www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] NEW$ - call for questions
mieke gerritzen on Wed, 27 Feb 2002 09:05:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] NEW$ - call for questions


Title: NEW$ - call for questions
aan iedereen, - english below

"Het nieuws bestaat niet meer in onze informationele beeldcultuur. Alles is virtuele actualiteit" zegt Henk Oosterling. "Door de snelheid en transparantie is de tegenstelling tussen theorie en praktijk opgeheven. Het  gaat eerder om conceptualiteit en een letterlijke reflectie van de media".

Het Wereldnieuws beperkt zich tot rampen, oorlogen en reclame. De media melden overal en altijd vrijwel dezelfde informatie. Kranten worden ook steeds meer voorzien van beeld. Steeds groter worden de kleurenfotošs op de voorpaginašs. Rampen en oorlogen worden als videoclips gepresenteerd op TV. Door de verandering naar meer beeld in het nieuws verandert ook de betekenis van de informatie. Wordt er minder waarde gehecht aan auteurschap, verschillende meningenŠ.. wordt het te duur om maatwerk te leveren en wil de consument alleen nog maar herkenbaar beeld. Betekent dit een nog grotere opleving van de kopieerdrift, of gaan de nieuwe ontwerpers van vandaag opzoek naar nieuwe karakteristieke visuele talen en krachtige meningen. Worden beeldmakers auteurs en journalisten werkloos of art director?

Het Sandberg Instituut, afdeling ontwerpen start het onderzoek naar de situatie van het nieuws en de actualiteit. We constateren een verandering in vrijwel alle media. Het onderzoek starten wij nu met het verzoek om vragen te formuleren over de situatie van het nieuws in relatie met beeld. Het is een veelzijdig onderwerp zoals je kunt zien aan de vragen die hier al gesteld worden. Formuleer jouw vraag op: HTTP://www.sandberg.nl/news

De gestelde vragen worden gepubliceerd op de site ovv. vraagsteller en worden openbaar gemaakt op de tentoonstelling in Hotel Winston. De vragen worden in de loop van het onderzoek beantwoordt door middel van een evenement, een website, een tentoonstelling, een boek, een krant en een video/tv/radio-programma. Iedereen wordt uitgenodigd aan de projecten mee te doen.

-------------

To Everyone,

"News doesnšt exist anymore in our informational visual culture. Everything is as virtual as it is actual" says Henk Oosterling. "As a result of speed, acceleration and the need of transparancy, an opposition between theory and practice has no more explanatory power. What counts is conceptuality and - literally and figuratively - a reflectivity on and of the media".

Worldnews is limited to disasters, wars and advertisements. The media distributes the same information everywhere, with little variation. Front-page color images grow in size, as papers devote more and more space to imagery. Disasters and wars are presented on television like video clips.

The expansion of imagery in the news signals a change in the meaning of the information being reported. Are we giving less value to authorship and unique vision; is it to expensive to create new ways of distributing information? Does the consumer desire only recognizable imagery, will the copy-paste culture continue to grow; or do the new designers create revolutionary visual languages with powerful meaning? Are image-makers becoming authors and journalists out of work or art directors?

The Sandberg Institute Design Department will begin researching the state of our news society. We’ve discovered this change in the news translates to almost every medium. The research starts with a call to formulate questions about the present condition of the news as it relates to visual culture. (It's a huge subject, as you can see from the list of questions above.)

Please add you question to: HTTP://www.sandberg.nl/news The questions will be published on the website along with your name, as well as at an exhibition in Hotel Winston. These questions will be answered in the coming weeks by creating an event, a website, a book, a paper and a video/radio/tv program. Everybody will be invited to work on these projects.