www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] ASCII agenda maart 2002
Jaap on Mon, 4 Mar 2002 21:04:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ASCII agenda maart 2002


		ASCII Internetwerkplaats presenteert:

			Agenda Maart 2002

[English version below]

Workshops (elke dinsdagavond)
=============================
5 maart:	Net radio workshop
		Praktijkles in het streamen van mp3-audio over internet.
12 maart:	Linux Security workshop
		Hoe beveilig ik mijn linux-computer voor gebruik op internet?
19 maart:	GPG mailman Project
		Medewerkers van ascii bouwen aan een programma waarmee je
		privé kunt communiceren via een mailinglijst. In deze workshop
		wordt de voortgang van dit project besproken (dit is dus 
		GEEN cursus, maar een voortgangsbespreking!).
26 maart:	PHP web programming workshop
		PHP is een populaire programmeertaal om websites in te
		ontwerpen. In deze workshop leggen we uit hoe dat in z'n werk
		gaat.
Alle workshops beginnen om 19:30 en zijn gratis toegankelijk.

International technology collective
===================================
Er is een plan om een internationale service provider voor internet-activisme 
op te zetten. Een paar initiatiefnemers zijn zondag 10 maart in Amsterdam, 
en komen om 19:30 hun plannen vertellen.

Spelen met hardware
===================
Altijd een beetje getwijfeld of 't wel zo'n goed idee is zelf je computer
uit elkaar te sleutelen? Probeer 't eerst eens met die van ons!
De cursus voor maart is helaas al vol, maar als je in zo'n curses 
geinteresseerd bent, kan je contact opnemen met: stout {AT} xs4all.nl
Cursuskosten 22,50 euros incl. schroevendraaier, koffie, thee en een
cursusboek.

Radio 100 nieuwsuur
===================
Elke vrijdag van 18:00-19:00 wordt in ASCII live radio gemaakt, die wordt 
uitgezonden op Radio 100 en te beluisteren is via 
http://squat.net/ascii/events (in mp3). 
Voor bijdragen kan je contact opnemen met harry {AT} squat.net of momo {AT} squat.net

GCA: Linux for girls
====================
Linuxcursus voor vrouwen, gegeven door vrouwen.
Deze cursus is al begonnen. Bij voldoende belanstelling organiseren we er
binnenkort nog eentje. 
Meer informatie: http://www.genderchangers.org

Huurperikelen
=============
Op 27 juli 2001 kregen wij (Sjakoo en ASCII) van het woningbedrijf Amsterdam te 
horen dat onze huur met 900% zou gaan stijgen. Vanaf toen zijn er diverse
akties gevoerd om deze huurstijging aan te vechten, omdat zowel ASCII als 
Sjakoo niet in staat zijn zo'n enorme huur te betalen. 
Nog steeds is de strijd niet beslist: Het woningbedrijf houdt vast aan de hoge
huur, maar ondertussen lijkt de gemeente het belang van alternatieve cultuur
in de binnenstad te gaan inzien. 
Meer info: http://www.xs4all.nl/~sjakoo/protest/index.html

Mumiaplein
==========
Bijeenkomst van de Mumia steungroep Amsterdam.
Meer informatie:	mumia {AT} dds.nl
Website:		http://www.mumia.dds.nl/
Wanneer: 		21 maart (elke derde donderdag v.d. maand)

Recycling
=========
ASCII draait grotendeels op afgedankte computers van particulieren en bedrijven.
Uit oude onderdelen stellen we weer werkende computers samen, die we ook
weggeven aan non-profit organisaties en mensen die daar behoefte aan hebben.
Afgedankte apparatuur over? Laat 't ons weten!

Openingstijden
==============
ASCII is dagelijks geopend van 14:00-19:00

==============================
ASCII Internetwerkplaats
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
mail: 	ascii {AT} squat.net
web:	http://squat.net/ascii
==============================


ASCII Internetworkplace presents:

March 2002 Agenda

Workshops (every tuesday night)
=============================
March 5		Net radio workshop
		Hands-on workshop in streaming mp3 audio on internet.
March 12	Linux Security workshop
		How do i secure my linux computer for use on internet?
March 19    	GPG mailman Project
		ASCII volunteers are building a program extension to 
		communicate privately through a mailinglist. In this workshop,
		we'll talk about the progress of this work (this is not a 
		course!).
March 26	PHP web programming workshop
		PHP is a popular programming language to enhance your website.
		In this workshop we tell you the basics of PHP programming.
All workshops start at 19:30 and are free.

Playing with hardware
=====================
Always wondered what was in your computer, but never dared to open it?
Try it on our computers first! The March course is already full, but if 
you're interested you can contact: stout {AT} xs4all.nl
Course price 22,50 euros inc. screwdriver, coffee, tea and a reader.

International technology collective
===================================
There's a plan to start an international service provider for internet activism.
Some people that want to start that are in Amsterdam on sunday, March 10,
and will tell about their plans in ascii (19:30).

Radio 100 news hour
===================
Every Friday from 18:00-19:00 live radio is made in ASCII, which is
broadcast on Radio 100 and on the internet at http://squat.net/ascii/events. 
If you have something to contribute you can contact harry {AT} squat.net or 
momo {AT} squat.net.

GCA: Linux for girls
====================
Linux course for women, given by women
This course already started. If there are enough people interested, we 
organise another one soon.
More information: http://www.genderchangers.org

Rent Troubles
=============
On July 27 2001 we (Sjakoo and ASCII) heard from the Woningbedrijf Amsterdam
(our landlord) that our rent would be raised 900%. Since then there have
been various actions staged to fight this rent increase, as neither ASCII
nor Sjakoo are in a position to be able to pay such an enormous rent. The
battle still has not been decided: the WBA has not budged on the high
rent, but meanwhile, the city council seems to have realised the
importance of alternative culture in the city centre.
More info: http://www.xs4all.nl/~sjakoo/protest/index.html

Mumiaplein
==========
Meeting of the Amsterdam Mumia support organisation.
More information:	mumia {AT} dds.nl
Website:		http://www.mumia.dds.nl/
When:			March 21 (and every third Thursday of the month)

Recycling
=========
Most computers in ASCII are recycled computers, donated by companies or
individuals. We try to make working computers out of old parts.
The result is used in ASCII or given to NGO's or persons who need it.

Opening hours
=============
ASCII is open daily: 14:00-19:00

==============================
ASCII Internetwerkplaats
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
mail:   ascii {AT} squat.net
web:    http://squat.net/ascii
==============================

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).