor geen zand in de ogen strooien.


Zie bijvoorbeeld ook http://www.wipo.int

of http://www.minjust.nl/a_beleid/auteurswet/introductie/index.htm

vriendelijke groet,

FvJ
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).