www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Coins for Care stopt fraudegevoelige internetstemming
real on Sat, 3 Nov 2001 20:56:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Coins for Care stopt fraudegevoelige internetstemming


http://nu.nl/document?n=46010

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).