www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aankondiging: Generatiekloof op het Internet
Eric Kluitenberg on Thu, 28 Feb 2002 00:48:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aankondiging: Generatiekloof op het Internet


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  G


Generatiekloof op het Internet:

Oude en jonge idealen van een nieuw medium


De Balie
Vrijdag 7 Maart
Aanvang 20.00 uur
De Salon


De Balie brengt twee generaties internetactivisten bijeen naar aanleiding
van het verschijnen van het boek Internetpioniers van Monique Doppert. Het
boek schetst de grillige maar boeiende ontwikkeling van Internet, van
elitair communicatiemedium voor wetenschappers tot commercieel massamedium.
Terwijl het Internet als medium langzaam volwassen wordt, dient zich een
nieuwe generatie geŽngageerde gebruikers van het net aan.

Hoe is het eigen karakter van internet met de wensen en behoeften van
huidige gebruikers te combineren? - het verleden van het internet kan
hierbij een goede toekomstprofeet zijn.
Zijn de idealen - toegang voor iedereen, vrije informatiestroom - van de
eerste generatie internetactivisten rijp voor het grof vuil?
Waar is die generatie eigenlijk uitgekomen - opgenomen in de mainstream of
nog steeds actief?
Voelt de jonge generatie van Indymedia en squat.net zich nog geÔnspireerd
door de internet pioniers van weleer?

Een debat met Rop Gongrijp (grondlegger XS4ALL), Michael Polman (Antenna,
Nijmegen) Jaap Vermaas (ASCII), Lizet (Indymedia.nl) onder leiding van
Steven Lenos (IPP).

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Otto Cramwinckel Uitgever.

____________

Over het boek "Internetpioniers" van Monique Doppert:

Het boek Internetpioniers schetst de grillige maar boeiende ontwikkeling
van internet, van elitair communicatiemedium voor wetenschappers tot
commercieel massamedium. Daarbij ligt het accent op de periode 1990 tot
1995 toen in de Amsterdamse Watergraafsmeer systeembeheerders de eerste
Europese verbinding uitbouwden naar de rest van Europa. Netactivisten
zetten met het bouwen van DDS hun idealen om in daden.
Internetpioniers gaat terug naar de wortels van internet in Nederlandse
bodem. Het geeft een indruk van een aanloopfase, het tijdsvak voordat het
grote publiek het medium ontdekte. Pioniers verkenden de mogelijkheden van
internet. Zij dachten als eersten na over de sociale, technische, creatieve
en economische mogelijkheden van het nieuwe medium.

____________

URLs:

* Home Page Monique Doppert
  http://www.doppert.nl

* Antenna Nijmegen - "Networking for Progress and not for Profit!"
  http://www.antenna.nl/

* Indymedia Nederland
  http://www.indymedia.nl

* ASCII - Amsterdam Subversive Code for Information Interchange
  http://squat.net/ascii/

____________

Reserveren:
openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang
programma.
In het weekend 1 1/2 uur voor aanvang.
telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie
kwartier voor aanvang.


De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

http://www.balie.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).